۱۱ خرداد ۱۳۹۸

مقایسۀ آثار کوتاه‌مدت تمرین شنا و مکمّل کورکومین بر بیان ژن لامینین و پروکلاژن ۳ کبد موش‌های نر صحرایی پس از تزریق بیش از حد اتانول

حسنیه شجاعی منش ، احمد همت فر ، ناصر بهپور ، گروه تربیت‌بدنی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران مجله طب مکمل چکیده مقدمه: هدف […]
۱۱ خرداد ۱۳۹۸

تأثیر شش هفته کینزیوتیپینگ فانکشنال بر وضعیت پاسچر و عملکرد ستون فقرات زنان سالمند

زهرا رشیدی چغاخور ، محمد فرامرزی ، تینا جعفری گروه علوم ورزشی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران مجله طب مکمل چکیده مقدمه: […]
۱۱ خرداد ۱۳۹۸

تاثیر تمرینات منتخب مبتنی بر خانه بر کمردرد مزمن افراد قطع عضو یک‌طرفه زیر زانو

الهه فرجی۱، امیر حسین براتی۲، حیدر صادقی۱، مصطفی علامی*۳، حمیدرضا فاتح۴ ۱- گروه حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران ۲- گروه […]
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

سومین کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت و اولین کنگره ملی مدیریت راهبردی در ورزش

سومین کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت و اولین کنگره ملی مدیریت راهبردی در ورزش محورهای کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت ۱٫ فیزیولوژی […]
۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

اثر تمرینات هوازی و مقاومتی بر سطح سرمی استئوکلسین، مقاومت انسولینی و عملکرد سلول‌های‌ بتای پانکراس در مردان دارای اضافه وزن: یک کارآزمایی بالینی

علیرضا علمیه ، مهدی رستمی زاده ، فرهاد رحمانی نیا دانشگاه آزاد واحد رشت مجله پزشکی رفسنجان چکیده زمینه و هدف: از آنجایی که استئوکلسین در […]
۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

مقایسه اثر یک دوره تمرین مقاومتی همراه با محدودیت جریان خون و تمرین مقاومتی سنتی بر سطوح مایواستاتین سرمی، حجم عضلانی و برخی شاخص‌های فیزیولوژیکی زنان میانسال: یک کارآزمایی بالینی

گوهرشاد محمدی گنبد ، امین فرزانه حصاری ، هاجر عباسزاده دانشگاه ازاد اسلامی مجله پزشکی رفسنجان چکیده زمینه و هدف: پاسخ مایواستاتین به تمرین مقاومتی با […]
۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

Short-term exercise training increases plasma levels of klotho and total antioxidant capacity in male Wistar rats

Maral Ramez 1 ORCiD, Farinaz Nasirinezhad 2, Hamid Rajabi 1 * ۱ Department of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Kharazmi University, Tehran, […]
۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

The effects of 10-week different exercise interventions on Framingham risk score and metabolic syndrome severity scores in overweight women with type 2 diabetes

۱ Associate Professor in Exercise Physiology, Department of Sports Sciences, Shahrekord University, Shahrekord, Iran ۲ PhD student in exercise Physiology, Department of Sports Sciences, Shahrekord University, […]
۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

بررسی تأثیر یک دوره فعالیت استقامتی بر تغییرات بافتی ناحیه شکنج دندانه‌دار هیپوکمپ موش‌های صحرایی نر نژاد ویستار دیابتی

محمد رمی ، محمد فتحی* ، مسعود رحمتی، محمد رضا تابنده مجله پزشکی شهرکرد چکیده زمینه و هدف: دیابت نوع ۱ یکی از شایع‌ترین بیماری متابولیک […]