متابولیسم و بیوشیمی

۲۵ شهریور ۱۳۹۵

تأثیر تمرین مقاومتی بلندمدت بر عوامل رشدی و انسولین پلاسمایی دو بیمار مبتلا به سوختگی شدید

نسیم بهزادنژاد ۱ ؛ سیدمحمد مرندی۲ ؛ فهیمه اسفرجانی۳ ؛ احمد عابدی۴ ۱٫ کارشناس‌ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ۲دانشیار […]
۲۵ شهریور ۱۳۹۵

تأثیر دوازده هفته تمرین مقاومتی بر سطوح سرمی واسپین و پروتئین واکنشگرC در مردان میانسال چاق

کیا رنجبر۱ ؛ رحمن سوری ۲ ؛ علی اصغر رواسی۳ ۱دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش دانشگاه تربیت مدرس، تهران- ایران ۲دانشیار گروه فیزیولوژی دانشکدة تربیت بدنی دانشگاه […]
۵ شهریور ۱۳۹۵

تأثیر مکمل سازی طولانی‌مدت ال-کارنیتین به همراه تمرین استقامتی بر شاخص های چربی خون و سطوح پلاسمایی لیپوپروتئین لیپاز

لطفعلی بلبلی۱ ؛ جواد جلالی ۲ ؛ معرفت سیاهکوهیان۳ ۱دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی ۲کارشناس ارشد دانشگاه محقق اردبیلی ۳استاد دانشگاه محقق اردبیلی مجله فیزیولوژی ورزشی این […]
۲۷ مرداد ۱۳۹۵

تأثیر تمرین ایروبیک موزون بر سطوح سرمی امنتین-۱ و برخی متغیرهای آنتروپومتریکی در زنان چاق

مهین نصرآبادی۱ ، مهدی مقرنسی *۲ ۱- گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ۲- گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی مقدمه: امنتین-۱ آدیپوکین شناخته شده‌ای است […]
۲۷ مرداد ۱۳۹۵

XML اثر مکمل یاری با کوآنزیم کیوتن بر قند خون ناشتا، هموگلوبین گلیکوزیله و انسولین ناشتا: یک مطالعه مروری نظام‌مند و متاآنالیز

مائده مرادی۱، فهیمه حقیقت دوست۱، آوات فیضی۲ ، لیلا آزادبخت *۳ ۱- مرکز تحقیقات امنیت غذایی، گروه تغذیه جامعه، دانشکده تغذیه و علوم غذایی ۲- گروه […]
۲۷ مرداد ۱۳۹۵

مروری بر تاثیرات فیزیولوژیک تمرینات هوازی و مقاومتی بر مقاومت انسولینی و برخی بیومارکرها در بیماران کبد چرب غیرالکلی

اعظم موسوی سهروفروزانی ، محسن قنبرزاده دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران مجله پزشکی فیض سابقه و هدف: در […]
۲۷ مرداد ۱۳۹۵

تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی هوازی بر سطح سرمی واسپین در زنان مبتلا به دیابت نوع دو

مریم قدیر، محسن غفرانی ، لاله باقری استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، سیستان و بلوچستان مجله پزشکی فیض سابقه و […]
۲۷ مرداد ۱۳۹۵

تأثیر ۱۲ هفته فعالیت ورزشی هوازی بر سطوح سرمی واسپین و نسفاتین-۱ در زنان مسن مبتلا به پُرفشاری خون

مریم مختاری ، دکتر فرهاد دریانوش * دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران مجله پزشکی قزوین زمینه: آدیپوکین­ها از جمله […]
۲۷ مرداد ۱۳۹۵

اثر تمرین استقامتی بر مولکول های چسبان سرم مردان دارای اضافه وزن

دکتر حجت الله نیکبخت، دکتر عباسعلی گائینی ، خالید محمدزاده سلامت دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران […]