۱۳ دی ۱۳۹۴

اثر ۱۲ هفته تمرین مقاومتی بر سطح سرمی رزیستین و شاخص‌های مقاومت انسولینی مردان لاغر غیرفعال

فتاح مرادی * مجله پزشکی گرگان زمینه و هدف : یافته‌های اندکی در زمینه اثر تمرین ورزشی بر سطح رزیستین و شاخص‌های جدید مقاومت انسولینی در […]
۱۳ دی ۱۳۹۴

اثرات درمانی گیاه اسطوخودوس

کیوان یعقوبی *، غلامرضا کاکا، شقایق داودی ، حسن عشایری مجله پزشکی گرگان داروهای مورد استفاده در درمان بیماری‌های اعصاب ضمن تنوع گسترده دارای اثرات جانبی […]
۳ دی ۱۳۹۴

تاثير چای سبز بر غلظت سرمی استروژن، پروژسترون و گنادوتروپين‌ها در موش‌های صحرايی ماده

مليحه مرشدی، دکتر موج خالقی، مريم آذرمی، عقيله محمدزاده ، دکتر علی گل * مجله پزشکی زنجان زمينه و هدف: گياهان دارويی درطول تاريخ جايگاه خود […]
۳ دی ۱۳۹۴

ارتباط ورزش با الگوی ديسمنوره ی دختران ساکن در خوابگاه‌های دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال ۱۳۹۰

کتايون وکيليان ، معصومه داود ابادی ، رويا غلامی مجله طب مکمل مقدمه: در گذشته جهت درمان و کاهش ديسمنوره­ی اوليه از داروهای ضدّ التهاب‌ غير […]
۳ دی ۱۳۹۴

تتأثير مکمّل‌دهی کوتاه‌مدت عصاره‌ی هيدروالکلی گياه خار مريم (سيلی‌مارين) بر تغييرات سطوح آنزيم‌های کبدی ناشی از يک وهله فعّاليت هوازی در مردان فعّال

بهروز حيدری، معرفت سياه کوهيان ، جواد وکيلی ، علی ضرغامی خامنه مجله طب مکمل مقدمه: خار مريم گياه دارويی سنتی بوده و دارای چند ماده  […]
۳ دی ۱۳۹۴

تتأثير ۸ هفته تمرين استقامتی و مکمّل‌ياری پروتئين وی Whey)) بر سطوح سرمی لپتين، نسبت تستوسترون به کورتيزول، پروفايل ليپيدی و ترکيب بدنی دانشجويان پسر چاق

مهدی حکيمی ، معرفت سياهکوهيان، بهروز بقايی، مريم علی محمدی ، کيوان احمدی دهرشيد مجله طب مکمل مقدمه: در زمينه تاثير پروتئين Whey در جريان تمرينات […]
۳ دی ۱۳۹۴

تاثير سه شيوه تمرين ترکيبی (قدرتی و استقامتی) بر سطوح سرمی آديپونکتين و مقاومت به انسولين در زنان سالمند دارای اضافه وزن

دکتر ابراهيم بنی طالبی ، علی حسين زاده، زهرا مردان پور شهرکردی ، دکتر صادق امانی شلمزاری مجله پزشکی کردستان زمينه و هدف: هدف اصلی از […]
۳ دی ۱۳۹۴

تاثير ۱۲ هفته تمرينات ورزشی منتخب پيلاتس بر سطح سرمی آديپونکتين و مقاومت به انسولين در زنان نجات يافته از سرطان پستان و نقش آن در پيشگيری از عود بيماری

دکتر اکبر اعظميان جزی ، دکتر بهنام قاسمی مبارکه، زينب ويسمه ، دکتر نوشين پارساگهر مجله پزشکی کردستان با توجه به تاثير پايين بودن سطح سرمی […]
۳ دی ۱۳۹۴

مقايسه قدرت ايزومتريک عضلات ران در زنان ورزشکار دانشگاهی با سابقه ی پيچ خوردگی اينورشنی مچ پا با مچ پای سالم

مهديه پيرانی ، دکتر علی اصغر نورسته ، دکتر حميد محبی مجله پزشکی کردستان زمينه و هدف: پيچ خوردگی­های جانبی مچ پا از شايعترين آسيب ديدگی­ها […]