۷ بهمن ۱۳۹۲

بررسی تأثير ماساژ بازتابی پا بر اضطراب بيماران تحت عمل جراحی بای پس عروق کرونر

فاطمه ريگی [۱] ، آرام فيضی [۲] * ، محسن ناصری [۳] ، شهياد صالحی [۴] ، پروين بازدار [۵] پيش زمينه و هدف: يکی از […]
۷ بهمن ۱۳۹۲

بررسی تأثير اجرای برنامه مراقبتی مبتنی بر تغذيه و ورزش بر بروز ترومبوز وريدهای عمقی در بيماران تحت اعمال جراحی ارتوپدی اندام تحتانی در بيمارستان امام خمينی اروميه در سال ۱۳۹۱

  حسين حبيب‌زاده [۱] ، ناهيد رضائی‌پور [۲] * ، حميدرضا خلخالی [۳] ، ميربهرام صفری [۴] ، افشين محمدی [۵] پيش زمينه و هدف: ترومبوز […]
۵ بهمن ۱۳۹۲

تاثير چاقی و کاهش وزن ناشی از تمرين‌های استقامتی بر بيان UCP3 mRNA در موش‌های نژاد C57BL/6

دکتر حميد محبی، آقای هادی روحانی، دکتر صادق حسن نيا ، دکتر نازنين پيروزنيا مقدمه: هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر چاقی و کاهش وزن ناشی از […]
۵ بهمن ۱۳۹۲

رابطه‌ی بين چاقی، اضافه‌وزن و عوامل دموگرافيک با سطح فعاليت بدنی در بزرگسالان ۶۹-۱۸ ساله‌

دکتر ارسلان دميرچی، دکتر جواد مهربانی ، خانم سيده فاطمه موسوی بقرآباد مقدمه: مطالعه ­ی چاقی و رفتارهای سبک زندگی به­ويژه فعاليت بدنی، از اهميت بسياری […]
۵ بهمن ۱۳۹۲

شيوع اضافه وزن و چاقی و ارتباط آن با ميزان آمادگی جسمانی در کودکان پيش دبستانی

دکتر حميد آقاعلی نژاد، بابک فرزاد، منصوره سالاری، سميه کامجو، دکتر مقصود پيری ، مهدی بياتی مقدمه: چاقی و اضافه وزن يک مشکل مهم سلامت عمومی […]
۵ بهمن ۱۳۹۲

تغییرات VEGF و اندوستاتین بافت توموری در موش های مبتلا به سرطان سینه ؛تأثیر شش هفته تمرین مقاومتی

۱مریم نورشاهی ؛ ۲ایوب بابایی؛ ۳محمدرضا بیگدلی؛ ۲مهدی قاسمی بیرامی سلول های توموری به منظور تامین اکسیژن و مواد غذایی و همچنین توسعة شبکة عروقی جدید […]
۵ بهمن ۱۳۹۲

تأثیر تمرین در ساعات مختلف روز بر نیمرخ لیپدی مردان دارای اضافه‌وزن

۱محسن عصارزاده؛ ۲محسن اکبرپور هدف مطالعة حاضر، تأثیر دوازده ‌هفته تمرین هوازی در زمان‌های مختلف روز بر عوامل خطرزای قلبی- عروقی بر مردان دارای اضافه‌وزن بود؛ […]
۵ بهمن ۱۳۹۲

اثر ترکیب عصاره آبی زعفران و تمرین هوازی بر سوپراکسیددیسموتاز، گلوتاتیون پراکسیداز و کاتالاز کبدی در رت های نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

۱جمال فاضل کلخوران ؛ ۲علی شیبک هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر ترکیب عصارۀ آبی زعفران و تمرین هوازی بر غلظت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی در کبد موش‌های […]
۵ بهمن ۱۳۹۲

تغییرات IL-6، IL-10 و نسفاتین – ۱پلاسمای در رت های نر چاق؛تأثیر دوازده هفته تمرین استقامتی

۱روح الله حق شناس ؛ ۲علی اصغر رواسی؛ ۳محمدرضا کردی؛ ۴مهدی هدایتی؛ ۵فاطمه شبخیز؛ ۶محمد شریعتزاده کاهش التهاب بلندمدت در اثر چاقی ناشی از رژیم غذایی […]