۱۸ مهر ۱۳۹۸

دومین کنگره بین المللی تغذیه ورزشی ایران وششمین همایش پژوهشی سالیانه دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

دومین کنگره بین المللی تغذیه ورزشی ایران وششمین همایش پژوهشی سالیانه دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۸ تا ۸ اسفند ۱۳۹۸ توسط […]
۱۷ مهر ۱۳۹۸

تاثیر تمرینات ترکیبی بر بیان ژن ABCG1 گلبول های تک هسته ای در مردان میانسال پس از عمل بای‌پس شریان کرونر

خانم رخساره فیض اله زاده موسوی۱ ، آقای امیر رشیدلمیر* ۲، آقای رامبد خواجه ای۱ ، آقای محمود حجازی۳ ۱- گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی […]
۱۷ مهر ۱۳۹۸

اثر محافظتی تمرین هوازی همراه با مکمل رزوراترول بر بیان برخی شاخص‌های آتروفی کاردیومیوسیت‌های رت‌های دیابتی

خانم بنت الهدی اسماعیلی۱ ، دکتر احمد عبدی* ۲، دکتر پروین فرزانگی۱ ، دکتر آسیه عباسی دلویی۱ مجله پزشکی نیشابور چکیده مقدمه هدف از پژوهش حاضر […]
۱۷ مهر ۱۳۹۸

تاثیر سمیت نانوذرات نقره بر شاخص های التهابی بافت قلب متعاقب یک دوره تمرین بی هوازی در رت‌های نر ویستار

دکتر فروغ جواهری هوشی ، دکتر اسیه عباسی دلویی* ۱، دکتر احمد عبدی ، دکتر سید جواد ضیاالحق مجله پزشکی نیشابور چکیده مقدمه قرار گرفتن در […]
۱۷ مهر ۱۳۹۸

تاثیر یک دوره تمرین تناوبی شدید بر بیان ژن های SYD و MuRF1در موش های دیابتی

احمد جعفری۱، مژگان احمدی*۲، سعیده شادمهری۳ ۱- گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران ۲- گروه تربیت بدنی […]
۱۷ مهر ۱۳۹۸

اثر هشت هفته تمرین پر شدت تناوبی بر میزان پروتئین روی آلفا- ۲-گلیکوپروتئین ) ZAG ( پلاسمایی و بافت چربی ر تهای نر چاق شده با رژیم غذایی پرچرب

دکتر رحمان سوری ، آقای مهدی انگوتی ، دکتر محمدرضا اسد ، دکتر صادق ستاری فرد ، دکتر اعظم رمضان خانی دانشگاه تهران مجله پژوهش در […]
۱۷ مهر ۱۳۹۸

تعیین تاثیر هشت هفته تمرین هوازی در آب با و بدون مصرف چا ی سبز بر برخی عوامل خطرزای قلبی عروقی و ترکیب بدن زنان یائسه غیرفعال

خانم فاطمه نجاتی، دکتر ناهید بیژه، دکتر مهتاب معظمی مجله پژوهش در پزشکی چکیده سابقه و هدف: بیمار یهای قلبی عروقی عامل حدود ۵۰ درصد مرگ […]
۱۷ مهر ۱۳۹۸

تاثیر شش هفته تمرین ورزشی تناوبی همراه با مصرف نانوذره سلنیوم بر بیان ژن Bcl-2 و LC3 در بافت تومور موش های ماده حامل تومور پستان

حمید آقا علی نژاد ، سیده الهام هاشمی جوکار دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس مجله بیماری های پستان چکیده مقدمه: برخی عوامل مانند تمرینات ورزشی […]
۱۷ مهر ۱۳۹۸

بررسی ارتباط بین شاخص توده بدنی با سطح سرمی لپتین و ۱۷- بتا استرادیول (E2) در تعدادی از بیماران یائسه مبتلا به سرطان پستان/ مطالعه مورد-شاهدی

زهرا طهماسبی فرد دانشگاه آزاد اسلامی مجله بیماری های پستان چکیده مقدمه: ارتباط نزدیکی بین شیوع سرطان پستان و مصرف چربی در جمعیت‌های مختلف گزارش شده […]