۲۲ بهمن ۱۳۹۴

پاورپوینت آزمون آماری آنکوا از طریق spss

پاورپوینت آزمون آماری آنکوا از طریق spss این پاورپوینت دارای صدای توضیحی نیز هست که مراحل را یک به یک به زبان فارسی توضیح می دهد. […]
۲۱ بهمن ۱۳۹۴

کتابچه تغذیه ورزشکاران

کتابچه تغذیه ورزشکاران  
۲۱ بهمن ۱۳۹۴

کتاب راهنمای موفقیت برای ورزشکاران استقامتی

کتاب راهنمای موفقیت برای ورزشکاران استقامتی
۲۱ بهمن ۱۳۹۴

کتاب تغذیه سالم و فعالیت فیزیکی برای کودکان

کتاب تغذیه سالم و فعالیت فیزیکی برای کودکان
۲۱ بهمن ۱۳۹۴

کتاب بهترین فعالیت های فیزیکی برای کودکان

کتاب بهترین فعالیت های فیزیکی برای کودکان
۱۹ بهمن ۱۳۹۴

تاثیر تمرین منتخب ایروبیک بر سطوح آیریزین سرمی و شاخص مقاومت به انسولین زنان دیابتی نوع ۲

: مژگان آقامحمدی *، عبدالحمید حبیبی ، روح اله رنجبر کارشناسی ارشد دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران مجله پزشکی شهر کرد زمینه […]
۱۹ بهمن ۱۳۹۴

تاثیر هشت هفته تمرین تداومی شدید بر بیان ژن‌های خانواده Mir-29 در قلب رت‌های نر سالم

امین نکویی، محمدرضا کردی، سیروس چوبینه، مسعود سلیمانی، احد شفیعی * ، وحید حدیدی مجله پزشکی شهر کرد مقدمه: هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر هشت […]
۱۹ بهمن ۱۳۹۴

تعیین ویتامین D سرم و ارتباط آن با چاقی مرکزی، اختلال در قند ناشتا و پرفشاری خون در زنان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال ۱۳۹۱

زینت سالم *، محمود شیخ فتح الهی، امیر رهنما، فاطمه امین ، فرشته ایرانمنش مجله پزشکی رازی زمینه و هدف: کمبود ویتامین D سرم ممکن است […]
۱۹ بهمن ۱۳۹۴

تاثیر تمرین هوازی بر میزان گلوکز، انسولین و مقاومت به انسولین در زنان مبتلا به کم کاری تیروئید تحت بالینی دارای اضافه وزن –چاق

سمیه بهارلو *، فرزانه تقیان ، مهدی هدایتی مجله پزشکی رازی زمینه و هدف: هدف، بررسی تاثیر تمرین هوازی برمیزان گلوکز، انسولین و مقاومت به انسولین […]