۱۲ خرداد ۱۳۹۳

تاثير تعاملی تمرين استقامتی و روزه داری بر غلظت پلاسمايی فاکتورهای فيبرينوليتيک در مردان

احسان خدمتگزار، سجاد احمدی زاد ، عليرضا سليمی آوانسر فعاليت بدنی منظم می تواند تغييرات مطلوبی در سيستم فيبرينوليتيک ايجاد نمايد و بهبود عملکرد آن را […]
۱۲ خرداد ۱۳۹۳

اثر مکمل دهی امگا ۳ بر حساس ترين شاخص های پيشگويی کننده بيماری های قلبی-عروقی (hs-CRP و IL-6) پس از تمرينات هوازی

دکتر مهدی مقرنسی ، آقای حميد موسی زاده شواهد علمی، حاکی از تاثير تمرين هوازی و مکمل امگا ۳ -هر دو- بر بهبود دستگاه قلبی-عروقی است. […]
۱۲ خرداد ۱۳۹۳

مقايسه تمرينات ترکيبی با و بدون انسداد عروق بر عوامل منتخب آمادگی جسمانی زنان يائسه

محبوبه عنابستانی، دکتر سيدعليرضا حسينی کاخک ، دکتر محمدرضا حامدی نيا هدف: هدف از اين مطالعه مقايسه تمرينات ترکيبی با و بدون انسداد عروق بر عوامل […]
۱۲ خرداد ۱۳۹۳

تاثير مصرف کوتاه مدت مکمل CoQ10 بر نشانگرهای حاصل از کوفتگی عضلانی تاخيری

نعمت اله نجاتمند، دکتر عليرضا رمضانی ، دکتر امير حسين براتی زمينه و هدف : کوفتگی عضلانی تاخيری ( Delayed onset muscle soreness ( DOMS ) […]
۱۲ خرداد ۱۳۹۳

تأثير مصرف مکمل امگا ۳ و غذای پرچرب بر مقادير عامل نوروتروفيک مشتق از مغز (BDNF) در هيپوکمپ رت‌های نر بالغ

الهام وسدی، حامد برزگر ، محبوبه برجيان فرد زمينه و هدف: اين پژوهش با هدف شناسايی اثرات احتمالی مکمل امگا-۳ و رژيم غذايی پرچرب (۵۰% چربی اشباع، […]
۱۲ خرداد ۱۳۹۳

مقايسه تأثير مفناميک اسيد و تمرينات ورزشی بر تسکين ديسمنوره اوليه دختران غير ورزشکار

مجيد کاشف، افسانه سنه ، سميه ثريا اکبرآباد زمينه و هدف: اين مطالعه با هدف مقايسه اثر مفناميک اسيد و تمرينات ورزشی بر تسکين ديسمنوره اوليه […]
۱۲ خرداد ۱۳۹۳

تأثیر انجام تمرینات ورزشی بر میزان استرس ماماها

۱زهرا عابدیان؛ ۲مینو صفایی ؛ ۳سید رضا مظلوم؛ ۴سید رضا عطارزاده حسینی مقدمه:در قرن حاضر، استرس به دلیل افزایش عوامل تنش زا و سبک زندگی کم […]
۱۱ خرداد ۱۳۹۳

پاسخ های فیزیولوژیک به تمرین ورزشی در افراد دارای درد قفسه سینه (پایان نامه لاتین)

پایان نامه لاتین ۲۰۰۹ ABSTRACT The use of exercise is a valuable tool in the healthcare management of young patients with chronic chest diseases (CCD). Indeed, […]
۱۱ خرداد ۱۳۹۳

اثر ورزش هوازی بر استرس اکسیداتیو و عوامل خطر بیماریهای قلبی عروقی در سالمندان و دیابت نوع II (پایان نامه لاتین)

پایان نامه لاتین ۲۰۱۳ ABSTRACT The oxidation of low-density lipoproteins (LDL) is considered a key step in the development and progression of atherosclerosis. Single bouts of […]