۱۹ خرداد ۱۳۹۷

بررسی اثرات ضدالتهابی و ضد دردی مصرف کوتاه‌مدت خوراکی داروی ایندومتاسین در بهبود علائم بیوشیمیایی، ظاهری و عملکردی کوفتگی عضلانی تأخیری

علی اکبرنژاد۱؛ علی رجبی ۲؛ ادریس باوردی مقدم۳؛ معرفت سیاه کوهیان۴؛ مرتضی یاری۵ ۱دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت ‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران […]
۱۹ خرداد ۱۳۹۷

تأثیر مصرف کوتاه‌مدت انار بر میزان آسیب لیپیدی و ظرفیت ضداکسایشی تام پس از یک جلسه فعالیت ورزشی وامانده‌ساز

حمداله هادی۱؛ سجاد محمدیاری ۲؛ اسماعیل حسینی۳ ۱استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه علوم انتظامی امین ۲استادیار دانشگاه افسری امام علی (ع) ۳دانشجوی کارشناسی‌ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد […]
۱۹ خرداد ۱۳۹۷

تاثیرمصرف آویشن بر استرس اکسایشی و ظرفیت آنتی اکسیدان تام مردان پس از یک جلسه فعالیت ورزشی شدید

بابک هوشمند مقدم ۱؛ حمید آرادفر۲؛ فاطمه شب خیز۳ ۱دانشجوی دکتری گروه فیزیولوژی و علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران ۲دانشجوی کارشناسی ارشد گروه فیزیولوژی […]
۱۹ خرداد ۱۳۹۷

تأثیر تمرین هوازی پس از قرارگیری در معرض هوای آلوده به ذرات کربن سیاه بر بیان ژن TLR4 و TLR2 در بافت هیپوکمپ مغز موش‌های صحرایی

تول رضایی سراجی۱؛ حمید آقاعلی نژاد ۲؛ معصومه ابتکار۳؛ رضا قراخانلو۴ ۱دکتری تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزش، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران ۲دانشیار گروه تربیت بدنی […]
۱۹ خرداد ۱۳۹۷

تأثیر تمرینات ترکیبی همزمان با مصرف دو مکمل امگا-۳ وال- کارنتین بر سطح سرمی آیریزین، مقاومت به انسولین و نیمرخ لیپیدی در زنان دیابتی نوع ۲

Ali Hassani1*, Masoume Ghorbani2 ۱- دانشگاه صنعتی شاهرود- دانشکده تربیت‌بدنی- گروه فیزیولوژی ورزشی- دانشیار. ۲- دانشگاه صنعتی شاهرود- دانشکده تربیت‌بدنی- کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی. مجله دانش […]
۱۹ خرداد ۱۳۹۷

اثر یک دوره خود تزریقی سوستانون و مصرف امگا ۳ بر سطوح سرمی کلسترول تام، عامل مغذی عصبی مشتق از مغز، لیپوپروتئین پر چگال، لیپوپروتئین کم چگال و آلانین آمینو ترانسفراز در بدنسازان مرد

Vahid Valipour Dehnou1*, Hamidreza Sepahvand2, Fatemeh Omidali3 ۱- دانشگاه لرستان- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- گروه علوم ورزشی- استادیار. ۲- دانشگاه لرستان- دانشکده ادبیات و علوم […]
۱۹ خرداد ۱۳۹۷

پاسخ متابولیکی استخوان به فعالیت‌های ورزشی هوازی در مردان سالم کم‌تحرک

Davood *Khorshidi1, Mojtaba Eizadi1, Kamal Azizbeigi2 ۱- دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه- دانشکده علوم انسانی- گروه فیزیولوژی ورزش- استادیار. ۲- دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج- دانشکده […]
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

اثر سه هفته تمرین رکاب زدن با و بدون انسداد عروق بر غلظت پلاسمایی آیریزین و PGC-1α مردان سالم

سمیرا چیره۱؛ رستم علی زاده ۲؛ لیدا مرادی۳ ۱کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران. ۲استادیار گروه علوم ورزشی، دانشکدۀ ادبیات […]
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

تأثیر شش هفته تمرین مقاومتی دایره‌ای با شدت بالا بر سطح فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز پلاسمای مردان غیرفعال

علی یعقوبی ۱؛ علی رضا الهامی۲ ۱کارشناس‌ارشد فیزیولوژی ورزش، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران ۲استادیار فیزیولوژی ورزش، گروه […]