۲۴ اسفند ۱۳۹۴

تاثیر تمرینات استقامتی و مقاومتی بر بهبود استخوان: مطالعه تراکم سنجی و هیستومورفومتری رت های نر استئوپروتیک

مریم بان پروری *، خلیل خیام باشی، سید محمد مرندی، سید جمال مشتاقیان ، عباس صالحی کیا دانشگاه سیستان و بلوچستان استاد دانشگاه اصفهان دانشیار دانشگاه […]
۲۴ اسفند ۱۳۹۴

تاثیر مصرف عسل بر سطوح گلوکز، فروکتوز آمین و انسولین در حیوان دیابتی شده با استرپتوزوسین

علی محمدی منش، حسن مظفری خسروی ، علی اصغر وحیدی نیا، سعید دعائی ، ایرج صالحی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی مجله پزشکی خراسان شمالی زمینه […]
۲۴ اسفند ۱۳۹۴

تأثیر تمرینات مقاومتی همراه با مصرف کلسیم بر سطح هورمون آنتی مولرین و برخی از شاخص‌های متابولیکی مبتلایان به سندرم تخمدان پلی کیستیک

عباس صارمی ۱ ؛ محدثه سادات یعقوبی۲ ۱دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک، اراک، ایران. ۲کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه […]
۲۴ اسفند ۱۳۹۴

اثر هشت هفته تمرینات استقامتی و مقاومتی روی سطح سرمی آدیپونکتین و شاخص مقاومت به انسولین مردان سالمند غیرفعال

احسان میر، سیدرضا عطارزاده حسینی *، کیوان حجازی ، مجتبی میرسعیدی استاد گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران مجله پزشکی گرگان زمینه و هدف […]
۲۴ اسفند ۱۳۹۴

مقایسه اثر هشت هفته تمرین ثبات مرکزی، مقاومتی با کش و تمرین ترکیبی بر استقامت عملکردی و کنترل طرز ایستادن مردان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

بهنام مرادی *، سیدصدرالدین شجاع الدین ، ملیحه حدادنژاد کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی دانشگاه خوارزمی تهران، ایران مجله پزشکی گرگان زمینه و […]
۲۴ اسفند ۱۳۹۴

تاثیر زمانبندی های مختلف تمرین پلایومتریک بر سازگاری های الکتروفیزیولوژیک عضلات پای مردان ورزشکار

کاظم خدائی; محمد رضا حامدی نیا; محسن دماوندی; سید علیرضا حسینی کاخک; مجله پزشکی تبریز زمینه و اهداف: هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر زمانبندیهای مختلف […]
۲۰ اسفند ۱۳۹۴

یک فصل از کتاب. آسم ناشی از ورزش؛ راهکارهایی برای بهبود اجراهای ورزشی

یک فصل از کتاب. آسم ناشی از ورزش؛ راهکارهایی برای بهبود اجرهای ورزشی
۱۸ اسفند ۱۳۹۴

تاثیر دیابت و تمرین استقامتی بر میزان بیان ژن فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز (BDNF) در بخش حسی نخاع موش های صحرایی

رسول اسلامی ۱ ؛ غزاله سرخ کمان زاده۲ ؛ رضا قراخانلو۳ ؛ عبدالرضا کاظمی۴ ؛ عبدالعلی بنایی فر۵ ۱استادیار دانشگاه علامه طباطبایی ۲کارشناس ارشد دانشگاه آزاد […]
۱۸ اسفند ۱۳۹۴

تاثیر ۸ هفته تمرین مقاومتی بر میزان پروتئین آیریزین پلاسما و بیان ژن های FNDC5 عضلانی وUCP1 بافت چربی موش های صحرایی نر

جلیل رئیسی ۱ ؛ حمید رجبی۲ ؛ کامران قائدی۳ ؛ سید محمد مرندی۴ ؛ زهرا اسدی سامانی۵ ؛ فاطمه کاظمی نسب۶ ۱استادیارگروه فیزیولوژی ورزشی دانشکده علوم […]