۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵

تأثیر تمرینات پیلاتس بر سطح BDNF سرم مردان سالمند

ایمان زکوی ۱ ؛ علی اصغر ولی پور۲ ؛ مژگان بنی‌‌هاشمی امام‌قیسی۳ ؛ بنفشه بیژنی۴ ؛ رفعت عیسی زاده۵ ۱کارشناس‌ارشد، کمیتۀ تحقیقات دانشجویی، دانشکدۀ علوم پزشکی […]
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵

تأثیر هشت هفته تمرین تناوبی با شدت بالا (HIIT) بر بیان ژنPGC-1α در عضلات کند و تند‌ انقباض رت‌های نر سالم

وحید حدیدی ۱ ؛ محمد رضا کردی۲ ؛ عباسعلی گائینی۳ ؛ امین نکویی۴ ؛ احد شفیعی۴ ؛ مطهره حاجتی مدارایی۴ ۱دانشجوی دکتری بیوشیمی و متابولیسم ورزشی، […]
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵

رابطۀ بین ویژگی‌های آنتروپومتریک و قابلیت‌های فیزیولوژیک فوتبالیست‌های نوجوان آماتور

سیدمحمد حسینی ۱ ؛ محمدرضا محمودخانی۲ ؛ امید محمدیان۳ ؛ مژگان احمدیان۴ ؛ محمدحسن گردی اشکذری۵ ۱دانشجوی دکتری آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکدۀ تربیت ‌بدنی […]
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵

تأثیر مصرف حاد کافئین بر کراتین کیناز و لاکتات دهیدروژناز پلاسما پس از یک جلسه فعالیت مقاومتی در مردان ورزشکار

عباس فروغی پردنجانی۱ ؛ محسن ابراهیمی ۲ ؛ روح الله حق شناس۲ ۱کارشناس‌ارشد فیزیولوژی ورزشی- دانشگاه سمنان، سمنان، ایران ۲٫ استادیار گروه فیزیولوژی ورزش دانشگاه سمنان، […]
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵

تأثیر یک دورۀ تمرین اینتروال و تیپر پلکانی بر شاخص‌های عملکردی رت‌های نر در حال بالیدگی

شادمهر هریجانی میردار ۱ ؛ اکرم ارزانی۲ ؛ احسان عرب زاده۲ ؛ فروغ نیستانی۲ ؛ مینا باغبانی۲ ؛ سجاد احمدی۲ ۱دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت […]
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵

تأثیر تعاملی تمرین استقامتی و مصرف ویتامین E بر سطوح آدیپونکتین و شاخص مقاومت انسولین در زنان غیرفعال

زینب حسین زاده۱ ؛ سجاد احمدی زاد ۲ ؛ مهدی هدایتی۳ ؛ مینو باسامی۴ ؛ حسنا رشیدی۱ ۱کارشناس‌ارشد، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید […]
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵

تأثیر تمرینات تناوبی شدید (HIT) بر سطوح سرمی آدیپونکتین و لپتین کودکان چاق

رحمان سوری ۱ ؛ مینا اکبری۲ ؛ عبدالرضا کاظمی۳ ؛ محمدامین ساعی۴ ؛ صادق امانی۵ ۱دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی دانشکدۀ تربیت بدنی دانشگاه تهران، تهران- ایران […]
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵

اثر ده هفته تمرین هوازی بر میزان فیلتراسیون گلومرولی و سطوح اوره، کراتینین و اسید اوریک خون مردان مسن دیابتی نوع دو

محمد علی سمواتی شریف ۱ ؛ حجت اله سیاوشی۲ ۱دانشیار، عضو هیأت علمی دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران ۲دانشجوی دکتری […]
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵

تأثیر تمرینات مقاومتی بر شاخص‌های ریوی و ترکیب بدنی زنان چاق و دچار اضافه وزن مبتلا به دیابت نوع دو

رحیمه مهدی زاده ۱ ؛ سارا حاصلی۲ ۱دانشیار فیزیولوژی ورزش، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه شاهرود، شاهرود، ایران ۲کارشناسی‌ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه شاهرود، شاهرود، […]