متابولیسم و بیوشیمی

۹ مرداد ۱۴۰۱

تأثیر هشت هفته تمرین هوازی شدت‌متوسط به‌همراه مکمل‌یاری رزوراترول بر مولکول‌های چسبان عروقی (VCAM-1 و ICAM-1) و فاکتور نکروز توموری آلفا (TNF-α ) در بافت قلب موش‌های صحرایی نر مبتلا به دیابت نوع ۲

* فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ایران * تأثیر هشت هفته تمرین هوازی شدت‌متوسط به‌همراه مکمل‌یاری رزوراترول بر مولکول‌های چسبان عروقی (VCAM-1 و ICAM-1) و فاکتور نکروز […]
۹ مرداد ۱۴۰۱

مقایسه اثر ۸ هفته تمرین قدرتی، ورزش در آب و مصرف امگا ۳ بر میزان فشار اکسایشی، CRP، هموگلوبین گلیکوزیله و فشارخون در مردان دیابتی دارای نوروپاتی محیطی

* فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ایران* مقایسه اثر ۸ هفته تمرین قدرتی، ورزش در آب و مصرف امگا ۳ بر میزان فشار اکسایشی، CRP، هموگلوبین گلیکوزیله […]
۱۹ خرداد ۱۴۰۱

اثر ورزش بر روده دیابتی – اثرات بالقوه سلامت و مکانیسم های زمینه ای

اثر ورزش بر روده دیابتی – اثرات بالقوه سلامت و مکانیسم های زمینه ای به گزارش وب سایت فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ایران، طبق آخرین بررسی […]
۹ خرداد ۱۴۰۱

تاثیر شش هفته تمرین تناوبی شدید شنا و مکمل‌ رزوراترول بر مساحت هپاتوسیت‌ها و هسته‌های پلی‌پلوئید در موش های صحرایی نر پیر نژاد ویستار

فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ایران تاثیر شش هفته تمرین تناوبی شدید شنا و مکمل‌ رزوراترول بر مساحت هپاتوسیت‌ها و هسته‌های پلی‌پلوئید در موش های صحرایی نر […]
۹ خرداد ۱۴۰۱

تغییرات بیان ژن شاخص های پرو و آنتی آپوپتوتیک بافت کبد و مقاومت به انسولین پس از تمرین تناوبی و مصرف عصاره آویشن در رت های دیابتی نوع دو

فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ایران تغییرات بیان ژن شاخص های پرو و آنتی آپوپتوتیک بافت کبد و مقاومت به انسولین پس از تمرین تناوبی و مصرف […]
۱۹ فروردین ۱۴۰۱

تمرین هوازی تاثیر منفی دیابت بر باروری را کاهش می دهد.

به گزارش وب سایت فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ایران، محققان در سال ۲۰۲۲ در مطالعه ای اثرات تمرین هوازی بر بیان پروتامین ۱ و ۲ mRNA، […]
۱۷ فروردین ۱۴۰۱

پاسخ سایتوکاین‌های مشتق از بافت چربی ((CTRPs به شدت‌های مختلف تمرینات مقاومتی در افراد چاق

*فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ایران* پاسخ سایتوکاین‌های مشتق از بافت چربی ((CTRPs به شدت‌های مختلف تمرینات مقاومتی در افراد چاق صدیقه جلوه قاضیانی ، آسیه عباسی* […]
۱۷ فروردین ۱۴۰۱

Investigating the Relationship between Serum Glucose and Inflammatory Markers in Diabetic Rats with Progressive Resistance Exercise

Investigating the Relationship between Serum Glucose and Inflammatory Markers in Diabetic Rats with Progressive Resistance Exercise Maryam Vatandoust 1, Ali Zare2 ۱- Department of Exercise Physiology, […]
۱۰ فروردین ۱۴۰۱

تغییرات سطوح سرمی آیریزین و لپتین به دنبال هشت هفته تمرین مقاومتی و مصرف مکمل اسید اورسولیک در مردان غیرفعال دارای اضافه وزن

فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ایران* تغییرات سطوح سرمی آیریزین و لپتین به دنبال هشت هفته تمرین مقاومتی و مصرف مکمل اسید اورسولیک در مردان غیرفعال دارای […]