۱۲ شهریور ۱۳۹۸

مقایسه تأثیر تمرین سنگ‌نوردی با و بدون محدودیت جریان خون بر پاسخ ناشی از ورزش عامل رشد اندوتلیالی عروق و هورمون رشد سنگ‌نوردان نخبه در یک کارآزمایی مداخله‌ای

آقای منصور آقایی ، دکتر جواد وکیلی ، دکتر رامین امیرساسان دانشگاه تبریز چکیده پیش‌زمینه و هدف: تمرینات ورزشی احتمالاً تأثیر عمیقی بر سطوح استراحتی و […]
۱۲ شهریور ۱۳۹۸

مقایسه اثر ۶ هفته تمرین هوازی بر فعالیت آنزیم کاتالاز و مالون دی آلدئید بافت قلب موش‌های صحرایی نر نژاد ویستار سالم و دیابتی شده با استرپتوزوتوسین: مداخله‌ای (تجربی)

دکتر رقیه افرونده ، خانم مژده خواجه لندی ، خانم ربابه محمدی دانشگاه محقق اردبیلی چکیده پیش‌زمینه و هدف: استرس اکسیداتیو ناشی از هیپر گلیسمی می­تواند […]
۱۲ شهریور ۱۳۹۸

اثر شش هفته تمرین مقاومتی پایین تنه بر سرعت انتقال عصبی، قدرت، تعادل و سرعت راه‌رفتن در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

رسول اسلامی* ۱، بختیار ترتیبیان۲ ، مجتبی نجارپور۳ ۱- دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران ۲- دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم […]
۱۲ شهریور ۱۳۹۸

اثر تمرینات هوازی و مقاومتی به همراه مصرف مکمل زعفران برگلوتاتیون پراکسیداز و مالون دی آلدهید مردان مبتلا به دیابت نوع دو

وحید آقاجانی۱ ، مرضیه نظری۲ ، رامین شعبانی* ۳ ۱- کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش، گروه فیزیولوژی ورزش، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران ۲- دانشجوی […]
۱۲ شهریور ۱۳۹۸

اثر فعالیت بدنی بر پیشگیری و درمان آتروسکلروز: تمرکز بر فعالیت ژن‌های ABCG5 و ABCG8

محسن جعفری* استادیار فیزیولوژی ورزشی، گروه علوم ورزشی، واحد شیروان، دانشگاه آزاد اسلامی، شیروان، ایران چکیده آتروسکلروز علت اصلی ناتوانی و مرگ و میر در سراسر […]
۶ مرداد ۱۳۹۸

تأثیر ۱۲ هفته تمرین پیلاتس بر مقادیر پلاسمایی PGC1-α و آیریزین زنان چاق

خانم طیبه نظری ، دکتر عباسعلی گائینی ، دکتر رضا نوری، دکتر روح الله حق شناس دانشگاه تهران مجله رازی چکیده زمینه و هدف: چاقی شایع­ترین […]
۶ مرداد ۱۳۹۸

تاثیر فعالیت ورزشی موش‌های صحرایی باردار نژاد اسپراگ داولی بر بیان ژن BCL-2 ، BAX و eNOS در عروق فرزندان نر بالغ

خانم اعظم عبداله پور ، دکتر حمید رجبی، دکتر عباسعلی گائینی، دکتر محمد صوفی آبادی، دکتر ندا خالدی دانشگاه خوارزمی مجله رازی چکیده زمینه و هدف: […]
۶ مرداد ۱۳۹۸

تأثیر یک دوره تمرین تناوبی بر بیان بیومارکر مزانشیمی Vimentin و حجم تومور در موش‌های مبتلا به سرطان پستان

سمیرا غلامیان ، سیدرضا عطارزاده حسینی ، امیر رشیدلمیر ، حمید آقاعلی نژاد گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران مجله بیماری […]
۶ مرداد ۱۳۹۸

تأثیر فعالیت بدنی و شیوع سرطان پستان: یک مطالعه مورد- شاهدی در اراک. ایران (۱۳۹۷-۱۳۹۶)

عباس صارمی ، رحمت الله مرادزاده ، سجاد محمدی بنچناری گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران مجله بیماری های پستان چکیده مقدمه: […]