۲۷ مرداد ۱۳۹۵

رابطه بین پروتئین ABCA1 لنفوسیتی با سایتوکاین‌های TNF-α و IL10 متعاقب یک دوره تمرین استقامتی تناوبی ترکیبی در نوجوانان پسر دارای اضافه وزن و چاق

بهلول قربانیان استادیار، گروه تربیت بدنی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، آذربایجان، ایران زمینه و هدف: مطالعه روی موش‌ها نشان داده که برخی سایتوکاین‌ها و پروتئین‌های تولید […]
۲۷ مرداد ۱۳۹۵

تأثیر ۱۲ هفته فعالیت ورزشی هوازی بر سطوح سرمی واسپین و نسفاتین-۱ در زنان مسن مبتلا به پُرفشاری خون

مریم مختاری ، دکتر فرهاد دریانوش * دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران مجله پزشکی قزوین زمینه: آدیپوکین­ها از جمله […]
۲۷ مرداد ۱۳۹۵

اثر تمرین استقامتی بر مولکول های چسبان سرم مردان دارای اضافه وزن

دکتر حجت الله نیکبخت، دکتر عباسعلی گائینی ، خالید محمدزاده سلامت دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران […]
۲۷ مرداد ۱۳۹۵

تأثیر ۸ هفته تمرینات ثبات مرکزی بر درد و ناتوانی عملکردی مادران مبتلا به کمردرد دارای کودکان فلج مغزی

فرزانه کریم زاده ، دکتر امیر لطافت کار ، دکتر غلامعلی قاسمی گروه حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه […]
۲۷ مرداد ۱۳۹۵

اثرات دو نوع ریکاوری‌ فعال با و بدون کراتین بر شاخص های التهابی و عملکرد بدنی زنان جوان متعاقب وهله های شنای بیشینه

سیده پریا برزنجه ، دکتر ولی الله دبیدی روشن استاد گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، ساری، ایران، مجله پزشکی کردستان […]
۲۷ مرداد ۱۳۹۵

رابطه بین گرلین و تراکم استخوان در مردان ورزشکار و غیر ورزشکار ۵۰-۷۰ ساله

دکتر اکرم جعفری * ، خانم زهرا محمدزاده استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکردایران مجله پزشکی ارومیه پیش‌زمینه و هدف: گرلین هورمونی اشتهاآور است که دارای […]
۲۵ تیر ۱۳۹۵

اثر مصرف مکمل اسید لینولئیک مزدوج بر ترکیب بدن، لپتین سرم و قدرت عضلانی در مردان غیر ورزشکار

خلیل اله منیخ* ۱ ؛ مجید کاشف۲ ؛ احمد آزاد۳ ۱دانشجوی دکترای فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران ۲دانشیار گروه […]
۲۵ تیر ۱۳۹۵

اثر زنجبیل همراه با تمرین شنا بر الگوی چربی خون موش‌های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

عبدالصالح زر ، سید علی حسینی، فاطمه احمدی ، مصطفی رضایی استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه جهرم، مجله تغذیه و صنایع غذایی ایران […]
۲۵ تیر ۱۳۹۵

پاسخ بیومارکرهای آنتی‌اکسیدانی و استرس اکسیداتیو سرم به مکمل‌دهی کوتاه مدت کافئین (۱,۳,۷-trimethylxanthine) و یک جلسه فعالیت هوازی در مردان فعال

جواد نیک خرد، علی ضرغامی خامنه ، علی اکبر ملکی راد ، ابراهیم حسینی حوری پسند کارشناس ارشد دانشگاه تبریز مجله تغذیه و صنایع غذایی ایران […]