۱ اسفند ۱۳۹۴

اثر تمرین هوازی بر بیان ژن های Nf-kB‌، Lin28B‌، میکروlet-7a RNA و سطوح اینترلوکین-۶ بافت تومور موش های مبتلا به سرطان پستان

لیلا انوشه۱ ؛ محمدرضا کردی ۲ ؛ عباسعلی گایینی۲ ؛ رضا مهدیان۳ ؛ زهرا میرآخوری۴ ؛ صادق امانی شلمزاری۵ ۱دانشگاه تهران ۲هیات علمی دانشگاه تهران ۳هیات […]
۱ اسفند ۱۳۹۴

تاثیر دوازده هفته تمرین ترکیبی (هوازی- مقاومتی) بر مقادیر میوستاتین پلاسمایی نوجوانان چاق

ایمان زکوی دانشکده علوم پزشکی و خدمات درمانی آبادان مجله فیزیولوژی ورزشی هدف از این پژوهش، تاثیر دوازده هفته تمرین ترکیبی (هوازی – مقاومتی) بر مقادیر […]
۱ اسفند ۱۳۹۴

تأثیر تمرینات استقامتی، مقاومتی و ترکیبی بر سطوح ۱-sICAM و مقاومت به انسولین در زنان غیرفعال

هلاله شافعی ۱ ؛ داریوش شیخ الاسلامی وطنی۲ ۱دانشگاه کردستان ۲دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان مجله فیزیولوژی ورزشی پژوهش حاضر، تأثیر تمرینات استقامتی، مقاومتی […]
۱ اسفند ۱۳۹۴

اثر تمرینات ترکیبی هوازی- مقاومتی بر نیمرخ لیپیدی و آنزیم های کبدی بیماران مبتلا به کبد چرب غیرالکلی تحت رژیم غذایی

سید علیرضا حسینی کاخک۱ ؛ هما خالق زاده ۲ ؛ محسن نعمتی۳ ؛ محمد رضا حامدی نیا۴ ۱دانشیار دانشگاه حکیم سبزواری ۲کارشناس ارشد دانشگاه حکیم سبزواری […]
۱ اسفند ۱۳۹۴

تأثیر یک جلسه تمرین تدوامی، تناوبی و مقاومتی بر غلظت مولکول چسبان سلولی-۱ و پروتئین واکنشی C مردان دارای اضافه‌وزن

محمداسماعیل افضل پور ۱ ؛ مجتبی میری۲ ؛ علی ثقه الاسلامی۳ ؛ رضا اصحاب یمین۴ ۱بیرجند ۲دبیر آموزش و پرورش خراسان جنوبی ۳دانشکده تربیت بدنی دانشگاه […]
۱ اسفند ۱۳۹۴

طراحی آزمون توان بیهوازی ویژه بسکتبال (BAST)

محسن باپیران ۱ ؛ حمید رجبی۲ ؛ مسلم یوسفی۳ ۱دانشجوی دوره دکتری فیزیولوژی ورزشی دانشگاه خوارزمی ۲عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی و مدیرگروه تحصیلات تکمیلی دانشکده […]
۱ اسفند ۱۳۹۴

بررسی تغییرات ترکیب بدنی، توان بی‌هوازی و استقامت عضلانی کشتی گیران تمرین کرده پس از یک دوره مصرف کوتاه مدت و بلند مدت کراتین

فهیمه اسفرجانی ۱ ؛ فرزاد زمان زاد۲ ؛ سید محمد مرندی۳ ۱دانشیار دانشگاه اصفهان ۲کارشناس ارشد دانشگاه اصفهان ۳استاد دانشگاه اصفهان مجله فیزیولوژی ورزشی چکیده هدف […]
۱ اسفند ۱۳۹۴

تأثیر فعالیت ورزشی طولانی‌‌ مدت بر شاخص‌های آنتروپومتریک به عنوان عوامل خطر سرطان پستان در زنان یائسه: یک کارآزمایی کنترل شده تصادفی

اعظم عبدالله پور *، نسیم خسروی، شهپر حقیقت ، زهره اسکندری گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران مجله بیماری های پستان مقدمه: […]
۱ اسفند ۱۳۹۴

اثر ۸ هفته تمرین هوازی بر سطوح سرمی آدیپونکتین و استرادیول زنان مبتلا به سرطان پستان

عبدالرضا کاظمی *، بهجت کلانتری خاندانی ، الهام رحیمی مجد گروه تربیت‌بدنی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان، رفسنجان، ایران مجله بیماری های […]