متابولیسم و بیوشیمی

۸ آذر ۱۳۹۵

بررسی تاثیر شش هفته ورزش استقامتی(روی تردمیل) و سولفات منیزیم بر آستانه درد موش‌های معتاد در سندرم ترک

علی حیدریان پور * ، سمیرا نظری وثوق دانشیار مجله پزشکی رازی زمینه و هدف: شواهد زیادی نشان داده است که تمرین ورزشی هوازی می‌تواند عمل […]
۸ آذر ۱۳۹۵

اثر هشت هفته تمرین تناوبی شدید بر سطوح ای- سلکتین و پی- سلکتین در زنان چاق

الهام مرادقلی، دکتر محسن جعفری، دکتر مهرداد فتحی * ، کیوان حجازی استادیار مشهد- میدان آزادی- پردیس دانشگاه، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی مجله غدد […]
۸ آذر ۱۳۹۵

مقایسه شدت‎های ورزش هوازی منظم بر تغییرات سطح سرمی آیریزین در مردان چاق کم تحرک

دکتر رحمان سوری *، دکتر محمد رضا اسد، محبوبه خسروی ، دکتر صادق عباسیان دانشیار دانشگاه تهران تهران، کارگر شمالی، پردیس شمالی دانشگاه تهران، دانشکده تربیت […]
۸ آذر ۱۳۹۵

تاثیر یک‌دوره تمرین سرعتی و موازی هوازی-قدرتی بر برخی مارکرهای التهابی و مقاومت به انسولین زنان مبتلا به دیابت شیرین نوع ۲ (T2DM)

۱- گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد یاسوج ۲- گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ۳- گروه تربیت بدنی، واحد یاسوج   مجله دیابت و متابولیسم ایران مقدمه: […]
۲۱ آبان ۱۳۹۵

تأثیر تمرین استقامتی و مقاومتی بر اینترلوکین- ۶ و فاکتور نکروزدهندۀ تومور- آلفا در زنان جوان دارای اضافه وزن

شهرام سهیلی ۱ ؛ الهام یادگاری همت آبادی۲ ؛ نادر شاکری۳ ۱استادیار فیزیولوژی ورزشی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، […]
۲۱ آبان ۱۳۹۵

اثر حاد و مزمن فعالیت رکاب زدن زیربیشینه همراه با محدودیت جریان خون برBDNF و TNFα سرمی مردان فعال

سعید رحمتی ۱ ؛ حمید رجبی۲ ؛ لطیفه کریمزاده۳ ۱دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران ۲دانشیار فیزیولوژی ورزشی، […]
۲۱ آبان ۱۳۹۵

تأثیر چهار هفته مصرف امگا۳ با منشأ گیاهی (عصارۀ کتان) و جانوری (روغن ماهی)، بر غلظت سرمی فاکتور نروتروفیک مشتق از مغز (BDNF)، پس از چهار هفته تمرین پلیومتریک در مردان فعال

حسین نظری ۱ ؛ ضیاء فلاح محمدی۲ ؛ شمس الدین رحیمی زاده۳ ؛ زینب هوشمندی۴ ۱کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه […]
۲۱ آبان ۱۳۹۵

اثر ۸ هفته تمرین استقامتی تناوبی ترکیبی بر مقادیر پلاسماییIL-10 ،TNF-a ، مقاومت انسولین و نیمرخ چربی در نوجوانان پسر

بهلول قربانیان ۱ ؛ آقاعلی قاسم نیان۲ ۱استادیار گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران ۲استادیار گروه تربیت بدنی […]
۲۱ آبان ۱۳۹۵

اثر تمرین هوازی و مکمل یاری امگا ۳ بر میزان اشتها و گرلین پلاسمایی زنان چاق

سمانه ابراهیم پور۱ ؛ خدیجه ایران دوست ۲ ۱دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت، ایران ۲استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه […]