۲۴ اسفند ۱۳۹۴

اثر هشت هفته تمرینات استقامتی و مقاومتی روی سطح سرمی آدیپونکتین و شاخص مقاومت به انسولین مردان سالمند غیرفعال

احسان میر، سیدرضا عطارزاده حسینی *، کیوان حجازی ، مجتبی میرسعیدی استاد گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران مجله پزشکی گرگان زمینه و هدف […]
۲۴ اسفند ۱۳۹۴

مقایسه اثر هشت هفته تمرین ثبات مرکزی، مقاومتی با کش و تمرین ترکیبی بر استقامت عملکردی و کنترل طرز ایستادن مردان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

بهنام مرادی *، سیدصدرالدین شجاع الدین ، ملیحه حدادنژاد کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی دانشگاه خوارزمی تهران، ایران مجله پزشکی گرگان زمینه و […]
۲۴ اسفند ۱۳۹۴

تاثیر زمانبندی های مختلف تمرین پلایومتریک بر سازگاری های الکتروفیزیولوژیک عضلات پای مردان ورزشکار

کاظم خدائی; محمد رضا حامدی نیا; محسن دماوندی; سید علیرضا حسینی کاخک; مجله پزشکی تبریز زمینه و اهداف: هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر زمانبندیهای مختلف […]
۲۰ اسفند ۱۳۹۴

یک فصل از کتاب. آسم ناشی از ورزش؛ راهکارهایی برای بهبود اجراهای ورزشی

یک فصل از کتاب. آسم ناشی از ورزش؛ راهکارهایی برای بهبود اجرهای ورزشی
۱۸ اسفند ۱۳۹۴

تاثیر دیابت و تمرین استقامتی بر میزان بیان ژن فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز (BDNF) در بخش حسی نخاع موش های صحرایی

رسول اسلامی ۱ ؛ غزاله سرخ کمان زاده۲ ؛ رضا قراخانلو۳ ؛ عبدالرضا کاظمی۴ ؛ عبدالعلی بنایی فر۵ ۱استادیار دانشگاه علامه طباطبایی ۲کارشناس ارشد دانشگاه آزاد […]
۱۸ اسفند ۱۳۹۴

تاثیر ۸ هفته تمرین مقاومتی بر میزان پروتئین آیریزین پلاسما و بیان ژن های FNDC5 عضلانی وUCP1 بافت چربی موش های صحرایی نر

جلیل رئیسی ۱ ؛ حمید رجبی۲ ؛ کامران قائدی۳ ؛ سید محمد مرندی۴ ؛ زهرا اسدی سامانی۵ ؛ فاطمه کاظمی نسب۶ ۱استادیارگروه فیزیولوژی ورزشی دانشکده علوم […]
۱۸ اسفند ۱۳۹۴

تأثیر مقادیر مختلف سیر بر پاسخ تعیین کننده های اصلی همورئولوژی به یک جلسه فعالیت استقامتی

سجاد احمدی زاد۱ ؛ سعید علیپور پارسا۲ ؛ رویا ذکری ۳ ؛ سعید دباغ نیکوخصلت۴ ؛ هادی ابراهیمی۵ ۱دانشیار دانشگاه شهید بهشتی ۲استادیار دانشگاه علوم پزشکی […]
۱۸ اسفند ۱۳۹۴

مقایسه اثر شدت‌های مختلف یک جلسه فعالیت ورزشی ترکیبی بر پاسخ فاکتور نکروز تومور آلفا (TNFα ) و اینترلوکین- ۶ (IL-6 ) مردان فعال

اسماعیل عظیمیان ۱ ؛ روح الله رنجبر۲ ؛ سعید شاکریان۲ ؛ عبدالحمید حبیبی۳ ؛ مهری غفوریان۴ ۱کارشناس ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز ۲استادیار دانشگاه شهید چمران […]
۱۸ اسفند ۱۳۹۴

تاثیر مکمل گلوتامین و تمرینات آمادگی جودو بر پروتئین های مثبت و منفی فاز حاد در جودوکاران جوان

فلاح رحمانی ۱ ؛ اصغر توفیقی۲ ؛ غفور غفاری۳ ۱کارشناسی ارشد دانشگاه ارومیه ۲استادیار دانشگاه ارومیه ۳کارشناس ارشد دانشگاه ارومیه مجله فیزیولوژی ورزشی هدف از پژوهش […]