متابولیسم و بیوشیمی

۱۲ خرداد ۱۳۹۳

تاثير تعاملی تمرين استقامتی و روزه داری بر غلظت پلاسمايی فاکتورهای فيبرينوليتيک در مردان

احسان خدمتگزار، سجاد احمدی زاد ، عليرضا سليمی آوانسر فعاليت بدنی منظم می تواند تغييرات مطلوبی در سيستم فيبرينوليتيک ايجاد نمايد و بهبود عملکرد آن را […]
۱۲ خرداد ۱۳۹۳

تاثير مصرف کوتاه مدت مکمل CoQ10 بر نشانگرهای حاصل از کوفتگی عضلانی تاخيری

نعمت اله نجاتمند، دکتر عليرضا رمضانی ، دکتر امير حسين براتی زمينه و هدف : کوفتگی عضلانی تاخيری ( Delayed onset muscle soreness ( DOMS ) […]
۱۲ خرداد ۱۳۹۳

تأثير مصرف مکمل امگا ۳ و غذای پرچرب بر مقادير عامل نوروتروفيک مشتق از مغز (BDNF) در هيپوکمپ رت‌های نر بالغ

الهام وسدی، حامد برزگر ، محبوبه برجيان فرد زمينه و هدف: اين پژوهش با هدف شناسايی اثرات احتمالی مکمل امگا-۳ و رژيم غذايی پرچرب (۵۰% چربی اشباع، […]
۴ خرداد ۱۳۹۳

اثر تمرينات استقامتی بر سطوح سايتوکاين های اينترلوکين ۶ و فاکتور رشد اپی تليال عروق بافتی موش های مبتلا به سرطان پستان

صادق امانی شلمزاری، حميد آقا علی ن‍ژاد، شعبان علی زاده، عبدالرضا کاظمی، محمد امين ساعی، ندا مينايی ، فاطمه شکرالهی زمينه و هدف: تمرينات ورزش پتانسيلی […]
۴ خرداد ۱۳۹۳

اثرات ورزش و تجويز مقادير سوپرافيزيولوژيک ناندرولون دکانوييت بر سطح اپيوييدهای پلاسما

مهدی محبی۱، خليل پور خليلی۲، مهناز کسمتی۱، صمد اکبرزاده۳ ، زهرا اکبری* زمينه و هدف: استروييدهای آنابوليک که توسط ورزشکاران جهت تقويت عضلات استفاده می‌شوند، بيان […]
۴ خرداد ۱۳۹۳

ارتباط پلی‌مورفيسمrs2236242 در ژن واسپين با اضافه وزن و چاقی در زنان ايرانی

علی زارعی۱، دکتر ليلا کهن* ، دکتر سارا فلاحی مقدمه: بروز چاقی در سطح جهان به سرعت در حال افزايش است، نه تنها در جوامع صنعتی […]
۴ خرداد ۱۳۹۳

اثر يک دوره تمرين استقامتی بر سطح IL-8 سرم و حجم تومور در موش‌های حامل تومور پستان

دکتر حميد آقا علی نژاد*، شيوا هفت چناری۲ ، دکتر حسن متين همايی مقدمه: تمرين‌ ورزشی اثر پيشگيرانه و کمک درمانی بر سرطان پستان دارد. هدف […]
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۳

اثر يک جلسه تمرين استقامتی بر بيان ژن و فعاليت ليپوپروتئين ليپاز بافت چربی موش‌های صحرايی

ميترا خادم‌الشريعه۱، سيدعليرضا حسينی‌کاخک*، محمدرضا حامدی‌نيا ۱ ، طيبه اميری‌پارسا زمينه: ليپوپروتئين ليپاز (LPL) يک آنزيم‌های کليدی در متابوليسم چربی بوده و نقش مهمی در برداشت […]
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۳

تأثير ۱۲ هفته فعاليت بدنی همراه با مصرف مکمل امگا ۳ بر ميزان تغييرات سطوح سرمی هورمون‌های گرلين و انسولين در زنان جوان

اسکندر رحيمی *، ناديا بلاغی اينالو ۲، سميه صفاری ۲، فرناز پيروزان ۳ ، عليرضا رحيمی زمينه: مقدار طبيعی هورمون گرلين و انسولين در تعادل انرژی، […]