۱۱ خرداد ۱۳۹۳

تاثیر تغذیه با پروتئین بر ریکاوری های بعد از تمرین (پایان نامه لاتین)

پایان نامه لاتین ۲۰۰۹ Abstract The importance of protein feeding for maximising the anabolic effect of resistance exercise is well established. Ingestion of amino acids or […]
۹ خرداد ۱۳۹۳

ارزیابی آنزیم های سرم و شاخص های جدید برای تعیین آسیب های عضلانی (مقاله لاتین)

Kazue Kanda, Kaoru Sugama, Jun Sakuma, Yasuo Kawakami5, Katsuhiko Suzuki This investigation determined whether existing muscle damage markers and organ damage markers respond to an acute […]
۹ خرداد ۱۳۹۳

اثرات ورزش، جنسیت، و فاز قاعدگی در بیان ژن پروتئین های ضد میکروبی بزاقی (AMP) (مقاله لاتین)

Trevor Gillum1, Matthew Kuennen2, Tara Miller1, Layla Riley1 Salivary antimicrobial protein (AMP) expression is a primary determinant of mucosal immunity. This expression can be altered by […]
۹ خرداد ۱۳۹۳

تفاوتهای جنسی در شیوع علائم التهاب مجاری تنفسی فوقانی و ایمنی مخاطی مجاری تنفسی در ورزشکاران استقامتی (مقاله لاتین)

Cheng-Shiun He1, Nicolette C. Bishop1, Michal K. Handzlik2, Ayu S. Muhamad1 and Michael Gleeson1 The purpose of this study was to examine sex differences in oral-respiratory […]
۹ خرداد ۱۳۹۳

آپوپتوز لکوسیت ها در اثر تمرینات ورزشی، مطالعه مروری (مقاله لاتین)

Karsten Krüger and Frank C. Mooren Physical exercise is well known to affect leukocyte numbers and function. While regular exercise training has been shown to enhance […]
۴ خرداد ۱۳۹۳

اثر تمرينات استقامتی بر سطوح سايتوکاين های اينترلوکين ۶ و فاکتور رشد اپی تليال عروق بافتی موش های مبتلا به سرطان پستان

صادق امانی شلمزاری، حميد آقا علی ن‍ژاد، شعبان علی زاده، عبدالرضا کاظمی، محمد امين ساعی، ندا مينايی ، فاطمه شکرالهی زمينه و هدف: تمرينات ورزش پتانسيلی […]
۴ خرداد ۱۳۹۳

تاثير مصرف کافئين بر ميزان فشار خون در هنگام فعاليت قدرتی در مردان سالم غير فعال

محسن يعقوبی*، لطفعلی بلبلی، عباس نقی زاده، آيدين وليزاده ، صمد صفرزاده زمينه و هدف : خطر بيماري­های عروق کرونر قلب با افزايش فشار خون در […]
۴ خرداد ۱۳۹۳

اثرات ورزش و تجويز مقادير سوپرافيزيولوژيک ناندرولون دکانوييت بر سطح اپيوييدهای پلاسما

مهدی محبی۱، خليل پور خليلی۲، مهناز کسمتی۱، صمد اکبرزاده۳ ، زهرا اکبری* زمينه و هدف: استروييدهای آنابوليک که توسط ورزشکاران جهت تقويت عضلات استفاده می‌شوند، بيان […]
۴ خرداد ۱۳۹۳

مقايسه اثر تمرين درمانی در آب و خارج آب بر قدرت عضلات زانو و کيفيت زندگی بيماران هموفيلی مبتلا به آرتروپاتی زانو

منيژه سرشتی۱، دکتر پروين ميرميران* ، هانيه السادات اجتهد سابقه و هدف: کاهش قدرت عضلانی متعاقب خونريزی های مکرر در مفصل زانو و به دنبال آن […]