متابولیسم و بیوشیمی

۳۱ خرداد ۱۳۹۳

تأثير برنامه تمرين هوازی بر علائم يائسگی و کيفيت زندگی زنان يائسه غير ورزشکار

زهرا جامی عابد مقدم، ناهيد بيژه ، علی‌اکبر هاشمی جواهری پيش‌زمينه و هدف: يائسگی نشانه گذر از دوران باروری و رسيدن به ناباروری است. در اين […]
۳۱ خرداد ۱۳۹۳

تعيين ارتباط بين ميزان فعاليت بدنی با سلامت عمومی در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی اروميه

اصغر توفيقی، سولماز بابايی، فاطمه ايلون کشکولی ، رقيه بابايی (مجله پزشکی ارومیه) پيش‌زمينه و هدف: فعاليت بدنی از مؤلفه‌های مؤثر بر ابعاد مختلف زندگی است، […]
۳۱ خرداد ۱۳۹۳

بررسی اثرات محافظتی عصاره دانه های جو و يولاف بر تعدادی از پارامترهای خونی (HDL، کلسترول و تري‎گليسريد) در موش صحرايی نر تغذيه شونده با رژيم غذايی پرچرب

ابوطالب ارشدی*، . ابراهيم طالبی ، . يعقوب طاهری چکيده مقدمه:نقش گياهان در کاهش چربي‎های خون و در نتيجه کاهش احتمال بروز بيماري‎های قلبی- عروقی شناخته […]
۳۱ خرداد ۱۳۹۳

مقايسه اثر ۶ هفته تمرين مقاومتی و تمرين همزمان بر توان هوازی، سطوح استراحتی هورمون رشد و کورتيزول در کودکان سالم

محمد مهدی رفيعی، نادر شوندی، عباس صارمی ، عباس عبدالملکی* زمينه و هدف: پژوهش‌های مربوط به بررسی اثر تمرينات ورزشی، به ويژه تمرين هم‌زمان بر تغييرات […]
۳۱ خرداد ۱۳۹۳

تاثير دو شدت مختلف فعاليت بدنی بر سطوح پلاسمايی آديپونکتين و رزيستين دختران جوان چاق و دارای اضافه وزن

بابک داوودی*، شيرين زيلايی بوری، اکرم آهنگرپور، مريم زيلايی بوری زمينه و هدف: فعاليت بدنی و اضافه وزن هر دو همئوستاز بدن را دست خوش تغيير […]
۳۱ خرداد ۱۳۹۳

تاثير ۱۲ هفته تمرينات هوازی بر سطوح آپلين، امنتين و گلوکز سرم در زنان مسن چاق مبتلا به ديابت نوع ۲

زينب امينی لاری، فرهاد دريانوش*، مريم کوشکی جهرمی، محمد محمدی (مجله پزشکی اراک) زمينه و هدف: هورمون‌های مشتق از آديپوکين‌ها شامل لپتين، آديپونکتين، رزيستين، آپلين، امنتين […]
۲۳ خرداد ۱۳۹۳

تغييرات عوامل محور IGF و برخی پروتئين‌های پيوندی آن در زنان يائسه‌ی مبتلا به سرطان پستان پس از ۱۵ هفته فعاليت ورزشی ترکيبی

دکتر رضا نوری ، بهاره محموديه ، دکتر ارسلان دميرچی ، دکتر فرهاد رحمانی‌نيا، دکتر نادر رهنما ، دکتر حميد امامی زمينه و هدف: (عوامل رشد […]
۲۳ خرداد ۱۳۹۳

تأثير دو نوع برنامه هوازی و بی‌هوازی بر تغييرات سطوح کمرين در موش‌های ماده نژاد اسپراگوداولی

حامد علی زاده پهلوانی، فرهاد دريانوش، محمد شرافتی مقدم ، مهدی محمدی مقدمه: کمرين آديپوکين جديدی می‌باشد که برای تمايز و بلوغ سلول‌های چربی به سيگناليک‌های […]
۲۳ خرداد ۱۳۹۳

مقایسه‌ی اثر ۸ هفته تمرین هوازی و تمرین مقاومتی بر نیم‌رخ چربی در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲

حسین دست بر حق, امین اعتمادی بروجنی, مهدي کارگر فرد, حسین مجتهدی, رضا روزبهانی, حسین دست بر حق مقدمه: در تحقيقات قبلی اثرات فعالیت بدنی و […]