۳ دی ۱۳۹۴

مقايسه قدرت ايزومتريک عضلات ران در زنان ورزشکار دانشگاهی با سابقه ی پيچ خوردگی اينورشنی مچ پا با مچ پای سالم

مهديه پيرانی ، دکتر علی اصغر نورسته ، دکتر حميد محبی مجله پزشکی کردستان زمينه و هدف: پيچ خوردگی­های جانبی مچ پا از شايعترين آسيب ديدگی­ها […]
۳ دی ۱۳۹۴

اثر محروميت از خواب و فعاليت شديد بی هوازی بر غلظت کورتيزول و ايمونوگلوبين A سرم در مردان ورزشکار

دکتر سجاد ارشدی ، دکتر عبدالعلی بنائی فر، رسول گوهری ، رودابه شکيبا تبار مجله پزشکی کردستان زمينه و ﻫﺪف: بی خوابی ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ دستگاه […]
۳ دی ۱۳۹۴

ارتباط هموسيستئين پلاسما و شدت بيماری رگ‌های کرونر در بيماران آنژيوگرافی کرونری

دکتر فردين ميربلوک، دکتر ارسلان سالاری، دکتر مائده رضائی‌دانش *، دکتر احسان کاظم‌نژاد، دکتر بيژن شاد، دکتر جلال خيرخواه، دکتر امين مهاجری‌مقدم، دکتر محبوبه قلی‌پور، دکتر […]
۳ دی ۱۳۹۴

تأثیر شش هفته تمرین مقاومتی دایره‌ای همراه با مصرف مکمل جینسینگ بر VEGF و PDGF سرمی زنان جوان غیرفعال

علیرضا براری; جبار بشیری; مریم سرابندی; مجله پزشکی تبریز زمینه و اهداف: فعالیت بدنی منظم باعث گسترش بستر مویرگی در عضلات فعال می¬شود که این تأثیر […]
۹ آذر ۱۳۹۴

تأثیرات وابسته به زمان تمرین تناوبی شدید بر پویایی جذب اکسیژن مردان جوان

۱ عباس صارمی ؛ ۱ نادر شوندی؛ ۲ ایمان خاکرو آبکنار ۱دانشیار فیزیولوژی ورزش، دانشکدۀ علوم انسانی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اراک، اراک، […]
۹ آذر ۱۳۹۴

تأثیر یک دوره تمرین هوازی منتخب روی برخی عوامل فیزیولوژیکی بیماران مبتلا به میگرن

۱ فرشته کریمی ؛ ۲ وازگن میناسیان؛ ۳ سید محمد مرندی؛ ۴ احمد چیت ساز ۱دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکدۀ علوم ورزشی دانشگاه اصفهان ۲دانشیار دانشکدۀ علوم […]
۹ آذر ۱۳۹۴

تأثیر دو شیوۀ تمرین مقاومتی و بی‌تمرینی بر سطوح سرمی میوستاتین، کورتیزول، تستوسترون و قدرت عضلات مردان غیرورزشکار

۱ مختار عسکرپور کبیر ؛ ۲ محمد رضا کردی؛ ۳ فاطمه شب خیز ۱کارشناس‌ارشد گروه فیزیولوژی ورزشی دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران ۲دانشیار […]
۹ آذر ۱۳۹۴

آثار هشت هفته تمرین تناوبی بر سطح لاکتات (La) و فعالیت آنزیم لاکتات دهیدروژناز (LDH) خون موش‌های صحرایی نر نژاد ویستار

۱ الله یار عرب مومنی ؛ ۲ حمید محبی؛ ۳ فرهاد رحمانی نیا؛ ۴ احمد ریاسی ۱دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد […]
۹ آذر ۱۳۹۴

تغییرپذیری فشار خون، ضربان و شاخص اکسیژن مصرفی قلب و ارتباط آنها با نیمرخ چربی‌های بدن در افراد فعال و غیرفعال

۱ مجید کاشف؛ ۲ میثم شعبانی نیا ؛ ۳ سارا زارع کاریزک ۱دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران ۲مربی دانشگاه آزاد اسلامی‌ […]