۱۷ مهر ۱۳۹۸

تاثیر تمرینات ترکیبی بر بیان ژن ABCG1 گلبول های تک هسته ای در مردان میانسال پس از عمل بای‌پس شریان کرونر

خانم رخساره فیض اله زاده موسوی۱ ، آقای امیر رشیدلمیر* ۲، آقای رامبد خواجه ای۱ ، آقای محمود حجازی۳ ۱- گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی […]
۱۷ مهر ۱۳۹۸

اثر محافظتی تمرین هوازی همراه با مکمل رزوراترول بر بیان برخی شاخص‌های آتروفی کاردیومیوسیت‌های رت‌های دیابتی

خانم بنت الهدی اسماعیلی۱ ، دکتر احمد عبدی* ۲، دکتر پروین فرزانگی۱ ، دکتر آسیه عباسی دلویی۱ مجله پزشکی نیشابور چکیده مقدمه هدف از پژوهش حاضر […]
۱۷ مهر ۱۳۹۸

تاثیر سمیت نانوذرات نقره بر شاخص های التهابی بافت قلب متعاقب یک دوره تمرین بی هوازی در رت‌های نر ویستار

دکتر فروغ جواهری هوشی ، دکتر اسیه عباسی دلویی* ۱، دکتر احمد عبدی ، دکتر سید جواد ضیاالحق مجله پزشکی نیشابور چکیده مقدمه قرار گرفتن در […]
۱۷ مهر ۱۳۹۸

تاثیر یک دوره تمرین تناوبی شدید بر بیان ژن های SYD و MuRF1در موش های دیابتی

احمد جعفری۱، مژگان احمدی*۲، سعیده شادمهری۳ ۱- گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران ۲- گروه تربیت بدنی […]
۱۷ مهر ۱۳۹۸

اثر هشت هفته تمرین پر شدت تناوبی بر میزان پروتئین روی آلفا- ۲-گلیکوپروتئین ) ZAG ( پلاسمایی و بافت چربی ر تهای نر چاق شده با رژیم غذایی پرچرب

دکتر رحمان سوری ، آقای مهدی انگوتی ، دکتر محمدرضا اسد ، دکتر صادق ستاری فرد ، دکتر اعظم رمضان خانی دانشگاه تهران مجله پژوهش در […]
۱۷ مهر ۱۳۹۸

تعیین تاثیر هشت هفته تمرین هوازی در آب با و بدون مصرف چا ی سبز بر برخی عوامل خطرزای قلبی عروقی و ترکیب بدن زنان یائسه غیرفعال

خانم فاطمه نجاتی، دکتر ناهید بیژه، دکتر مهتاب معظمی مجله پژوهش در پزشکی چکیده سابقه و هدف: بیمار یهای قلبی عروقی عامل حدود ۵۰ درصد مرگ […]
۱۷ مهر ۱۳۹۸

تاثیر شش هفته تمرین ورزشی تناوبی همراه با مصرف نانوذره سلنیوم بر بیان ژن Bcl-2 و LC3 در بافت تومور موش های ماده حامل تومور پستان

حمید آقا علی نژاد ، سیده الهام هاشمی جوکار دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس مجله بیماری های پستان چکیده مقدمه: برخی عوامل مانند تمرینات ورزشی […]
۱۷ مهر ۱۳۹۸

بررسی ارتباط بین شاخص توده بدنی با سطح سرمی لپتین و ۱۷- بتا استرادیول (E2) در تعدادی از بیماران یائسه مبتلا به سرطان پستان/ مطالعه مورد-شاهدی

زهرا طهماسبی فرد دانشگاه آزاد اسلامی مجله بیماری های پستان چکیده مقدمه: ارتباط نزدیکی بین شیوع سرطان پستان و مصرف چربی در جمعیت‌های مختلف گزارش شده […]
۲۳ شهریور ۱۳۹۸

تأثیر ۴ هفته ورزش داوطلبانه بر اختلال اضطراب جدایی در موش‌های صحرایی نر

فاطمه سادات ذوالفقاری، مقصود پیری گروه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ابن سینا چکیده مقدمه: اضطراب جدایی شایع‌ترین اختلال اضطرابی در کودکان است. […]