۸ آذر ۱۳۹۵

تأثیر تروگزروتین بر سطح سرمی گلوکز و فعالیت لاکتات دهیدروژناز متعاقب شنا وامانده ساز در موش های صحرایی نر

محمد زمانیان، محمد‌رضا حاجی‌زاده، علی شمسی زاده، الهام حکیمی زاده ، محمدالله توکلی * گروه فیزیولوژی و فارماکولوژی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران مجله پزشکی […]
۸ آذر ۱۳۹۵

تأثیر تمرین هوازی و فعالیت ورزشی واماندهساز بر شاخص های ظرفیت تام آنتی اکسیدانی و پراکسیداسیون لیپیدی بزاقی و سرمی در مردان غیرفعال

وحید ساری صراف ، رامین امیرساسان ، حمیدرضا زلفی دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده‌ی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز مجله پزشکی فیض سابقه و […]
۸ آذر ۱۳۹۵

بررسی اثر ورزش تردمیل بر کاتالپسی در موش‌های صحرایی نر دیابتی مدل پارکینسونی با رزرپین

اعظم خلج ، رامش احمدی استادیار گروه فیزیولوژی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی مجله پزشکی فیض سابقه و هدف: پارکینسون یک بیماری تحلیل برنده سیستم عصبی […]
۸ آذر ۱۳۹۵

اثر لووتیروکسین در نیمرخ چربی بیماران مبتلا به کم‌کاری تیروئید تحت بالینی: کارآزمایی بالینی تصادفی‌شده

محمود پرهام۱، فاطمه سالاروند۲، محمد باقرزاده۳ ، جمشید وفایی منش ۴ ۱- دانشیار دانشگاه علوم پزشکی قم – مرکز تحقیقات گوارش و کبد ۲- پزشک عمومی […]
۸ آذر ۱۳۹۵

تأثیر تمرینات متناوب پر شدت و مصرف مکمل پروبیوتیک بر سلول‌های ایمنی، پروتئین واکنشی C و ایمونوگلوبین A در بازیکنان جوان فوتبال

غلامرضا جهانی قیه قشلاق ۱، علی رضا آبکار۲ ، حسین حیدری۳ ۱- استادیار دانشگاه ازاد اسلامی واحد ابهر ۲- استادیار دانشگاه ازاد اسلامی واحد ابهر ۳- […]
۸ آذر ۱۳۹۵

تأثیر دو نوع فعالیت ورزشی بر کمرین سرمی ‌رت‌های نر دیابتی

موسی خلفی ۱، فاطمه شب‌خیز۲، محمدرضا ذوالفقاری۳ ، یاشار زارعی۲ ۱- دانشگاه گیلان ۲- دانشگاه تهران ۳- دانشگاه ارومیه مجله پزشکی قم زمینه و هدف: کمرین، […]
۸ آذر ۱۳۹۵

تأثیر تمرین هوازی تناوبی بر برخی فاکتورهای عملکردی، ابعاد کیفیت زندگی، خستگی و خواب بیماران زن مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

مطهره مختارزاده ، روح اله رنجبر ، نسترن مجدی نسب دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران مجله دانشور پزشکی مقدمه و […]
۸ آذر ۱۳۹۵

تأثیر ۱۲ هفته تمرین تناوبی با شدت زیاد (HIIT)‌ بر عملکرد ریوی، سطوح سرمی لپتین و نیم‌رخ لیپیدی در مردان چاق غیرفعال

بختیار ترتیبیان، حسام شریفی ، بهمن ابراهیمی ترکمانی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولو›ی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه ارومیه،ارومیه، ایران مجله دانشور پزشکی مقدمه ‌و […]
۸ آذر ۱۳۹۵

بررسی تاثیر شش هفته ورزش استقامتی(روی تردمیل) و سولفات منیزیم بر آستانه درد موش‌های معتاد در سندرم ترک

علی حیدریان پور * ، سمیرا نظری وثوق دانشیار مجله پزشکی رازی زمینه و هدف: شواهد زیادی نشان داده است که تمرین ورزشی هوازی می‌تواند عمل […]