۲۴ دی ۱۳۹۴

فراوانی پلی‏مورفیسم های ژنهای مرتبط با عملکرد جسمانی و استعدادیابی ژنتیک ورزشی در جمعیت ایرانی و ورزشکاران نخبه

ندا خالدی ۱ ؛ رعنا فیاض میلانی۲ ؛ ساره ارجمند۳ ۱استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران ۲استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، […]
۲۴ دی ۱۳۹۴

مقایسه ی تاثیر دو برنامه ی تمرینی مختلف (تناوبی در مقابل تداومی) بر آمادگی هوازی دانش آموزان ۱۲-۹ سال

سید علیرضا حسینی کاخک ۱ ؛ علیرضا رضایی بجستانی۲ ؛ محمدرضا شهابی کاسب۳ ۱دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران ۲کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، […]
۲۴ دی ۱۳۹۴

تأثیر تمرینات پلایومتریک در آب و خشکی بر توان بی هوازی ناجیان غریق

محمدرضا رمضان پور* ۱ ؛ سید رضا عطارزاده حسینی۲ ؛ احسان حسن نژاد حسن نژاد۳ ۱استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، ایران ۲دانشیار گروه […]
۲۴ دی ۱۳۹۴

تاثیر مصرف یک هفته مکمل گلوتامین بر آسیب عضلانی ناشی از فعالیت

بابک نخستین روحی ۱ ؛ نوید زردوست۲ ۱استادیار ، گروه تربیت بدنی وعلوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، اردبیل، ایران ۲کارشناس ارشد تربیت بدنی، واحد […]
۲۴ دی ۱۳۹۴

تاثیر ناشتایی و دریافت غذا برسطوح پلاسمایی گرلین زنان دارای اضافه وزن پس از ۸ هفته تمرین هوازی

شریفه زایدلی۱ ؛ رزیتا فتحی۲ ؛ پروین فرزانگی۳ ۱کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، مازندران، ایران ۲دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران […]
۱۳ دی ۱۳۹۴

اثر ۸ هفته تمرین هوازی شدت متوسط و مصرف امگا-۳ بر سطح ظرفیت آنتی‌اکسیدان تام و پراکسید هیدروژن در مردان تمرین‌نکرده‌ی جوان

آقای محمد امین یحیی زاده ، دکتر رحیم میر نصوری مجله طب مکمل مقدمه: هدف از این تحقیق، بررسی اثر ۸ هفته فعّالیت منظم ورزشی و […]
۱۳ دی ۱۳۹۴

مقایسه شاخص‌های پاسچرال و شاخص توده بدن پسران دبستان‌های دولتی و غیرانتفاعی

سیدکاظم موسوی، جلیل احمدخانی * ، آقاعلی قاسم نیان مجله پزشکی گرگان زمینه و هدف : ناهنجاری‌های اسکلتی تغییرات نامطلوبی است که ساختار اسکلتی بدن و […]
۱۳ دی ۱۳۹۴

اثر مصرف مکمل ال-کارنیتین طی شش هفته بر درصد چربی و نیمرخ لیپوپروتئین پسران غیرورزشکار

جواد جلالی *، لطفعلی بلبلی، علی رجبی ، معرفت سیاه‌کوهیان مجله پزشکی گرگان زمینه و هدف : نتایج متفاوتی در خصوص مصرف ال – کارنیتین بر […]
۱۳ دی ۱۳۹۴

اثر عصاره آبی ریشه گیاه شلغم روی گلوکز سرم و لیپیدهای خون موش‌های صحرایی دیابتی

محمد حسن پور فرد، قدرت الله ناصح، نسیم لطفی ، مهران حسینی * مجله پزشکی گرگان زمینه و هدف : دیابت یک بیماری متابولیک است که […]