۱۳ دی ۱۳۹۴

مقایسه شاخص‌های پاسچرال و شاخص توده بدن پسران دبستان‌های دولتی و غیرانتفاعی

سیدکاظم موسوی، جلیل احمدخانی * ، آقاعلی قاسم نیان مجله پزشکی گرگان زمینه و هدف : ناهنجاری‌های اسکلتی تغییرات نامطلوبی است که ساختار اسکلتی بدن و […]
۱۳ دی ۱۳۹۴

اثر مصرف مکمل ال-کارنیتین طی شش هفته بر درصد چربی و نیمرخ لیپوپروتئین پسران غیرورزشکار

جواد جلالی *، لطفعلی بلبلی، علی رجبی ، معرفت سیاه‌کوهیان مجله پزشکی گرگان زمینه و هدف : نتایج متفاوتی در خصوص مصرف ال – کارنیتین بر […]
۱۳ دی ۱۳۹۴

اثر عصاره آبی ریشه گیاه شلغم روی گلوکز سرم و لیپیدهای خون موش‌های صحرایی دیابتی

محمد حسن پور فرد، قدرت الله ناصح، نسیم لطفی ، مهران حسینی * مجله پزشکی گرگان زمینه و هدف : دیابت یک بیماری متابولیک است که […]
۱۳ دی ۱۳۹۴

اثر ۱۲ هفته تمرین مقاومتی بر سطح سرمی رزیستین و شاخص‌های مقاومت انسولینی مردان لاغر غیرفعال

فتاح مرادی * مجله پزشکی گرگان زمینه و هدف : یافته‌های اندکی در زمینه اثر تمرین ورزشی بر سطح رزیستین و شاخص‌های جدید مقاومت انسولینی در […]
۱۳ دی ۱۳۹۴

اثرات درمانی گیاه اسطوخودوس

کیوان یعقوبی *، غلامرضا کاکا، شقایق داودی ، حسن عشایری مجله پزشکی گرگان داروهای مورد استفاده در درمان بیماری‌های اعصاب ضمن تنوع گسترده دارای اثرات جانبی […]
۳ دی ۱۳۹۴

تاثير چای سبز بر غلظت سرمی استروژن، پروژسترون و گنادوتروپين‌ها در موش‌های صحرايی ماده

مليحه مرشدی، دکتر موج خالقی، مريم آذرمی، عقيله محمدزاده ، دکتر علی گل * مجله پزشکی زنجان زمينه و هدف: گياهان دارويی درطول تاريخ جايگاه خود […]
۳ دی ۱۳۹۴

ارتباط ورزش با الگوی ديسمنوره ی دختران ساکن در خوابگاه‌های دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال ۱۳۹۰

کتايون وکيليان ، معصومه داود ابادی ، رويا غلامی مجله طب مکمل مقدمه: در گذشته جهت درمان و کاهش ديسمنوره­ی اوليه از داروهای ضدّ التهاب‌ غير […]
۳ دی ۱۳۹۴

تتأثير مکمّل‌دهی کوتاه‌مدت عصاره‌ی هيدروالکلی گياه خار مريم (سيلی‌مارين) بر تغييرات سطوح آنزيم‌های کبدی ناشی از يک وهله فعّاليت هوازی در مردان فعّال

بهروز حيدری، معرفت سياه کوهيان ، جواد وکيلی ، علی ضرغامی خامنه مجله طب مکمل مقدمه: خار مريم گياه دارويی سنتی بوده و دارای چند ماده  […]
۳ دی ۱۳۹۴

تتأثير ۸ هفته تمرين استقامتی و مکمّل‌ياری پروتئين وی Whey)) بر سطوح سرمی لپتين، نسبت تستوسترون به کورتيزول، پروفايل ليپيدی و ترکيب بدنی دانشجويان پسر چاق

مهدی حکيمی ، معرفت سياهکوهيان، بهروز بقايی، مريم علی محمدی ، کيوان احمدی دهرشيد مجله طب مکمل مقدمه: در زمينه تاثير پروتئين Whey در جريان تمرينات […]