متابولیسم و بیوشیمی

۱۶ آبان ۱۳۹۴

مقایسه اثر یک دوره برنامه تمرین مقاومتی با شدت های مختلف بر سطوح سرمی آیریزین زنان جوان غیرفعال

نویده معین نیا ؛ ۲ سید رضا عطارزاده حسینی ۱کارشناس ارشد فردوسی مشهد ۲دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی مجله فیزیولوژی ورزشی […]
۱۶ آبان ۱۳۹۴

اثر ۱۲ هفته تمرین هوازی بر سطوح کاتکولامین‌ها و آمادگی قلبی تنفسی دانش‌آموزان مبتلا به اختلال بیش‌فعالی/ نقص توجه

مهدی کارگرفرد ؛ ۲ صالح افراسیابی ۱دانشیار دانشگاه اصفهان ۲کارشناس ارشد دانشگاه اصفهان مجله فیزیولوژی ورزشی هدف از مطالعۀ حاضر، تعیین اثر ۱۲ هفته تمرین هوازی […]
۱۶ آبان ۱۳۹۴

تأثیر۱۲هفته تمرینات تناوبی استقامتی بر تغییرات اپلین وشاخص‌های آنتروپومتری در دختران دارای اضافه وزن

رویا عسکری ؛ ۲ مهدی هدایتی ۱استادیار دانشگاه حکیم سبزواری ۲دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مجله فیزیولوژی ورزشی هدف ازپژوهش حاضر بررسی اثر ۱۲ هفته […]
۱۶ آبان ۱۳۹۴

پاسخ عوامل فیبرینولیتیک به انقباض های درون گرای هم تنش و هم جنبش در مردان سالم

وریا طهماسبی ؛ ۲ سجاد احمدی زاد؛ ۲ فریبرز هوانلو؛ ۳ علی اشرف جمشیدی ۱استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ۲دانشیار دانشگاه […]
۱۶ آبان ۱۳۹۴

اثر ۸ هفته تمرین هوازی بر شاخص‌های سردرد میگرنی و میزان نیتریک اکساید خون در زنان مبتلا به میگرن

زینب احمدی ؛ ۲ وحید تأدیبی؛ ۳ نازنین رزازیان ۱کارشناس ارشد دانشگاه رازی کرمانشاه ۲دانشیار دانشکده تربیت بدنی دانشگاه رازی کرمانشاه ۳دانشیار دانشگاه علوم پزشکی و […]
۲۹ مهر ۱۳۹۴

اثر ۱۲ هفته تمرين ترکيبی بر لپتين، پروتئين واکنش گر ( C (CRP و شاخص مقاومت انسولين (HPMA-IR) در مردان دارای اضافه وزن

بهرام عابدی * ، رضا عباسی بختياری دانشيار واحد محلات، دانشگاه آزاد اسلامی مجله پزشکی فیض سابقه و هدف: با توجه به اينکه فشار فيزيولوژيکی حاصل […]
۲۹ مهر ۱۳۹۴

بررسی اثر چای کامبوچا بر قند و پروفايل‌های ليپيد خون در موش‌های صحرايی ديابتی

محمد ملکانه، سارا صادقی زاده بافنده، فاطمه حجی پور ، محسن ناصری * استاديار، دکتری پزشکی ملکولی، مرکز تحقيقات ژنوميک، دانشگاه علوم پزشکی بيرجند، بيرجند، ايران؛ […]
۲۹ مهر ۱۳۹۴

تاثیر ۱۲ هفته فعالیت ورزشی مقاومتی بر سطوح پلاسمایی آپلین-۱۲، نسفاتین-۱ و ضربان قلب استراحتی در زنان مسن مبتلا به پر‌فشاری

مریم مختاری؛ ۲ فرهاد دریانوش ۱کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران ۲دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده […]
۲۹ مهر ۱۳۹۴

تأثیر چهار هفته تمرین هوازی و مصرف مکمل ال-کارنیتین بر نیمرخ لیپیدی سرم و قند خون در مردان دیابتی

محمدرضا رمضان پور؛ ۲ محمد مطبوع ؛ ۱ سید محمود حجازی ۱استادیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، […]