آخرین مقالات

۳ آذر ۱۴۰۲

Effect of aerobic and resistance training on secreted protein acidic rich in cysteine, decorin, and myonectin muscle genes expression in rats fed with a high-fat diet- Exercise Physiology

Effect of aerobic and resistance training on secreted protein acidic rich in cysteine, decorin, and myonectin muscle genes expression in rats fed with a high-fat diet- […]
۳ آذر ۱۴۰۲

The effect of eight weeks of high-intensity interval training with L-cysteine consumption on interleukin-13 and oxidative stress of heart tissue in young rats with type 2 diabetes- Exercise Physiology

The effect of eight weeks of high-intensity interval training with L-cysteine consumption on interleukin-13 and oxidative stress of heart tissue in young rats with type 2 […]
۳ آذر ۱۴۰۲

The effect of eight weeks of moderate-intensity endurance training on serum levels of troponin I and B-type natriuretic peptide in radiotherapy rats- Exercise Physiology

The effect of eight weeks of moderate-intensity endurance training on serum levels of troponin I and B-type natriuretic peptide in radiotherapy rats- Exercise Physiology Mina Khaleghi […]
۳ آذر ۱۴۰۲

The Effect of Eight Weeks of High-Intensity Interval Training with L-Cysteine Consumption on CRP and TNF-α in Heart Tissue of Young Rats with Type 2 Diabetes- Exercise Physiology

The Effect of Eight Weeks of High-Intensity Interval Training with L-Cysteine Consumption on CRP and TNF-α in Heart Tissue of Young Rats with Type 2 Diabetes- […]
۳ آذر ۱۴۰۲

Effect of the Aerobic and Resistance Training on Follistatin-Like 1 and Leukemia Inhibitory Factor Muscle Gene Expression in Rats Fed With a High-Fat Diet -Exercise Physiology

Effect of the Aerobic and Resistance Training on Follistatin-Like 1 and Leukemia Inhibitory Factor Muscle Gene Expression in Rats Fed With a High-Fat Diet -Exercise Physiology […]
۲۶ آبان ۱۴۰۲

تأثیر توام گرسنگی و تمرین هوازی بر شاخص‌های خطر زای، توده بدن و بیان ژن ATF6 شبکه آندوپلاسمی‎کبد سالم رت‌های نر نژاد ویستار-فیزیولوژی ورزشی

تأثیر توام گرسنگی و تمرین هوازی بر شاخص‌های خطر زای، توده بدن و بیان ژن ATF6 شبکه آندوپلاسمی‎کبد سالم رت‌های نر نژاد ویستار-فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی ورزشی […]
۲۶ آبان ۱۴۰۲

تاثیر همراهی تمرین تناوبی با شدت بالا و یک دوره رژیم غذایی پرچرب بر بیان ژن Col6A3 و محصول آن در بافت چربی زیرجلدی و مقاومت به انسولین در موش های صحرایی -فیزیولوژی ورزشی

تاثیر همراهی تمرین تناوبی با شدت بالا و یک دوره رژیم غذایی پرچرب بر بیان ژن Col6A3 و محصول آن در بافت چربی زیرجلدی و مقاومت […]
۲۶ آبان ۱۴۰۲

تاثیر ترکیب مکمل ویتامین D3 و تمرین هوازی بر کاتپسین د قلب و مقاومت به انسولین در موش‌های صحرایی دیابتی شده با رژیم غذایی پرچرب و استرپتوزوتوسین -فیزیولوژی ورزشی

تاثیر ترکیب مکمل ویتامین D3 و تمرین هوازی بر کاتپسین د قلب و مقاومت به انسولین در موش‌های صحرایی دیابتی شده با رژیم غذایی پرچرب و […]
۲۸ مهر ۱۴۰۲

بررسی اثرهم افزایی عصاره بولاغ اوتی و تمرینات تناوبی شدید بر سطح سرمی پروتئین اتصال دهنده اسیدهای چرب ۴ (FABP4) و پروتئین واکنش گرC با حساسیت بالا (hs-CRP) در بیماران مبتلا به کم کاری خفیف تیروئید دارای اضافه وزن: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده – فیزیولوژی ورزشی

بررسی اثرهم افزایی عصاره بولاغ اوتی و تمرینات تناوبی شدید بر سطح سرمی پروتئین اتصال دهنده اسیدهای چرب ۴ (FABP4) و پروتئین واکنش گرC با حساسیت […]
۲۸ مهر ۱۴۰۲

بررسی اثر ۱۲ هفته تمرین شنای زیر بیشینه بر نشانگرهای زیستی MAPK و MDA در موش های صحرایی در معرض نیتروزآمین کتون مشتق از تنباکو- فیزیولوژی ورزشی

بررسی اثر ۱۲ هفته تمرین شنای زیر بیشینه بر نشانگرهای زیستی MAPK و MDA در موش های صحرایی در معرض نیتروزآمین کتون مشتق از تنباکو- فیزیولوژی […]