متابولیسم و بیوشیمی

۱۴ خرداد ۱۳۹۵

تاثیر تمرینات هوازی تداومی بر سطوح سرمی شاخص‌های آسیب بافت کبدی در موش‌های صحرایی مبتلا به انفارکتوس قلبی

دکتر کمال رنجبر، دکتر فرزاد ناظم ، شمس الدین هاشمی مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران در این مطالعه، تأثیر تمرینات هوازی تداومی بر شاخص­های […]
۱۴ خرداد ۱۳۹۵

اثر هفت هفته تمرینات ترکیبی (هوازی- ‌مقاومتی) بر سطوح خونی سروتونین و دوپامین و عوامل آمادگی جسمانی مردان معتاد به مت‌آمفتامین در دورۀ بازتوانی

حمید اراضی ، ارسلان دمیرچی ، الناز پولاب دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران مجله دانشور پزشکی مقدمه و هدف: مت‌آمفتامین […]
۱۴ خرداد ۱۳۹۵

تأثیر هشت هفته رژیم غذایی پرچرب همراه با تمرین استقامتی بر سطوح پلاسمایی آمیلین رت‌های نر نژاد ویستار

: محمدرضا کردی۱، فرزانه ملکی۱، علی‌اصغر رواسی۱ ، صادق ستاری‌فرد * ۱- گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت‌بدنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت‌بدنی، […]
۱۴ خرداد ۱۳۹۵

اثر ترکیبی تمرین هوازی منظم و مصرف عصاره سیر بر برخی از فاکتورهای تنظیمی آپوپتوز کلیوی در رت‌های پیر مبتلا به بیماری مزمن کلیوی

پروین فرزانگی، معصومه حبیبیان * ، هادی علی نژاد استادیار، گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر، قائمشهر، ایران مجله پزشکی اراک زمینه و هدف: […]
۱۴ خرداد ۱۳۹۵

بررسی اثرات فلاونوئید کوئرستین بر بیماری کبد چرب غیر الکلی

سید محمد هادی امامت، پروین میرمیران ، آزیتا حکمت دوست دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران مجله یافته مقدمه: شیوع بیماری کبد چرب غیر الکلی […]
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵

تأثیر تمرینات پیلاتس بر سطح BDNF سرم مردان سالمند

ایمان زکوی ۱ ؛ علی اصغر ولی پور۲ ؛ مژگان بنی‌‌هاشمی امام‌قیسی۳ ؛ بنفشه بیژنی۴ ؛ رفعت عیسی زاده۵ ۱کارشناس‌ارشد، کمیتۀ تحقیقات دانشجویی، دانشکدۀ علوم پزشکی […]
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵

تأثیر هشت هفته تمرین تناوبی با شدت بالا (HIIT) بر بیان ژنPGC-1α در عضلات کند و تند‌ انقباض رت‌های نر سالم

وحید حدیدی ۱ ؛ محمد رضا کردی۲ ؛ عباسعلی گائینی۳ ؛ امین نکویی۴ ؛ احد شفیعی۴ ؛ مطهره حاجتی مدارایی۴ ۱دانشجوی دکتری بیوشیمی و متابولیسم ورزشی، […]
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵

تأثیر تعاملی تمرین استقامتی و مصرف ویتامین E بر سطوح آدیپونکتین و شاخص مقاومت انسولین در زنان غیرفعال

زینب حسین زاده۱ ؛ سجاد احمدی زاد ۲ ؛ مهدی هدایتی۳ ؛ مینو باسامی۴ ؛ حسنا رشیدی۱ ۱کارشناس‌ارشد، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید […]
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵

تأثیر تمرینات تناوبی شدید (HIT) بر سطوح سرمی آدیپونکتین و لپتین کودکان چاق

رحمان سوری ۱ ؛ مینا اکبری۲ ؛ عبدالرضا کاظمی۳ ؛ محمدامین ساعی۴ ؛ صادق امانی۵ ۱دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی دانشکدۀ تربیت بدنی دانشگاه تهران، تهران- ایران […]