۲ اردیبهشت ۱۳۹۴

تأثیر مصرف مکمل رزوین بر سطح سرمی ۶-IL وCRP و مقاومت به انسولین زنان مبتلا به دیابت نوع ۲

انسیه یزدخواستی, نادر شوندی, احمد محمودیان, عباس صارمی مجله پزشکی اصفهان مقدمه: وجود التهاب در بیماران مبتلا به دیابت، عوارض این بیماری را افزایش می‌دهد. آنتی‌اکسیدان‌ها […]
۲ اردیبهشت ۱۳۹۴

تأثیر مکمل آب انار بر آسیب عضلانی، استرس اکسیداتیو و التهاب ناشی از ورزش در مردان سالم جوان

احسان بیات چادگانی, حسین فلاح‌زاده, غلامرضا عسکری, رزا رهاوی, زهرا مقصودی, آزاده نجارزاده مجله پزشکی اصفهان مقدمه: شواهد اپیدمیولوژیک نشان داده ‌است که مکمل‌های آنتی‌اکسیدانی می‌توانند […]
۲ اردیبهشت ۱۳۹۴

تاثير شدت فعاليت بدنی بر برخی آديپوسايتوکاين‌ها و شاخص‌های بيوشيميايی استخوان در زنان جوان چاق و دارای اضافه وزن

شيرين زيلايی بوری۱ ، دکتر مقصود پيری* ۱- دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجدسليمان دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، […]
۲ اردیبهشت ۱۳۹۴

تأثير تمرين استقامتی بر بيان ژن فاکتور پاسخ سرم (srf) بطن چپ در موش‌های نر نژاد ويستار

محمد فتحی، رضا قراخانلو ، راضيه رضايی مجله پزشکی شهر کرد زمينه و هدف: فعاليت استقامتی موجب تجديد ساختار قلب می‌شود و بيان بسياری از ژن‌‌ها […]
۲ اردیبهشت ۱۳۹۴

بررسی شيوع کمبود ويتامين D و ارتباط آن با نمايه توده بدن و دور کمردر دختران نوجوان ۱۷-۱۴ سال، بوکان

سعادت کريمی حسن آباد۱، مريم رف رف*۲ ، محمد اصغری جعفرآبادی۳ مجله دیابت و متابولیسم ایران مقدمه: کمبود ويتامين D يک اپيدمی گسترده بهداشتی و ناشناخته […]
۲ اردیبهشت ۱۳۹۴

تغييرات عوامل تحريکی رگزايی ناشی از تمرين مقاومتی فزاينده در رت های ديابتی

مهرنوش مهرو*، عباسعلی گائينی، سيروس چوبينه ، محسن جاويدی مجله دیابت و متابولیسم ایران مقدمه: فعاليت ورزشی کنترل کننده بيماری‌هاست و مشاهده گرديده است در مبتلايان […]
۲۰ فروردین ۱۳۹۴

تاثير يک دوره تمرين ترکيبی (مقاومتی و هوازی) بر سطح هموسيستئين و نيمرخ ليپيدی مردان دارای اضافه وزن

سعيد امام دوست، دکتر محمد فرامرزی*، لاله باقری، دکتر خديجه اوتادی، احسان رزاقی نائينی، دکتر طاهره يزدانی ، علی ديرنده دانشيار دانشگاه شهرکرد مجله پزشکی شهر […]
۲۰ فروردین ۱۳۹۴

تاثير دوازده هفته تمرين هوازی تناوبی بر غلظت‌های سرمی کمرين، واسپين و شاخص مقاومت به انسولين دانشجويان دارای اضافه وزن

دکتر حميد رضا صادقی پور *، دکتر فرهاد دريانوش ، دکتر محسن ثالثی مجله پزشکی زنجان زمينه و هدف: کمرين و واسپين، از آديپو‌کاين های مترشحه […]
۲۰ فروردین ۱۳۹۴

اثر ۶ هفته تمرينات استقامتی بر TNF-α سرمی و حجم تومور موشهای حامل تومور پستان

دکتر حميد آقاعلی نژاد *، مقصود پيری ، رويا نجفی مجله پزشکی زنجان زمينه و هدف: سرطان پستان يکی از بيماريهای ژنتيکی و التهابی مزمنی است […]