آخرین مقالات

۱۵ تیر ۱۴۰۳

نیازهای تغذیه ای ورزشکاران؛ بخش اول؛ کربوهیدارت

*فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ایران* مرجع تخصصی فیزیولوژی ورزشی در کشور نیازهای تغذیه ای ورزشکاران؛ بخش اول؛ کربوهیدارت دستیابی به اوج شرایط فیزیکی و بهینه سازی […]
۱۳ تیر ۱۴۰۳

نقش هسته‌های عضلانی در حافظه و سازگاری‌های عضلانی-فیزیولوژی ورزشی

نقش هسته‌های عضلانی در حافظه و سازگاری‌های عضلانی-فیزیولوژی ورزشی *فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ایران* فیزیولوژی ورزشی مسعود رحمتی ۱ حدیث مهرابی فرد ۲ ۱ استاد فیزیولوژی […]
۱۳ تیر ۱۴۰۳

اثر مکمل HMB-FA بر شاخص‌های التهابی بازیکنان فوتبال طی یک میکروسیکل دو مسابقه‌ای- فیزیولوژی ورزشی

اثر مکمل HMB-FA بر شاخص‌های التهابی بازیکنان فوتبال طی یک میکروسیکل دو مسابقه‌ای- فیزیولوژی ورزشی *فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ایران* فیزیولوژی ورزشی حانیه محمودی ۱ رسول […]
۱۳ تیر ۱۴۰۳

تأثیر فوری نوشیدنی‌های پر کربوهیدرات و کافئین بر سرعت، هماهنگی و عملکرد شناختی در بازیکنان حرفه ای فوتسال- فیزیولوژی ورزشی

تأثیر فوری نوشیدنی‌های پر کربوهیدرات و کافئین بر سرعت، هماهنگی و عملکرد شناختی در بازیکنان حرفه ای فوتسال- فیزیولوژی ورزشی *فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ایران* نشریه […]
۱۳ تیر ۱۴۰۳

تأثیر توأم تمرین اسپینینگ و مصرف فلفل قرمز بر سطوح هورمون گرلین و نیم‌رخ لیپیدی نوجوانان غیر ورزشکار دارای اضافه وزن-فیزیولوژی ورزشی

تأثیر توأم تمرین اسپینینگ و مصرف فلفل قرمز بر سطوح هورمون گرلین و نیم‌رخ لیپیدی نوجوانان غیر ورزشکار دارای اضافه وزن-فیزیولوژی ورزشی *فیزیولوژی ورزشی و تندرستی […]
۱۳ تیر ۱۴۰۳

مقایسه تأثیر تمرین تناوبی شدید با تمرین عملکردی شدید بر سطوح IL-10 و TNF-α و نسبت آن‌ها در زنان چاق و دارای اضافه وزن- فیزیولوژی ورزشی

مقایسه تأثیر تمرین تناوبی شدید با تمرین عملکردی شدید بر سطوح IL-10 و TNF-α و نسبت آن‌ها در زنان چاق و دارای اضافه وزن- فیزیولوژی ورزشی […]
۱۳ تیر ۱۴۰۳

بررسی اثرات عصاره اکلیل الملک و تمرین مقاومتی بر بیان ژن APP در هیپوکمپ موش‌های مدل آلزایمری- فیزیولوژی ورزشی

بررسی اثرات عصاره اکلیل الملک و تمرین مقاومتی بر بیان ژن APP در هیپوکمپ موش‌های مدل آلزایمری- فیزیولوژی ورزشی *فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ایران* فرح نامنی […]
۱۳ تیر ۱۴۰۳

مقایسه فشار فیزیولوژیکی فعالیت مقاومتی جلو پا در دستگاه مقاومت متغیر توربینی و دستگاه متداول در مردان فعال- فیزیولوژی ورزشی

مقایسه فشار فیزیولوژیکی فعالیت مقاومتی جلو پا در دستگاه مقاومت متغیر توربینی و دستگاه متداول در مردان فعال- فیزیولوژی ورزشی *فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ایران* حسن […]
۲۵ اسفند ۱۴۰۲

The effect of 8 weeks of interval training combined with the consumption of cineole, linalool, and bourbonene on MAPK/Arc gene expression and learning in rats with Alzheimer’s disease-Exercise physiology

The effect of 8 weeks of interval training combined with the consumption of cineole, linalool, and bourbonene on MAPK/Arc gene expression and learning in rats with […]
۲۵ اسفند ۱۴۰۲

The effect of eight weeks of high-intensity interval training on the expression of mir-126, EMAP-II, and levels of TGF-β in the heart tissue of young rats with type 2 diabetes-Exercise physiology

The effect of eight weeks of high-intensity interval training on the expression of mir-126, EMAP-II, and levels of TGF-β in the heart tissue of young rats […]