متابولیسم و بیوشیمی

۱۰ تیر ۱۳۹۶

تاثیر تمرین مقاومتی دایره ای کوتاه مدت با و بدون مکمل گیاه زعفران بر نیم رخ چربی و لیپوپروتئینی پلاسما در مردان جوان دانشگاهی

عباس قنبری نیاکی ۱؛ مهدی علی اکبری بیدختی۲؛ ایوب سعیدی۲؛ صادق اردشیری۲؛ مهران نقی زاده قمی۳ ۱استاد گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، […]
۱۰ تیر ۱۳۹۶

اثر تمرینات تناوبی شدید بر سطوح رزیستین بافت چربی زیرپوستی و احشایی موش های صحرایی

رسول اسلامی ۱؛ عبدالرضا کاظمی۲؛ رضا سلاجقه۳ ۱استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، ایران ۲استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان، کرمان، ایران ۳کارشناسی ارشد […]
۱۰ تیر ۱۳۹۶

تاثیر تمرین استقامتی بر بیان mRNA نروتروفین-۳ در عضله سولئوس موش‌های صحرایی دارای نروپاتی دیابت

سارا برمکی ۱؛ علی اصغر رواسی۲؛ رضا قراخانلو۳؛ محمدرضا کردی۴؛ رسول اسلامی۵؛ علی خازنی۱ ۱استادیار گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم انسانی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، […]
۱۰ تیر ۱۳۹۶

تاثیر ترتیب متفاوت تمرین ترکیبی قدرتی و استقامتی بر سطوح استراحتی IL-15 و IGF-1 زنان سالمند

محمد فرامرزی* ۱؛ لاله باقری۲؛ ابراهیم بنی طالبی۳؛ امین ریگی۴ ۱دانشیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، […]
۱۰ تیر ۱۳۹۶

مقایسه اثر شدت های مختلف هیدراسیون بر قدرت ایزومتریک، توان بی هوازی و استقامت عضلانی زنان فعال

منا حق شناس۱ ؛ فهیمه اسفرجانی۲ ؛ جلیل رئیسی ۳ ؛ سید محمد مرندی۴ ۱کارشناس ارشد رشته فیزولوژی ورزش دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/ دانشگاه […]
۱۰ تیر ۱۳۹۶

ارزیابی اثرات حفاظتی مصرف مکمل آغوز بر شاخص های آسیب عضلانی ناشی از ورزش در موش صحرایی

مهدی مقرنسی۱ ؛ فرهاد شهامت نشتیفانی۲ ؛ محسن فؤادالدینی ۳ ؛ مریم بان پروری۴ ؛ جواد بیات۲ ؛ مهران حسینی۵ ۱دانشیار فیزیولوژی ورزشی/ دانشکده علوم ورزشی/ […]
۱۱ خرداد ۱۳۹۶

مقایسه تأثیر دوازده هفته تمرین هوازی در نوبت‌های صبح و بعدازظهر بر کاتابولیسم پروتئین زنان دیابتی

حسن درواخ۱؛ آسیه سادات موسویان ۲ ۱کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، مربی گروه دروس عمومی، دانشگاه صنعتی شهدای هویزه، سوسنگرد، ایران. ۲کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، مربی گروه […]
۱۱ خرداد ۱۳۹۶

بررسی اثرات تنها و توأم تمرین مقاومتی منظم و سولفات منیزیم خوراکی بر آستانه‌ی درد موش‌های وابسته به مورفین در سندرم ترک

مجله پزشکی ارومیه پیش‌زمینه و هدف: شواهد زیادی نشان داده‌اند که تمرینات ورزشی مقاومتی منظم عملکرد و رهایش اپیوئیدها را در سیستم عصبی مرکزی افزایش می‌دهند. […]
۱۱ خرداد ۱۳۹۶

اثر تمرین شنا و عصاره آلوئه ورا بر سطوح سرمی ویسفاتین و نسبت تری‌گلیسرید به لیپو‌پروتئین پرچگال و گلوکز موش‌های صحرایی نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

علی خواجه لندی، حسین عابد نطنزی ، حجت اله نیکبخت استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران […]