۲۵ مهر ۱۳۹۳

تأثير تمرينات مقاومتی و ترکيبی بر سطوح سرمی آنزيم‌های کبدی و شاخص‌های آمادگی جسمانی زنان دارای کبد چرب غيرالکلی

فاطمه بارانی، محمداسماعيل اسماعيل افضل‌پور*، سعيد ايل‌بيگی، طوبی کاظمی ، مهيار محمدی‌فرد دانشيار، گروه تربيت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه […]
۲۵ مهر ۱۳۹۳

تأثير مقادير مختلف کافئين بر پاسخ التهابی حاد مردان واليباليست متعاقب يک جلسه تمرين مقاومتی وامانده‌ساز

افشار جعفری*، علی ضرغامی خامنه۲ ، ابراهيم اختری شجاعی۳ گروه فيزيولوژی ورزشی، دانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبريز ۲- گروه فيزيولوژی ورزشی، دانشکده تربيت […]
۲۵ مهر ۱۳۹۳

اثر توام تمرين هوازی و مصرف عصاره‌ی پسته‌ی وحشی بر بيان پروتئين انتقال‌دهنده گلوکز-۴ و گليکوژن عضلانی در موش‌های صحرايی ديابتی

محمود زرع کار۱، دکتر مرضيه ثاقب جو*، محسن فوادالدينی ، دکتر مهدی هدايتی ۱- بيرجند-انتهای بلوار شهيد آوينی-پرديس دانشگاه بيرجند-دانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشی دانشيار […]
۲۵ مهر ۱۳۹۳

تأثير موسيقی بر پاسخ‌های متابوليکی مردان ورزشکار هنگام فعاليت ورزشی فزاينده

حامد برزگر*، الهام وسدی، رحمن سوری ، علی اکبرنژاد مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی سابقه و هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثير موسيقی بر پاسخ […]
۲۵ مهر ۱۳۹۳

The Role of Exercise Preconditioning in Cardioprotection against Ischemia Reperfusion Injury

 Mostafa Rahimi, Ali Reza Asgari , Ali Khoshbaten مجله فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران Cardiovascular diseases are still the main cause of mortality around the world. Therefore, […]
۲۵ مهر ۱۳۹۳

مقايسه ميزان ۲۵ هيدروکسی ويتامين D3 سرم در زنان با وزن طبيعی و دارای اضافه وزن/ چاق و ارتباط آن با سندرم متابوليک

فرزاد روشن ضمير*۱، حميرا حمايلی مهربانی۲، محمد حسن مشکی باف۲، مهدی محمودی۳، رضوان بيژنی۲ ، عليرضا خورشيد۴ ۱- دانشکده تغذيه و علوم غذايی، دانشگاه علوم پزشکی […]
۱۸ مهر ۱۳۹۳

تأثير تمرين اختياری بر سطح فاکتور نروتروفيک مشتق از آستروسيت ساقه‌ مغز موش‌های صحرايی مبتلا به پارکينسون

ضياء فلاح‌محمدی*، مرجان احمدی-کردآسيابی ، محمد آقاسی دانشيار، گروه فيزيولوژی ورزشی، دانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران- بابلسر، پرديس دانشگاه مازندران، مازندران، ايران. ، […]
۱۸ مهر ۱۳۹۳

تاثير تمرينات پيلاتس بر درد، عملکرد و زاويه‌ی لوردوز کمری زنان مبتلا به کمر درد مزمن غير اختصاصی و هايپرلوردوزيس

دکتر شهناز شهرجردی *، دکتر مسعود گلپايگانی، دکتر عباس دقاق زاده ، آسيه کرمی مجله پزشکی زنجان مينه و هدف: کمر درد مزمن غير اختصاصی شايع‌ترين […]
۱۸ مهر ۱۳۹۳

بررسی تاثير هشت هفته تمرينات متوسط و شديد بر سطوح پلاسمايی نوروپپتيد Y و هورمون گرلين در رت‌های چاق نژاد اسپراگو- داولی

بهنام کشتکار *، دکتر فرهاد دريانوش، فرشته نبی‌زاده، دکتر نادر تنيده ، دکتر محسن ثالثی مجله پزشکی زنجان زمينه و هدف: تمرين و فعاليت بدنی از […]