۲۵ آبان ۱۳۹۳

شیوع آسم و برونکواسپاسم ناشی از ورزش به روشهای تخصصی در دوچرخه سواران استقامتی نخبه

۱ زهرا ذونعمت* ؛ ۲ حمید معرفتی ۱کارشناس ارشد فیزیولوژی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان ۲استادیار فیزیولوژی دانشگاه شهید باهنر کرمان مجله المپیک نوین با توجه […]
۲۵ آبان ۱۳۹۳

پاسخ متغیرهای تنظیم کننده گلوکز و گرلین تام و آسیل دار پلاسما به تمرین مقاومتی شدید در حالت سیری و ناشتایی در مردان جوان

۱ مرضیه ثاقب جو؛ ۲ یادگار فهیمی؛ ۳ محمد علی رستمی ۱استادیار دانشگاه بیرجند ۲کارشناس ارشد ۳کارشناس ارشد تربیت بدنی دانشگاه بیرجند مجله المپیک نوین چکیده […]
۱۲ آبان ۱۳۹۳

تأثير يک دوره تمرين مقاومتی و آموزش تغذيه‌ای بر قدرت عضلانی و ترکيب بدن دانشجويان پسر غيرورزشکار دانشگاه گيلان در بهار سال ۱۳۹۲

فرهاد پاشازاده*، فرهاد رحمانی نيا۲ ، حميد محبی۲ کارشناسی ارشد گروه فيزيولوژی ورزشی- دانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشی- دانشگاه گيلان مجله پزشکی رفسنجان زمينه و […]
۱۲ آبان ۱۳۹۳

تاثیر شش هفته دریافت مکمل کوانزیم Q10 بر استقامت هوازی، توان بیشینه، توان حداقل، توان متوسط و شاخص خستگی بازیکنان فوتبال

ایمان محسنی ؛ ۲عباسعلی گائینی ۱کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش دانشگاه پیام نور (مرکز تهران)، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران ۲استاد دانشگاه تهران، دانشکده […]
۱۲ آبان ۱۳۹۳

تاثير تمرين هوازی در آب بر آپوپروتئين های نوع A و B و ليپوپروتئين‌های سرم زنان يائسه چاق و وزن طبيعی

سيده مرضيه کتاب پور ، مريم کوشکی جهرمی* مجله پزشکی اراک زمينه و هدف: با توجه به اهميت پيش‌گيری از بيماری‌های قلبی عروقی در سنين يائسگی، […]
۱۲ آبان ۱۳۹۳

اثر عصاره برگ گياه کرفس بر سطح سرمی هورمون های تيروئيدی در موش صحرايی نر

وسام کوتی، اکرم آهنگرپور، مريم قاسمی برون، سحر صادق نژادی، زهرا عباسی، زيبا شانکی، زهرا حسن زاده نوحی ، مجيد اسدی سامانی مجله پزشکی بابل سابقه […]
۱۲ آبان ۱۳۹۳

شیوع ديابت بارداري در ايران: مرور سیستماتیک

سیده زینب الماسی, حمید صالحی‌نیا مجله پزشکی اصفهان مقدمه: ديابت بارداري يک مشکل بهداشتي در حال افزايش در سراسر دنيا و يکي از شايع‌ترين عوارض حاملگي […]
۱۲ آبان ۱۳۹۳

بررسی تأثیر اجرای برنامه ورزشی با توپ زایمانی در بارداری بر میزان اضطراب زنان نخست باردار

۱ کبری میرزاخانی؛ ۲ زهرا حجازی نیا ؛ ۳ ناهید گلمکانی؛ ۴ معصومه میرتیموری؛ ۵ محمد علی سردار؛ ۶ محمدتقی شاکری ۱مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری […]
۱۲ آبان ۱۳۹۳

بررسی نرم قد، وزن و نمايه توده بدنی ( BMI) در کودکان ۱۱-۶ سال شهر يزد در سال ۹۰-۱۳۸۹

حسن مظفری خسروی*، لاله نبی زاده اصل، مريم اکبری، زينب احدی ، بهروز طلائی طلوع بهداشت یزد مقدمه: ارزيابی روند رشد بويژه در اطفال از اهميت […]