۹ خرداد ۱۳۹۳

تفاوتهای جنسی در شیوع علائم التهاب مجاری تنفسی فوقانی و ایمنی مخاطی مجاری تنفسی در ورزشکاران استقامتی (مقاله لاتین)

Cheng-Shiun He1, Nicolette C. Bishop1, Michal K. Handzlik2, Ayu S. Muhamad1 and Michael Gleeson1 The purpose of this study was to examine sex differences in oral-respiratory […]
۹ خرداد ۱۳۹۳

آپوپتوز لکوسیت ها در اثر تمرینات ورزشی، مطالعه مروری (مقاله لاتین)

Karsten Krüger and Frank C. Mooren Physical exercise is well known to affect leukocyte numbers and function. While regular exercise training has been shown to enhance […]
۴ خرداد ۱۳۹۳

اثر تمرينات استقامتی بر سطوح سايتوکاين های اينترلوکين ۶ و فاکتور رشد اپی تليال عروق بافتی موش های مبتلا به سرطان پستان

صادق امانی شلمزاری، حميد آقا علی ن‍ژاد، شعبان علی زاده، عبدالرضا کاظمی، محمد امين ساعی، ندا مينايی ، فاطمه شکرالهی زمينه و هدف: تمرينات ورزش پتانسيلی […]
۴ خرداد ۱۳۹۳

تاثير مصرف کافئين بر ميزان فشار خون در هنگام فعاليت قدرتی در مردان سالم غير فعال

محسن يعقوبی*، لطفعلی بلبلی، عباس نقی زاده، آيدين وليزاده ، صمد صفرزاده زمينه و هدف : خطر بيماري­های عروق کرونر قلب با افزايش فشار خون در […]
۴ خرداد ۱۳۹۳

اثرات ورزش و تجويز مقادير سوپرافيزيولوژيک ناندرولون دکانوييت بر سطح اپيوييدهای پلاسما

مهدی محبی۱، خليل پور خليلی۲، مهناز کسمتی۱، صمد اکبرزاده۳ ، زهرا اکبری* زمينه و هدف: استروييدهای آنابوليک که توسط ورزشکاران جهت تقويت عضلات استفاده می‌شوند، بيان […]
۴ خرداد ۱۳۹۳

مقايسه اثر تمرين درمانی در آب و خارج آب بر قدرت عضلات زانو و کيفيت زندگی بيماران هموفيلی مبتلا به آرتروپاتی زانو

منيژه سرشتی۱، دکتر پروين ميرميران* ، هانيه السادات اجتهد سابقه و هدف: کاهش قدرت عضلانی متعاقب خونريزی های مکرر در مفصل زانو و به دنبال آن […]
۴ خرداد ۱۳۹۳

ارتباط پلی‌مورفيسمrs2236242 در ژن واسپين با اضافه وزن و چاقی در زنان ايرانی

علی زارعی۱، دکتر ليلا کهن* ، دکتر سارا فلاحی مقدمه: بروز چاقی در سطح جهان به سرعت در حال افزايش است، نه تنها در جوامع صنعتی […]
۴ خرداد ۱۳۹۳

اثر يک دوره تمرين استقامتی بر سطح IL-8 سرم و حجم تومور در موش‌های حامل تومور پستان

دکتر حميد آقا علی نژاد*، شيوا هفت چناری۲ ، دکتر حسن متين همايی مقدمه: تمرين‌ ورزشی اثر پيشگيرانه و کمک درمانی بر سرطان پستان دارد. هدف […]
۲ خرداد ۱۳۹۳

جزوه آمار برای داوطلبان آزمون دکتری فیزیولوژی ورزشی و دیگر گرایش های تربیت بدنی و علوم ورزشی

این حزوه ۱۰۴ صفحه ای شامل آمار توصیفی و استنباطی و نیز بخش احتمالات، برای داوطلبان آزمون دکتری فیزیولوژی ورزشی و دیگر گرایش های تربیت بدنی […]