متابولیسم و بیوشیمی

۱۲ تیر ۱۳۹۳

ارتباط سطح کمی پروتئين واکنشی Cو سکته حاد قلبی

دکتر زهره آذرکار*، دکتر مجيد جعفر نژاد، دکتر آزاده ابراهيم زاده ، دکتر محمدرضا رضوانی (مجله پزشکی قزوین) زمينه: بيماري­های عروق کرونر قلب مهم­ترين عامل مرگ­ […]
۱۲ تیر ۱۳۹۳

تاثير يک دوره تمرين مقاومتی دايره‌ای بر سطح پلاسمايی گرلين آسيل دار، انسولين و هورمون رشد در پسران ۱۷ تا۱۹ سال دارای اضافه وزن

حسن توسلی *، دکتر اصغر توفيقی، دکتر فرهاد حسين پناه ، دکتر مهدی هدايتی(مجله پزشکی زنجان) زمينه و هدف: کنترل اشتها بر چاقی تاثيرگذار است. گرلين […]
۱۲ تیر ۱۳۹۳

نقش تمرين هوازی و مصرف عصاره بنه بر سطوح پروتئين کربونيل، پروتئين شوک گرمايی ۷۰ و گليکوژن بافت کبد موش‌های ديابتی

فاطمه محمدی کاريزنو، مرضيه ثاقب‌جو، محسن فؤادالدينی ، هادی سرير (مجله پزشکی بیرجند) زمينه و هدف: استفاده از گياهان دارويی، به‌عنوان درمان‌های جايگزين سالم و مؤثّر […]
۳۱ خرداد ۱۳۹۳

تأثير برنامه تمرين هوازی بر علائم يائسگی و کيفيت زندگی زنان يائسه غير ورزشکار

زهرا جامی عابد مقدم، ناهيد بيژه ، علی‌اکبر هاشمی جواهری پيش‌زمينه و هدف: يائسگی نشانه گذر از دوران باروری و رسيدن به ناباروری است. در اين […]
۳۱ خرداد ۱۳۹۳

تعيين ارتباط بين ميزان فعاليت بدنی با سلامت عمومی در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی اروميه

اصغر توفيقی، سولماز بابايی، فاطمه ايلون کشکولی ، رقيه بابايی (مجله پزشکی ارومیه) پيش‌زمينه و هدف: فعاليت بدنی از مؤلفه‌های مؤثر بر ابعاد مختلف زندگی است، […]
۳۱ خرداد ۱۳۹۳

بررسی اثرات محافظتی عصاره دانه های جو و يولاف بر تعدادی از پارامترهای خونی (HDL، کلسترول و تري‎گليسريد) در موش صحرايی نر تغذيه شونده با رژيم غذايی پرچرب

ابوطالب ارشدی*، . ابراهيم طالبی ، . يعقوب طاهری چکيده مقدمه:نقش گياهان در کاهش چربي‎های خون و در نتيجه کاهش احتمال بروز بيماري‎های قلبی- عروقی شناخته […]
۳۱ خرداد ۱۳۹۳

مقايسه اثر ۶ هفته تمرين مقاومتی و تمرين همزمان بر توان هوازی، سطوح استراحتی هورمون رشد و کورتيزول در کودکان سالم

محمد مهدی رفيعی، نادر شوندی، عباس صارمی ، عباس عبدالملکی* زمينه و هدف: پژوهش‌های مربوط به بررسی اثر تمرينات ورزشی، به ويژه تمرين هم‌زمان بر تغييرات […]
۳۱ خرداد ۱۳۹۳

تاثير دو شدت مختلف فعاليت بدنی بر سطوح پلاسمايی آديپونکتين و رزيستين دختران جوان چاق و دارای اضافه وزن

بابک داوودی*، شيرين زيلايی بوری، اکرم آهنگرپور، مريم زيلايی بوری زمينه و هدف: فعاليت بدنی و اضافه وزن هر دو همئوستاز بدن را دست خوش تغيير […]
۳۱ خرداد ۱۳۹۳

تاثير ۱۲ هفته تمرينات هوازی بر سطوح آپلين، امنتين و گلوکز سرم در زنان مسن چاق مبتلا به ديابت نوع ۲

زينب امينی لاری، فرهاد دريانوش*، مريم کوشکی جهرمی، محمد محمدی (مجله پزشکی اراک) زمينه و هدف: هورمون‌های مشتق از آديپوکين‌ها شامل لپتين، آديپونکتين، رزيستين، آپلين، امنتين […]