۶ بهمن ۱۳۹۶

تأثیر تمرین مقاومتی فزاینده بر سطوح سرمی برخی از هورمون‌های جنسی و تعداد اسپرم‌های اپیدیدیمی در موش‌های صحرایی تغذیه‌شده با محلول ساکاروز

رامین مهمان دوست۱؛ علی رضا صفرزاده ۲؛ فرشته میر محمد رضایی۳ ۱کارشناس‌ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه مازندران ۲استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه مازندران ۳استادیار زیست‌شناسی تکوینی، دانشگاه مازندران […]
۶ بهمن ۱۳۹۶

تأثیر تمرین تناوبی شدید و مکمل‌سازی ‌روغن بذر کتان بر احساس درد القا‌شده در موش‌های صحرایی نر

صالح رحمتی احمدآباد۱؛ محمدعلی آذربایجانی ۲؛ محمد ناصحی۳ ۱دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز ۲استاد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران […]
۶ بهمن ۱۳۹۶

اثر تمرینات استقامتی با شدت متوسط بر تغییرات سطوح سرمی فاکتور مهارکنندۀ ماکروفاژ و ارتباط آن با تغییرات گلبول سفید، گلوکز و انسولین پلاسما در زنان دیابتی نوع دو

سمیرا زند۱؛ روح الله نیکویی ۲؛ داریوش مفلحی۳ ۱کارشناسی‌ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان ۲دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان ۳استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه […]
۶ بهمن ۱۳۹۶

هشت هفته تمرین هوازی اثرات مضر دیابت قندی بر پارامترهای باروری را تقلیل می‌دهد

عباس صارمی دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه اراک مجله فیزیولوژی ورزشی دیابت قندی عملکرد تولید مثلی مردان را در سطوح مختلف از جمله کنترل پارامترهای اسپرماتوژنز تحت‌تأثیر […]
۵ بهمن ۱۳۹۶

تغییرات سایتوکاین‌های اینترلوکین ـ۲ و اینترلوکین ـ۱۲ در سلول‌های طحال موش‌های بالب‌سی به‌دنبال استفاده از یک وهله ورزش استقامتی به‌عنوان اجوانت واکسن ویروس هرپس سیمپلکس یک

مهدیه ملانوری شمسی ۱؛ مهدی مهدوی۲؛ الهام حیدرزاده۳ ۱استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه تربیت‌مدرس ۲استادیار ایمونولوژی پزشکی، انستیتو پاستور ایران ۳کارشناسی‌ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد واحد تفت […]
۵ بهمن ۱۳۹۶

تأثیر بارگیری کوتاه‌مدت نانو‌ذرۀ سلنیوم و تمرین وامانده‌ساز بر شاخص‌های اکسایشی در بافت قلبی رت‌های نر

حسن ذوالفقار دیدنی ۱؛ محمدرضا ذوالفقار دیدنی۲؛ سیامک عصری رضائی۳؛ فیروز قادری پاکدل۴ ۱دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه ارومیه ۲استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه ارومیه ۳دانشیار بیوشیمی، […]
۵ بهمن ۱۳۹۶

تأثیر حاد فعالیت تداومی و تناوبی شدید بر سطوح پلاسمایی ایی ـ سلکتین و شاخص‏‌های گلبول‏‌های سفید در بیماران عروق کرونر

هیوا رحمانی۱؛ سجاد احمدی زاد۲؛ هادی روحانی orcid 3؛ اکبر نوری حبشی۱؛ محمد محمدی ده چشمه۴ ۱دانشجوی دکترای فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه […]
۵ بهمن ۱۳۹۶

تأثیر تمرینات ثبات مرکزی و ویتامین D بر شاخص های آمادگی جسمانی زنان جوان مبتلا به ام‌.اس

هانیه رضایی۱؛ مریم کوشکی ۲؛ محسن ثالثی۲؛ صادق ایزدی۳ ۱کارشناسی‌ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شیراز ۲دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شیراز ۳استادیار نورولوژی، دانشگاه علوم‌پزشکی شیراز مجله فیزیولوژی […]
۵ بهمن ۱۳۹۶

اثر ۱۰ هفته تمرینات پلایومتریک بر قدرت عضلانی بالاتنه و پایین تنه، توده بدون چربی و فاکتور رشد شبه انسولین ۱ (IGF-1) در زنان جوان

حنیفه حاتمی۱؛ علی گلستانی۲؛ محمد علی سردار ۳ ۱کارشناس ارشد تربیت بدنی، گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان، شیروان، ایران. ۲استادیار گروه تربیت بدنی، […]