آخرین مقالات

۱۹ خرداد ۱۴۰۱

اثر ورزش بر روده دیابتی – اثرات بالقوه سلامت و مکانیسم های زمینه ای

اثر ورزش بر روده دیابتی – اثرات بالقوه سلامت و مکانیسم های زمینه ای به گزارش وب سایت فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ایران، طبق آخرین بررسی […]
۹ خرداد ۱۴۰۱

پارامترهای قلبی-عروقی زنان متعاقب دو هفته تمرینات تناوبی عملکردی با شدتهای متفاوت با و بدون ماسکهای تنفسی: ارزیابی پاسخ و سازگاریها در طی پاندمی کوید-۱۹

فیزیولوژی ورزشی و تندرست ایران پارامترهای قلبی-عروقی زنان متعاقب دو هفته تمرینات تناوبی عملکردی با شدتهای متفاوت با و بدون ماسکهای تنفسی: ارزیابی پاسخ و سازگاریها […]
۹ خرداد ۱۴۰۱

تاثیر شش هفته تمرین تناوبی شدید شنا و مکمل‌ رزوراترول بر مساحت هپاتوسیت‌ها و هسته‌های پلی‌پلوئید در موش های صحرایی نر پیر نژاد ویستار

فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ایران تاثیر شش هفته تمرین تناوبی شدید شنا و مکمل‌ رزوراترول بر مساحت هپاتوسیت‌ها و هسته‌های پلی‌پلوئید در موش های صحرایی نر […]
۹ خرداد ۱۴۰۱

تأثیر تمرین تناوبی شدید و مصرف کورکومین بر بیان ژن miR-208، miR-499 و HSP60 کاردیومیوسیتهای موشهای نر مدل سکتۀ قلبی مواجهه با ایزوپروترنول

فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ایران تأثیر تمرین تناوبی شدید و مصرف کورکومین بر بیان ژن miR-208، miR-499 و HSP60 کاردیومیوسیتهای موشهای نر مدل سکتۀ قلبی مواجهه […]
۹ خرداد ۱۴۰۱

تغییرات بیان ژن شاخص های پرو و آنتی آپوپتوتیک بافت کبد و مقاومت به انسولین پس از تمرین تناوبی و مصرف عصاره آویشن در رت های دیابتی نوع دو

فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ایران تغییرات بیان ژن شاخص های پرو و آنتی آپوپتوتیک بافت کبد و مقاومت به انسولین پس از تمرین تناوبی و مصرف […]
۹ خرداد ۱۴۰۱

تأثیر چهار هفته تمرین هوازی همراه با مکمل‌گیری نارنژین بر سطح آدیپونکتین در هیپوکمپ و عملکرد حافظه در رت‌های مبتلا به بیماری آلزایمر القاء شده با تزریق آمیلوئیدبتا

فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ایران تأثیر چهار هفته تمرین هوازی همراه با مکمل‌گیری نارنژین بر سطح آدیپونکتین در هیپوکمپ و عملکرد حافظه در رت‌های مبتلا به […]
۱۹ فروردین ۱۴۰۱

تمرین هوازی تاثیر منفی دیابت بر باروری را کاهش می دهد.

به گزارش وب سایت فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ایران، محققان در سال ۲۰۲۲ در مطالعه ای اثرات تمرین هوازی بر بیان پروتامین ۱ و ۲ mRNA، […]
۱۹ فروردین ۱۴۰۱

انواع مختلف تمرینات منظم ورزشی می تواند در زگ زایی در افراد مسن موثر باشد اما تمرینات هوازی اثرات بهتری دارد.

به گزارش وب سایت فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ایران، محققین در سال ۲۰۲۲ تأثیر تمرینات مختلف ورزشی بر پاسخ های رگ زایی عضله بطن چپ موش […]
۱۷ فروردین ۱۴۰۱

تأثیر غوطه‌وری در آب سرد و مصرف مکمل کافئین بر تعادل، خستگی و عملکرد روانی – حرکتی دانشجویان ورزشکار

*فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ایران* تأثیر غوطه‌وری در آب سرد و مصرف مکمل کافئین بر تعادل، خستگی و عملکرد روانی – حرکتی دانشجویان ورزشکار مینا رضایی […]
۱۷ فروردین ۱۴۰۱

پاسخ سایتوکاین‌های مشتق از بافت چربی ((CTRPs به شدت‌های مختلف تمرینات مقاومتی در افراد چاق

*فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ایران* پاسخ سایتوکاین‌های مشتق از بافت چربی ((CTRPs به شدت‌های مختلف تمرینات مقاومتی در افراد چاق صدیقه جلوه قاضیانی ، آسیه عباسی* […]