۲۹ مهر ۱۳۹۴

اثر هشت هفته تمرينات مقاومتی بر ميزان فاکتور نروتروفيک مشتق از مغز زنان مبتلا به مالتيپل اسکلروزيس

مهرزاد مقدسی ، محمد امين عدالت منش، آيدا معينی ، محدثه نعمت الله زاده مجله پزشکی کومش سابقه و هدف: به نظر می‌رسد نوروتروفين‌ها از جمله […]
۲۹ مهر ۱۳۹۴

اثر ۱۲ هفته تمرين ترکيبی بر لپتين، پروتئين واکنش گر ( C (CRP و شاخص مقاومت انسولين (HPMA-IR) در مردان دارای اضافه وزن

بهرام عابدی * ، رضا عباسی بختياری دانشيار واحد محلات، دانشگاه آزاد اسلامی مجله پزشکی فیض سابقه و هدف: با توجه به اينکه فشار فيزيولوژيکی حاصل […]
۲۹ مهر ۱۳۹۴

تاثير هشت هفته تمرين هوازی تداومی و تناوبی شديد بر بيان ژن عامل رشد اندوتليال عروقی در عضله نعلی رت‌های نر سالم

محمدرضا کردی۱، امين نکويی۱، احد شفيعی * ، وحيد حديدی۱ ۱- گروه فيزيولوژی ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ايران کارشناس ارشد فيزيولوژی ورزش گروه فيزيولوژی ورزشی، دانشگاه […]
۲۹ مهر ۱۳۹۴

تأثير خستگی عضلات مرکزی بدن بر تعادل و استقامت زنان ورزشکار

دکتر فريده باباخانی ، کبری اولاد قبادی ، فرج ا. . فتاحی مجله پزشکی کردستان زمينه و هدف: خستگی يکی از عواملی است که می تواند […]
۲۹ مهر ۱۳۹۴

بررسی اثر چای کامبوچا بر قند و پروفايل‌های ليپيد خون در موش‌های صحرايی ديابتی

محمد ملکانه، سارا صادقی زاده بافنده، فاطمه حجی پور ، محسن ناصری * استاديار، دکتری پزشکی ملکولی، مرکز تحقيقات ژنوميک، دانشگاه علوم پزشکی بيرجند، بيرجند، ايران؛ […]
۲۹ مهر ۱۳۹۴

نقش توده بدنی مادر در مدت شیردهی

شهین سعیدی نجات؛ ۲ مهدیه عاطفی ؛ ۲ مریم عاطفی؛ ۲ لیلا خطیبی؛ ۲ مریم علیزاده؛ ۲ مریم قاسمی ۱دکترای حرفه ای، گروه بهداشت و مدیریت، […]
۲۹ مهر ۱۳۹۴

تاثیر ۱۲ هفته فعالیت ورزشی مقاومتی بر سطوح پلاسمایی آپلین-۱۲، نسفاتین-۱ و ضربان قلب استراحتی در زنان مسن مبتلا به پر‌فشاری

مریم مختاری؛ ۲ فرهاد دریانوش ۱کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران ۲دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده […]
۲۹ مهر ۱۳۹۴

تأثیر چهار هفته تمرین هوازی و مصرف مکمل ال-کارنیتین بر نیمرخ لیپیدی سرم و قند خون در مردان دیابتی

محمدرضا رمضان پور؛ ۲ محمد مطبوع ؛ ۱ سید محمود حجازی ۱استادیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، […]
۱۵ مهر ۱۳۹۴

مقالات فیزیولوژی ورزشی همایش تازه های پژوهش در علوم ورزشی – دانشگاه محقق اردبیلی

مقالات فیزیولوژی ورزشی همایش تازه های پژوهش در علوم ورزشی – دانشگاه محقق اردبیلی دانلود رایگان