متابولیسم و بیوشیمی

۱۷ بهمن ۱۳۹۳

اثر حاد فعاليت ورزشی فزآينده بر غلظت پپتيد YY، نوروپپتيد Y و IGF-1 پلاسما در ورزشکاران جوان

حسن فرجی، رحمان رحيمی ، سعيد دباغ نيکوخصلت دانشجوی دکترا گروه تربيت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مريوان مجله تازه های علوم کاربردی در […]
۱۷ بهمن ۱۳۹۳

اثرات مصرف حاد آب انار بر کاهش فشار خون، التهاب و بهبود عملکرد عروق در بيماران مبتلا به فشار خون بالا: يک مطالعه کارآزمايی بالينی

صديقه عسگری، محمد هاشمی، نجمه گلی ملک آبادی ، مهتاب کشوری استاد مرکز تحقيقات قلب و عروق اصفها مجله پزشکی شهر کرد زمينه و هدف: بيماری […]
۱۷ بهمن ۱۳۹۳

اثر تمرين هوازی بر بيان let-7a microRNA و IL-6 بافت تومور موش‌های مبتلا به سرطان پستان

ليلا انوشه، محمدرضا کردی*، عباسعلی گايينی، رضا مهديان، زهرا ميرآخری، صادق امانی شلمزاری ، اشرف امينی دانشگاه تهران، دانشکده تربيت بدنی، دانشيار فيزيولوژی ورزش فصلنامه بیماری […]
۱۷ بهمن ۱۳۹۳

اثرات اسيدهای چرب امگا-۳ بر ليپوپروتئين‌ها و آپوپروتئين‌های سرمی در بيماران ديابتی نوع ۲

فاطمه تورنگ، شبنم پويا، محمود جلالی، ابواقاسم جزايری ، ثريا ابراهيم پور کوجان استاد دانشکده تغذيه مجله پزشکی فیض سابقه و هدف: آترواسکلرورز يکی از مهم‌ترين […]
۱۷ بهمن ۱۳۹۳

اثر پیش درمان سه و شش هفته تمرین هوازی بر استرس اکسایشی کبدی ناشی از القای حاد دوکسوروبیسین

۱ فاطمه ذوالفقارزاده؛ ۲ ولی اله دبیدی روشن ؛ ۳ اکبر حاجی زاده مقدم ۱دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش دانشگاه مازندران،ایران ۲استاد گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت […]
۴ بهمن ۱۳۹۳

اثر ۸ هفته تمرین مقاومتی دایره ای با شدت بالا بر سطح پلاسمایی لیپیدها و شاخص مقاومت به انسولین در بیماران مرد مبتلا به دیابت نوع۲

۱جواد شعبانپور اومالی؛ ۲مرضیه ثاقب جو؛ ۳رزیتا فتحی؛ ۴رضا قراری عارفی ۱دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بیرجند ۲استادیار دانشگاه بیرجند ۳دانشیار دانشگاه مازندران ۴دانشجوی دکنری دانشگاه بیرجند […]
۴ بهمن ۱۳۹۳

تاثیر ۸ هفته تمرین مقاومتی بر سطوح امنتین و شاخص مقاومت به انسولین در زنان چاق و دارای اضافه وزن

۱رزیتا فتحی؛ ۲پروانه نظرعلی؛ ۳زهرا ادبی ۱دانشیار دانشگاه مازندران ۲دانشیار دانشگاه الزهراء ۳کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش دانشگاه مازندران پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی زمینه و هدف: امنتین، […]
۴ بهمن ۱۳۹۳

پاسخ فاکتور نوروترفیک مغزی عضلات نعلی و خم کننده بلند شست موش های صحرایی به یک جلسه فعالیت مقاومتی

۱ریحانه زرباف؛ ۲رضا قراخانلو؛ ۳ریحانه محمدخانی؛ ۴رسول اسلامی ۱دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش ۲دانشیار دانشگاه تربیت مدرس ۳کارشناش ارشد فیزیولوژی ورزش دانشگاه تربیت مدرس ۴استادیار دانشگاه علامه […]
۴ بهمن ۱۳۹۳

اثر مکمل سازی عصاره خام مگنولیا و تمرین استقامتی بر غلظت اینترلوکین-۶، گلیکوژن و ظرفیت آنتی اکسیدانی کبد موش های صحرایی نر

۱عباس قنبری نیاکی؛ ۲پروین فرزانگی؛ ۳فاطیما غفاریان؛ ۴رزیتا فتحی ۱استاد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه مازندران ۲استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری ۳کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، […]