۴ فروردین ۱۳۹۳

اثر يک جلسه تمرين مقاومتی بر مقادير پروتئينی و بيان ژن نوروتروفين ۵ / ۴ در عضلات کند و تند تنش

رسول اسلامی، رضا قراخانلو*، سيدجواد مولی، حميد رجبی ، ريحانه محمدخانی زمينه و هدف : خانواده عوامل رشدی نقش مهمی را در سلامت سيستم عصبی-عضلانی ايفا […]
۴ فروردین ۱۳۹۳

اثر يک دوره برنامه تمرينی و کورکومين بر سطح سرمی ايمنوگلوبولين A موش‌های صحرايی در معرض استات سرب

شادمهر ميردار*، علی اکبر رمضان نژاد، اکرم ارزانی، محمد علی نژاد ، اکبر حاجی زاده زمينه و هدف:سرب به عنوان آلاينده محيطی موجب تخريب سيستم ايمنی […]
۴ فروردین ۱۳۹۳

ارتباط ميزان دريافت کلسيم با نمايه توده بدنی در دختران نوجوان

الهه احمدنيا، سودابه مهدی زاده* ، پوران مختاری زمينه: مطالعه­ های همه ­گير شناختی، حاکی از وجود ارتباط بين دريافت کلسيم و چاقی است.   هدف: […]
۴ فروردین ۱۳۹۳

تاثير ارتعاش کل بدن بر عوامل فيزيولوژيکی و آمادگی قلبی عروقی جانبازان سالمند

دکتر اصغر توفيقی*، سمانه داستاه، سولماز بابايی ، جواد نوزاد گجين زمينه ومقدمه: ارتعاش کل بدن به عنوان يک رويکرد ورزشی و روش درمانی غيردارويی در […]
۴ فروردین ۱۳۹۳

تاثير دو ماه تمرين ورزشی ترکيبی بر مقادير پلاسمايی‌ عوامل خطرزای آسم، مقاومت انسولين و برخی شاخص‌های فيزيولوژيکی در نوجوانان دارای اضافه وزن و چاق

دکتر آقا علی قاسمنيان*، دکتر بهلول قربانيان ، دکتر علی گرزی زمينه و هدف: ائوتاکسين يک کموکاين مهم در ابتلا به آسم بوده و در انسان […]
۲۸ اسفند ۱۳۹۲

اثر تمرينات کاوتورن و کوکسی بر کيفيت زندگی، تعادل و خستگی بيماران مبتلا به MS

رامين بلوچی، آذر غياثی، عين اله نادری ، حامد صدوقی چکيده بيماری مولتيپل اسکلروزيس يک بيماری مزمن، پيشرونده سلولهای عصبی مرکزی است. غالبا در افراد جوان […]
۲۸ اسفند ۱۳۹۲

اثر تمرین ورزشی سرعتی بر پاسخ و سازگاری آنزیمی، متابولیتی و هورمونی مردان سالم

۱شادمهر میردار؛ ۲علیرضا صفایی کناری؛ ۳حسین روحی؛ ۴صادق عباسیان مقدمه: اصول زیر بنایی در هر برنامه تمرینی شناخت منابع انرژی و درک پاسخ های هورمونی و […]
۲۸ اسفند ۱۳۹۲

بررسی ارتباط بین تیروتروپین و شاخص توده بدنی در افراد با کارکرد طبیعی تیروئید

مژگان افخمی زاده؛ ۲سجاد عطایی عظیمی ؛ ۳محمد سوختانلو؛ ۴سید ابراهیم موسوی بایگی؛ ۵محترم رمضانپور مقدمه: شیوع چاقی در تمامی دنیا به صورت هشدار دهنده ای […]
۲۸ اسفند ۱۳۹۲

بررسی سقوط در سالمندان

ابراهیم گلمکانی, محمدرضا یوسفی, محبوبه طباطبایی چهر, فرزانه قانعی زارع,  لیلی موید, ابراهیم حسن زاده,  حامد مرتضوی زمینه و هدف: سقوط یکی از مشکلات شایع و […]