۲۷ تیر ۱۳۹۸

تأثیر هشت هفته مکمل‌دهی عصارۀ آبی-الکلی شوید همراه با تمرینات هوازی بر پروفایل لیپیدی مردان چاق مبتلا به هیپرلیپیدمی

علیرضا استاد رحیمی; بهرام جمالی ‌قراخانلو; اکرم آمقانی; علی ضرغامی خامنه; مجله پزشکی تبریز چکیده کاهندۀ قندخون و چربی آن استفاده می‌شود. هدف از پژوهش حاضر، […]
۱۹ تیر ۱۳۹۸

دهمین کنگره بین المللی سرطان پستان

محور های همایش دهمین کنگره بین المللی سرطان پستان محورهای همایش : اپیدمیولوژی و عوامل خطر سرطان پستان و راهکارهای پیشگیری ژنتیک سرطان و سرطان­ های […]
۱۸ تیر ۱۳۹۸

بررسی دقت تخمین فشار CO2 خون شریانی از فشار CO2 انتهای بازدمی در سه شدت تمرینی ۳۰، ۵۰ و ۷۰ درصد حداکثر اکسیژن مصرفی

رقیه افرونده؛ میثم ایرانی؛ میثم شاهی گروه تربیت بدنی دانشگاه محقق اردبیلی پژوهش‌نامة فیزیولوژی ورزشی کاربردی کیده سابقه و هدف: هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر شدت […]
۱۸ تیر ۱۳۹۸

ارائه روش تمرینی مقاومتی-لاکتیکی و مقایسه تاثیر آن با تمرین مقاومتی سنتی بر هایپرتروفی عضلانی در بدنسازان حرفه ای

روح ا… نیکویی ۱؛ محسن حاتمی۲؛ احمد انحصاری۳ ۱دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده علوم ورزشی، کرمان، ایران ۲کارشناس ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده تربیت […]
۱۸ تیر ۱۳۹۸

تاثیر هشت هفته تمرینات پلایومتریک بر قدرت عضلات هیپ در زنان ورزشکار دارای والگوس داینامیک زانو

فرزانه ساکی ۱؛ مریم مدهوش۲ ۱دانشگاه بوعلی سینا همدان ۲دانشگاه بوعلی سینا پژوهش‌نامة فیزیولوژی ورزشی کاربردی چکیده زمینه و هدف: والگوس داینامیک زانو یک الگوی حرکت […]
۱۸ تیر ۱۳۹۸

مقایسه اثر تمرین تقویتی اسکات و پرس پا بر فعالیت الکترومایوگرافی عضلات چهارسر ران هنگام پایین آمدن از پله

محسن شایسته۱؛ نادر فرهپور email 2؛ امیرعلی جعفرنژادگروorcid 3 ۱کارشناس ارشد بیومکانیک ورزشی ۲هیئت علمی ۳استادیار بیومکانیک ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده روانشناسی […]
۱۸ تیر ۱۳۹۸

بررسی تغییرات ایجاد شده در عوامل اتوفاژی در دوره‌های زمانی بعد از یک جلسه فعالیت ورزشی استقامتی وامانده‌ساز در عضله درشت نئی قدامی موش‌های بالب‌سی

مهدیه ملانوری  ۱؛ افسانه جمالیorcid 2؛ حوریه سلیمان جاهی۳؛ محمدطاهر افشون پور۴ ۱دانشگاه تربیت مدرس ۲دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش دانشگاه تربیت مدرس؛ تهران تقاطع چمران جلال […]
۱۸ تیر ۱۳۹۸

بررسی تأثیر یک دوره تمرین تناوبی شدید همراه با مصرف مکمل دارچین بر غلظت سرمی DPP4، مقاومت به انسولین، ترکیب بدنی و Vo2max پسران دارای اضافه‌وزن

مسعود رحمتی ۱؛ عبدالرضا کاظمی ۲؛ هادی کرندی۳؛ علیرضا شیبک۴ ۱دانشیار فیزیولوژی ورزشی گروه تربیت بدنی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران […]
۱۸ تیر ۱۳۹۸

تاثیر تمرین هوازی بر فعالیت آنزیم‌های استیل‌کولین‌استراز و بوتریل‌کولین‌استراز سرم و تغییرات شاخص‌های خطر قلبی-متابولیکی زنان میانسال

کریم آزالی علمداری ۱؛ یوسف صابری۲ ۱دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ۲دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی […]