۱۱ بهمن ۱۳۹۷

اثر مصرف مکمل زنجبیل بر تغییرات لاکتات دهیدرژناز و کوفتگی عضلانی تاخیری دختران دارای اضافه وزن به دنبال فعالیت برونگرای وامانده ساز: یک مطالعه کارآزمایی بالینی

حلیمه وحدت پور۱ ، سعید شاکریان* ۲، علی اکبر علی زاده۳ ، سیدرضا فاطمی طباطبائی۴ ۱- کارشناسی ارشد رشته فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه شهید […]
۱۵ آبان ۱۳۹۷

Effects of a 12-week aerobic exercise on markers of hypertension in men

Behrouz Baghaiee 1 * , Pouran Karimi 2, Khadije Ebrahimi 3, Saeed Dabagh Nikoo kheslat 4, Mohammad Hossein Sadeghi Zali 5, Amir Mohammad Daneshian Moghaddam 6, […]
۱۵ آبان ۱۳۹۷

تاثیر غوطه وری در آب سرد و معتدل بر تغییرات قدرت و وزن عضلانی ناشی از تمرین مقاومتی در موش های صحرایی

محسن محمدنیا احمدی ۱؛ حمید رجبی۲ ۱دانشگاه بیرجند عضو هیأت علمی دانشکده علوم ورزشی ۲دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران. مطالعات کابردی […]
۱۵ آبان ۱۳۹۷

اثر دو نوع تمرین تناوبی شدید برشاخص های عملکردی و خونی پاروزنان مرد نخبه

محمدعلی قرائت ۱؛ علی رضا رمضانی۲ ۱دکترای فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران، تهران، ایران. ۲دانشیار دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه تربیت […]
۱۵ آبان ۱۳۹۷

تأثیر ۱۲ هفته تمرین استقامتی بر سطوح سرمی پروتئین شبه‌آنژیوپویتین-۴ و نیمرخ لیپیدی زنان چاق سنین ۶۵-۵۰ سال

نیکو خسروی۱؛ رحمان سوری۲؛ سیدعباس میرشفیعی۳؛ فهیمه قلی جانی ۴ ۱دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران. ۲دانشیار فیزیولوژی […]
۱۵ آبان ۱۳۹۷

اثر یک دوره تمرین ورزشی ترکیبی بر برخی عوامل آمادگی جسمانی دختران کم‌توانی ذهنی

علی رضا حسینی کاخک ۱؛ شهناز نصرابادی۲؛ امیرحسین حقیقی۱؛ اکرم شریفی مقدم۳ ۱دانشیار فیزیولوژی ورزش، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران. ۲کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشگاه حکیم […]
۱۵ آبان ۱۳۹۷

اثر تعاملی تمرین روی چرخ کارسنج و مصرف عصاره ضدالتهابی گزنه بر تغییرات برخی شاخص‌های التهابی مرتبط با چاقی در زنان دچار اضافه‌وزن و چاق

مجید وحیدیان ۱؛ آزیتا منفرد۲؛ مهدی مقرنسی۳ ۱استادیار فیزیولوژی ورزش، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران. ۲کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران. […]
۱۵ آبان ۱۳۹۷

آثار تمرین هوازی و بی تمرینی پس از آن بر شاخص مقاومت به انسولین، نیمرخ لیپیدی و ترکیب بدن مردان دارای اضافه وزن نیروی انتظامی

عباس پورحیدری ۱؛ فرهاد رحمانی نیا۲ ۱کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت، ایران. ۲استاد دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران. مطالعات […]
۱۵ آبان ۱۳۹۷

اثر یک دوره تمرینات منتخب یوگا بر سطوح سروتونین و دوپامین سرم زنان چاق غیر ورزشکار

محمد کریمی ۱؛ فاطمه صفاپور۲ ۱استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه صنعتی قم، قم، ایران ۲کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه صنعتی قم، […]