متابولیسم و بیوشیمی

۱۹ اسفند ۱۳۹۳

تأثیر مصرف کوتاه‌مدت سیر بر فازهای ایزوکپنیک بافری و هیپوکپنیک پرتهویه‌ای در مردان ورزشکار

۱ مهدی عالی زاده؛ ۲ معرفت سیاهکوهیان ۱کارشناس ارشد دانشگاه محقق اردبیلی ۲استاد دانشگاه محقق اردبیلی مجله فیزیولوژی ورزشی هدف از این پژوهش تعیین تأثیر مصرف […]
۱۹ اسفند ۱۳۹۳

ﺗﺄثیر تمرین‌های متفاوت ورزشی بر مقادیر عامل نوروتروفیک مشتق از مغز موش‌های صحرایی

حامد برزگر ؛ الهام وسدی؛ محبوبه برجیان فرد دانشجوی دکتری دانشگاه تهران مجله فیزیولوژی ورزشی پژوهش حاضر با هدف شناخت اثرات احتمالی شیوه­های متفاوت تمرینات ورزشی […]
۱۹ اسفند ۱۳۹۳

تجزیه و تحلیل سیستم‌های انرژی بازیکنان نخبه والیبال شرکت کننده در مسابقات لیگ برتر ایران

۱ علیرضا سلیمی آوانسر؛ ۲ سید علیرضا توکلی خورمیزی؛ ۲ مرضیه السادات آذرنیوه ۱استادیار دانشگاه شهید بهشتی ۲مربی دانشگاه زابل مجله فیزیولوژی ورزشی هدف از این […]
۱۹ اسفند ۱۳۹۳

کینتیک لاکتات پس از انقباض‌های درون‌گرا و برون‌گرای آیزوکینتیک در مردان

۱ محمودرضا تقی زاده؛ ۲ سجاد احمدی زاد ؛ ۲ فریبرز هوانلو ۱دانشجوی دکتری دانشگاه شهید بهشتی ۲دانشیار دانشگاه شهید بهشتی مجبه فیزیولوژی ورزشیهدف ‌پژوهش حاضر […]
۱۹ اسفند ۱۳۹۳

تأثیر شانزده هفته تمرین استقامتی و رژیم غذایی پرچرب بر اینترلوکین- ۶ و ۱۰ و نسفاتین -۱ پلاسمایی موش‌های صحرایی

۱ روح الله حق شناس ؛ ۲ ندا گیلانی؛ ۳ مهوش جعفری ۱استادیار دانشگاه سمنان ۲دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس ۳استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله […]
۱۱ اسفند ۱۳۹۳

تأثیر تمرینات طناب زنی بر شاخص های آمادگی جسمانی پسران ۹-۱۲ ساله دارای اضافه وزن و چاق

داریوش شیخ الاسلامی وطنی، ناصح جهانی نشریه مطالعات کاربردی علو م زیستی در ورزش زمینه و هدف: رشد چاقی مرتبط با کاهش فعالیت بدنی باعث شده […]
۶ اسفند ۱۳۹۳

تاثير حاد فعاليت هوازی ‌وامانده ساز و مصرف کاکائو بر شاخص فيبرينوژن خون کاراته‌کارهای مرد نخبه

وحيد ساری صراف ، مهدی سليمانی ، عليرضا شمس الدينی *، سيروان آتشک ، امير امينی ، بهزاد بازگير ، عميدالدين خطيبی مجله پزشکی سبزوار زمينه […]
۲۵ بهمن ۱۳۹۳

تاثير تمرين تناوبی و سن بر سطح لاکتات (La) و فعاليت آنزيم لاکتات دهيدروژناز (LDH) خون موش های صحرايی نر نژاد ويستار

الله يار عرب مومنی* مجله پزشکی جهرم مقدمه: فعاليت بدنی و سن از عوامل اثر گذار بر سطح لاکتات و لاکتات دهيدروژناز هستند و به نظر […]
۲۵ بهمن ۱۳۹۳

بررسی تأثير تيمار ۴ هفته ای عصاره آبی ريشه گياه ثعلب بر غلظت سرمی هورمون لپتين و وزن بدن در موش های صحرايی نر

مليحه حاجيانی، حسين کارگر جهرمی*، زهرا کارگر جهرمی ، زهرا خباز خرامه مجله پزشکی جهرم زمينه و هدف: چاقی يک بيماری مزمن است که شيوع آن […]