متابولیسم و بیوشیمی

۱۶ مهر ۱۳۹۵

تأثیر تمرینات تناوبی هوازی بر بهبود حافظۀ بیماران دیابتی با توجه به تغییرات هموسیستئین

مجید مهاجری ، حمید معرفتی، یگانه احسانی فرد، سید محمد علی عظیمی دخت ، حمید نجفی پور مجله دانشور پزشکی مقدمه و هدف:  تغییر سبک زندگی […]
۱۶ مهر ۱۳۹۵

تاثیر فعالیت تناوبی اندام فوقانی و تحتانی بر اکسیداسیون چربی و کربوهیدرات در مردان سالمند

دکتر مینو باسامی *، دکتر خسرو ابراهیم ، بهزاد محمودی مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران مقدمه: هدف از این تحقیق بررسی تاثیر فعالیت تناوبی […]
۱۶ مهر ۱۳۹۵

اثر هشت هفته‌ای مصرف ویتامین C و تمرین هوازی منظم بر سطوح سرمی فاکتور نروتروفیک مشتق از مغز و فاکتور رشد شبه انسولینی-۱ در دختران چاق

معصومه حبیبیان ، هاجر خسروی ، پروین فرزانگی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر، سابقه و هدف: فاکتور‌های نروتروفیک مشتق از مغز (BDNF) و رشد شبه […]
۱۶ مهر ۱۳۹۵

اثر تمرین ورزشی بر سطح سرمی بتا استرادیول، تستوسترون و اختلال شناختی در مدل حیوانی سندرم تخمدان پلی کیستیک القاء شده با لتروزول

سمانه رفیعی ، محمد امین عدالت منش * گروه فیزیولوژی، دانشکده علوم، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران مجله شفای خاتم مقدمه: سندرم تخمدان پلی‌کیستیک […]
۲۵ شهریور ۱۳۹۵

مقایسة تأثیر سه شیوة تمرین ترکیبی بر غلظت تستوسترون، کورتیزول و قدرت عضلانی زنان سالمند

لاله باقری۱ ؛ محمد فرامرزی۲ ؛ ابراهیم بنی طالبی ۳ ؛ زهرا مردان پور شهرکردی۴ ۱دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکدة […]
۲۵ شهریور ۱۳۹۵

تأثیر ۱۰ هفته تمرین استقامتی روی چرخ کارسنج بر سطوح نسفاتین- ۱ و مقاومت به انسولین در زنان مبتلا به دیابت نوع ۲

مهدی مقرنسی ۱ ؛ آسیه تاجی طبس۲ ۱دانشیار فیزیولوژی ورزشی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه سیستان و بلوچستان-ایران ۲دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشگاه […]
۲۵ شهریور ۱۳۹۵

تأثیر تمرین مقاومتی بلندمدت بر عوامل رشدی و انسولین پلاسمایی دو بیمار مبتلا به سوختگی شدید

نسیم بهزادنژاد ۱ ؛ سیدمحمد مرندی۲ ؛ فهیمه اسفرجانی۳ ؛ احمد عابدی۴ ۱٫ کارشناس‌ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ۲دانشیار […]
۲۵ شهریور ۱۳۹۵

تأثیر دوازده هفته تمرین مقاومتی بر سطوح سرمی واسپین و پروتئین واکنشگرC در مردان میانسال چاق

کیا رنجبر۱ ؛ رحمن سوری ۲ ؛ علی اصغر رواسی۳ ۱دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش دانشگاه تربیت مدرس، تهران- ایران ۲دانشیار گروه فیزیولوژی دانشکدة تربیت بدنی دانشگاه […]
۵ شهریور ۱۳۹۵

تأثیر مکمل سازی طولانی‌مدت ال-کارنیتین به همراه تمرین استقامتی بر شاخص های چربی خون و سطوح پلاسمایی لیپوپروتئین لیپاز

لطفعلی بلبلی۱ ؛ جواد جلالی ۲ ؛ معرفت سیاهکوهیان۳ ۱دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی ۲کارشناس ارشد دانشگاه محقق اردبیلی ۳استاد دانشگاه محقق اردبیلی مجله فیزیولوژی ورزشی این […]