۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

شیر به عنوان یک نوشیدنی ریکاوری پس از ورزش: پیامدهایی برای عملکرد و سلامتی

شیر به عنوان یک نوشیدنی ریکاوری پس از ورزش: پیامدهایی برای عملکرد و سلامتی * فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ایران* ریکاوری پس از تمرین یک فرآیند […]
۷ اردیبهشت ۱۴۰۲

پنجمین کنگره بین‌المللی و بیست و ششمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

 پنجمین کنگره بین‌المللی و بیست و ششمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران * فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ایران*   پنجمین کنگره بین المللی و بیست و […]
۲ اردیبهشت ۱۴۰۲

دهمین کنگره ملی گیاهان دارویی

دهمین کنگره ملی گیاهان دارویی دهمین کنگره گیاهان دارویی توسط شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی و با همکاری سازمانها و مؤسسات مرتبط در تیر […]
۲ اردیبهشت ۱۴۰۲

چهارمین همایش ملی فیزیولوژی تمرین و بازتوانی آسیب های ورزشی

چهارمین همایش ملی فیزیولوژی تمرین و بازتوانی آسیب های ورزشی محورهای همایش: یولوژی, تمرین و بازتوانی آسیب های ورزشی تغذیه, تمرین و بازتوانی آسیب های ورزشی […]
۳۱ فروردین ۱۴۰۲

تأثیر هشت هفته تمرین در آب همراه با مصرف مکمل سنجد بر روی برخی از شاخص‌های التهابی و رشدی در زنان یائسه دارای اضافه وزن ( فیزیولوژی ورزشی)

تأثیر هشت هفته تمرین در آب همراه با مصرف مکمل سنجد بر روی برخی از شاخص‌های التهابی و رشدی در زنان یائسه دارای اضافه وزن ( […]
۳۱ فروردین ۱۴۰۲

اثر تمرین تداومی و مصرف عصاره هیدروالکلی گیاه خار مریم بر فاکتور نکروزدهنده تومور-آلفا و لپتین کبدی موش‌های صحرایی نر نژاد ویستار با مدل کبد چرب (فیزیولوژی ورزشی)

اثر تمرین تداومی و مصرف عصاره هیدروالکلی گیاه خار مریم بر فاکتور نکروزدهنده تومور-آلفا و لپتین کبدی موش‌های صحرایی نر نژاد ویستار با مدل کبد چرب […]
۳۱ فروردین ۱۴۰۲

اثر تمرین استقامتی و بره‌موم در برابر استرس اکسایشی و سلولی میوکارد و بیان ژن‌های HSP72 و NF-kB در موش‌های صحرایی اورکتومی دیابتی شده با استروپتوزتوسین (فیزیولوژی ورزشی)

اثر تمرین استقامتی و بره‌موم در برابر استرس اکسایشی و سلولی میوکارد و بیان ژن‌های HSP72 و NF-kB در موش‌های صحرایی اورکتومی دیابتی شده با استروپتوزتوسین […]
۳۱ فروردین ۱۴۰۲

اثر محافظت کبدی و آنتی‌اکسیدانی رزوراترول در برابر سمیت ناشی از وینکریستین سولفات در موش سوری (فیزیولوژی ورزشی)

اثر محافظت کبدی و آنتی‌اکسیدانی رزوراترول در برابر سمیت ناشی از وینکریستین سولفات در موش سوری (فیزیولوژی ورزشی) * فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ایران* مهدی وحید […]
۳۱ فروردین ۱۴۰۲

آلودگی هوا، ورزش و التهاب (فیزیولوژی ورزشی)

 آلودگی هوا، ورزش و التهاب (فیزیولوژی ورزشی) مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان محمد فشی* استادیار، گروه علوم زیستی ورزش، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید […]