آخرین مقالات

۲۸ مهر ۱۴۰۲

تأثیر تمرین استقامتی بر ذخایر گلیکوژن عضلانی در موش‌های C57BL/6 پیش دیابتی فیزیولوژی ورزشی

تأثیر تمرین استقامتی بر ذخایر گلیکوژن عضلانی در موش‌های C57BL/6 پیش دیابتی فیزیولوژی ورزشی *فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ایران* مجله فیزیولوژی ورزشی سید غلامحسین رحیمی ۱ […]
۲۸ مهر ۱۴۰۲

اثر ۱۲ هفته تمرین مقاومتی دایره ای بر نشانگرهای متابولیکی و هورمونی توده استخوانی مردان سالمند-فیزیولوژی ورزشی

اثر ۱۲ هفته تمرین مقاومتی دایره ای بر نشانگرهای متابولیکی و هورمونی توده استخوانی مردان سالمند-فیزیولوژی ورزشی *فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ایران* مجله فیزیولوژی ورزشی کورش […]
۲۸ مهر ۱۴۰۲

اثربخشی تمرین ورزشی در منزل بر بیماران قلبی-عروقی: یک مرور سیستماتیک- فیزیولوژی ورزشی

اثربخشی تمرین ورزشی در منزل بر بیماران قلبی-عروقی: یک مرور سیستماتیک- فیزیولوژی ورزشی *فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ایران* مجله فیزیولوژی ورزشی فاطمه اسلامی ۱ مرضیه ثاقب […]
۲۸ مهر ۱۴۰۲

اثر ده هفته تمرین هوازی و مصرف عصاره دانه گلرنگ بر بیان ژن PTEN و سطح سرمی کراتینین پس از مصرف دگزامتازون در موش های صحرایی نر بالغ- فیزیولوژی ورزشی

اثر ده هفته تمرین هوازی و مصرف عصاره دانه گلرنگ بر بیان ژن PTEN و سطح سرمی کراتینین پس از مصرف دگزامتازون در موش های صحرایی […]
۲۸ مهر ۱۴۰۲

Investigating the impact of aerobic training on myokine gene expression in the skeletal muscle of wistar rats – exercise physiology

Investigating the impact of aerobic training on myokine gene expression in the skeletal muscle of wistar rats – exercise physiology فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ایران Jorjani […]
۲۸ مهر ۱۴۰۲

Effects of high-intensity functional training and circuit resistance training on the serum levels of IFN-γ in obese women – exercise physiology

Effects of high-intensity functional training and circuit resistance training on the serum levels of IFN-γ in obese women – exercise physiology فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ایران […]
۲۸ مهر ۱۴۰۲

Comparison of twelve weeks periodized circuit resistance training and traditional resistance training on calprotectin levels in obese men – exercise physiology

Comparison of twelve weeks periodized circuit resistance training and traditional resistance training on calprotectin levels in obese men – exercise physiology Fatemeh Mirzaei Ashrafi1 , Seyed […]
۲۸ مهر ۱۴۰۲

اثر تمرین‌ قدرتی طولانی مدت بر سطوح سرمی بتاتروفین و آیریزین مردان مسن مبتلا به دیابتی نوع دو-فیزیولوژی ورزشی

اثر تمرین‌ قدرتی طولانی مدت بر سطوح سرمی بتاتروفین و آیریزین مردان مسن مبتلا به دیابتی نوع دو-فیزیولوژی ورزشی *فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ایران* مجله دانشگاه […]
۲۲ مرداد ۱۴۰۲

تأثیر مصرف ویتامین D3 و تمرینات هوازی بر پروفایل لیپیدی، هورمون TSH و افسردگی در زنان چاق -فیزیولوژی ورزشی

تأثیر مصرف ویتامین D3 و تمرینات هوازی بر پروفایل لیپیدی، هورمون TSH و افسردگی در زنان چاق -فیزیولوژی ورزشی *فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ایران* پژوهش های […]
۲۲ مرداد ۱۴۰۲

اثر عصاره گرده خرما و تستوسترون انانتات با و بدون تمرین مقاومتی بر بیان ژن‌های MFN2، FISS و DRP1 کبد موش‌های صحرایی -فیزیولوژی ورزشی

اثر عصاره گرده خرما و تستوسترون انانتات با و بدون تمرین مقاومتی بر بیان ژن‌های MFN2، FISS و DRP1 کبد موش‌های صحرایی -فیزیولوژی ورزشی * فیزیولوژی […]