۹ آذر ۱۳۹۴

Morphine/Codeine Ratio, a Key in Investigating a Case of Doping

 Tohid Seif-Barghi 1, 2 ; Navid Moghadam 2, 3, * ; and Farzad Kobarfard 4 ۱ Sports Medicine Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, […]
۱۸ آبان ۱۳۹۴

اثر ۱۰ هفته تمرين مقاومتی و هوازی بر سايتوکين‌ های التهابی در مردان غير فعال دارای اضافه ‌وزن

عبدالحسين طاهری کلانی * ، محمود نيک سرشت استاديار دانشگاه آزاد واحد ايلام استاديار دانشگاه آزاد واحد ايلام مجله پزشگی ایلام مقدمه: سطوح بالای نشانگرهای التهابی […]
۱۸ آبان ۱۳۹۴

اثر يک دوره هشت هفته ای تمرين هوازی- مقاومتی به همراه استروژن‏درمانی جايگزينی بر ميزان چربی احشايی و فاکتورهای خطر قلبی- عروقی در موش صحرايی اوارکتومی شده

آمنه پوررحيم قورقچی *، پروين بابائی، ارسلان دميرچی، بهرام سلطانی ، سمانه قربانی مجله پزشکی اردبیل زمينه و هدف: چا قی و افزايش چربی احشايی پس […]
۱۸ آبان ۱۳۹۴

تأثیر یک جلسه تمرین روی نوارگردان با محدودیت جریان خون بر سطوح سرمی هورمون‏های رشد، عامل رشد شبه انسولین-۱ و کورتیزول در دانشجویان دختر غیرفعال

فائزه ناصرخانی ؛ ۲ محمد حسین رضوانی؛ ۳ ناهید توفان ۱دانشگاه شاهرود ۲استادیار دانشگاه شاهرود ۳پزشک عمومی-دانشجوی دکتری آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مجله پژوهش […]
۱۸ آبان ۱۳۹۴

تأثیر تمرینات مقاومتی دایره‌ای و بی‌تمرینی پس از آن بر مقادیر پلاسمایی امنتین-۱ و ترکیب بدنی دانشجویان دختر دارای اضافه ‏وزن و چاق

مهدی مقرنسی ؛ ۲ رضوانه گلدوی ۱دانشگاه سیستان و بلوچستان ۲دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، […]
۱۸ آبان ۱۳۹۴

تأثیر یک جلسه فعالیت مقاومتی بر شاخص های آسیب عضلانی و کوفتگی عضلانی تأخیری در دانشجویان پسر ورزشکار

عباس فروغی ؛ محسن ابراهیمی؛ مهدی چنگیزی دانشگاه سمنان مجله پژوهش در ورزش دانشگاهی هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر یک جلسه فعالیت مقاومتی بر […]
۱۶ آبان ۱۳۹۴

تأثیر ترتیب تمرین ترکیبی (قدرتی و استقامتی) بر سطوح سرمی میوستاتین، فولیستاتین و نسبت فولیستاتین بر میوستاتین زنان سالمند

لاله باقری؛ ۲ محمد فرامرزی ؛ ۳ ابراهیم بنی طالبی؛ ۲ اکبر اعظمیان جزی ۱دانشجوی دکترا دانشگاه شهرکرد ۲دانشیار دانشگاه شهرکرد ۳استادیار دانشگاه شهرکرد مجله فیزیولوژی […]
۱۶ آبان ۱۳۹۴

مقایسه اثر یک دوره برنامه تمرین مقاومتی با شدت های مختلف بر سطوح سرمی آیریزین زنان جوان غیرفعال

نویده معین نیا ؛ ۲ سید رضا عطارزاده حسینی ۱کارشناس ارشد فردوسی مشهد ۲دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی مجله فیزیولوژی ورزشی […]
۱۶ آبان ۱۳۹۴

اثر ۱۲ هفته تمرین هوازی بر سطوح کاتکولامین‌ها و آمادگی قلبی تنفسی دانش‌آموزان مبتلا به اختلال بیش‌فعالی/ نقص توجه

مهدی کارگرفرد ؛ ۲ صالح افراسیابی ۱دانشیار دانشگاه اصفهان ۲کارشناس ارشد دانشگاه اصفهان مجله فیزیولوژی ورزشی هدف از مطالعۀ حاضر، تعیین اثر ۱۲ هفته تمرین هوازی […]