۴ دی ۱۳۹۲

اثر تمرینات در آب بر Vascular Cell Adhesion Molecule-1 در زنان میانسال

زمینه و هدف: ملکول چسبان عروقی (VCAM-1) توسط سلول­های اندوتلیال و در نواحی مستعد آترواسکلروزو کنار پلاک­های آتروژنیک ظاهر شده و باعث اتصال مونوسیت­ها و لنفوسیت­ها […]
۴ دی ۱۳۹۲

اثر تمرینات هوازی بر بیان ژن Endothelial Lectin HL-1 در موش های صحرایی دیابتی

چکیده زمینه و هدف: دیابت اختلالی متابولیک می­باشد که به دنبال کاهش ترشح انسولین و یا مقاومت به عمل انسولین ایجاد می­گردد. امنیتن-۱ پروتئینی است که […]
۱ دی ۱۳۹۲

مقايسه اثرات هورمون رشد روی تغييرات گرلين آسيل‌دار در دو رده چاقی به‌دنبال يک جلسه فعاليت ورزشی متناوب

مجيد قلی‌پور* ، آرزو تبريزی زمينه و هدف: غذای دريـافتی (اشتها) و انرژی مصرفی می‌توانند روی وزن بدن مؤثر باشند. گرلين آسيل‌دار (Acylated Ghrelin) اشتها را […]
۱ دی ۱۳۹۲

اثر روغن زيتون بر سطحIL-6 ، TNF-α و هورمون کورتيزول در دختران فعال متعاقب يک جلسه فعاليت ورزشی وامانده‌ساز

بختيار ترتيبيان*۱، روناک پارسه ، بهروز بقايی زمينه و هدف: هدف از تحقيق حاضر بررسی اثر روغن زيتون بر اينترلوکين ۶ و عامل نکروز توموری- آلفا […]
۱ دی ۱۳۹۲

تأثير هشت هفته تمرين تناوبی شديد بر سطوح ويسفاتين پلاسما، فاکتور نکروز تومور آلفا و اينترلوکين ۶ در موش‌های ماده

فرهاد دريانوش۱، حسين جعفری*۲، اسکندر رحيمی۳، داوود مهربانی۴ ، فيروز سلطانی زمينه و هدف: آديپوکين‌ها پپتيدهايی هستند که بر متابوليسم انرژی کل بدن تاثير می‌گذارند. دانش […]
۱ دی ۱۳۹۲

اثر ماساژ در وزن‌گيری و ميزان کالری دريافتی نوزادان نارس

نويسندگان: الهه امينی۱، بيتا ابراهيم۲، پديده دهقان۳، محدثه فلاحی۳، ثمانه صدقی۳، فرشته امينی۴ ، مامک شريعت*۵ ۱- گروه نوزادان، مرکز تحقیقات مادر، جنین و نوزاد، دانشگاه […]
۲۳ آذر ۱۳۹۲

فشارخون- چالش ها

فشار خون عبارت از نيرويي است كه در اثر برخورد خون با ديواره سرخرگ بوجود مي ايد و سپس اين فشار به كل قسمتهاي بدن روانه […]
۲۳ آذر ۱۳۹۲

بیماری های قلبی و عروقی- چالش ها و درمان

 اولین قدم برای ایجاد تغییر در وضعیت قلب تان داشتن یک ارتباط مناسب و نزدیک با پزشک است ولی برای ایجاد تغییرات دائمی نیازمند آموختن مطالبی […]
۲۳ آذر ۱۳۹۲

ویتامین ها

ویتامین ها جزو موا د غذایی ضروری برای بدن هستند و در تمام فرآ یندهای بیولوژیکی شرکت دارند.آنها به عنوان کوآنزیم در بسیاری از واکنشهای زیستی، […]