متابولیسم و بیوشیمی

۱۵ دی ۱۴۰۱

برونداد علمی فیزیولوژی ورزشی ایران در حوزه تندرستی بر اساس پایگاه وب آو ساینس (۲۰۲۱-۲۰۰۲): مطالعه علم‌سنجی (فیزیولوژی ورزشی)

برونداد علمی فیزیولوژی ورزشی ایران در حوزه تندرستی بر اساس پایگاه وب آو ساینس (۲۰۲۱-۲۰۰۲): مطالعه علم‌سنجی (فیزیولوژی ورزشی) فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ایران مجله مطالعات […]
۱۰ دی ۱۴۰۱

اثر هشت هفته تمرین هوازی و عرق آرتیشو بر نیمرخ چربی و آنزیم‌های کبدی زنان مبتلا به کبد چرب غیرالکلی (فیزیولوژی ورزشی)

اثر هشت هفته تمرین هوازی و عرق آرتیشو بر نیمرخ چربی و آنزیم‌های کبدی زنان مبتلا به کبد چرب غیرالکلی (فیزیولوژی ورزشی) فیزیولوژی ورزشی و تندرستی […]
۱۰ دی ۱۴۰۱

تأثیر شش هفته تمرینات ترکیبی بر سطح استراحتی پنتراکسین۳ و سرم آمیلوئید A پلاسمای مردان مبتلا به دیابت نوع دو (فیزیولوژی ورزشی)

تأثیر شش هفته تمرینات ترکیبی بر سطح استراحتی پنتراکسین۳ و سرم آمیلوئید A پلاسمای مردان مبتلا به دیابت نوع دو (فیزیولوژی ورزشی) فیزیولوژی ورزشی و تندرستی […]
۱۴ آذر ۱۴۰۱

تاثیر حاد مکمل ال-آرژنین بر سوخت و ساز چربی و کربوهیدرات قبل، حین و بعد از فعالیت استقامتی در ورزشکاران (فیزیولوژی ورزشی)

تاثیر حاد مکمل ال-آرژنین بر سوخت و ساز چربی و کربوهیدرات قبل، حین و بعد از فعالیت استقامتی در ورزشکاران (فیزیولوژی ورزشی) فیزیولوژی ورزشی و تندرستی […]
۱۴ آذر ۱۴۰۱

تأثیر تمرینات ورزشی با شدت کم ، متوسط و زیاد بر شاخص‌های آپوپتوز بافت بیضۀ موش‌های صحرایی نر ( فیزیولوژی ورزشی)

تأثیر تمرینات ورزشی با شدت کم ، متوسط و زیاد بر شاخص‌های آپوپتوز بافت بیضۀ موش‌های صحرایی نر ( فیزیولوژی ورزشی) فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ایران […]
۱۴ آذر ۱۴۰۱

تأثیر تمرین ترکیبی و مکمل‌دهی ویتامین D بر برخی شاخص‌های آسیب کبدی، عملکردی و افسردگی زنان معتاد در حال ترک مت‌آمفتامین و هروئین (فیزیولوژی ورزشی)

تأثیر تمرین ترکیبی و مکمل‌دهی ویتامین D بر برخی شاخص‌های آسیب کبدی، عملکردی و افسردگی زنان معتاد در حال ترک مت‌آمفتامین و هروئین (فیزیولوژی ورزشی) فیزیولوژی […]
۱۴ آذر ۱۴۰۱

تأثیر محافظتی تمرین تناوبی شدید بر سمیت قلبی ناشی از دوکسوروبیسین به‌واسطۀ کاهش بیان mir-499 در رت‌های نر (فیزیولوژی ورزشی)

تأثیر محافظتی تمرین تناوبی شدید بر سمیت قلبی ناشی از دوکسوروبیسین به‌واسطۀ کاهش بیان mir-499 در رت‌های نر (فیزیولوژی ورزشی) فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ایران خدیجه […]
۱۲ آذر ۱۴۰۱

بررسی تأثیر چاقی بر سطح سمافورین ۳C عضله اسکلتی در رت‌های نر و ماده نژاد ویستار

بررسی تأثیر چاقی بر سطح سمافورین ۳C عضله اسکلتی در رت‌های نر و ماده نژاد ویستار فیزیولوژی ورزشی فاطمه دهقان۱ ، صادق چراغ بیرجندی ۲ ۱- […]
۱۲ آذر ۱۴۰۱

بررسی تغییرات سطوح سرمی مولکول‌های چسبان سلولی و عروقی (ICAM-1, VCAM-1) و نیتریک اکسید در پاسخ به ترکیب تمرین و مکمل ال‌آرژنین در زنان یائسه مبتلا به پرفشاری خون

بررسی تغییرات سطوح سرمی مولکول‌های چسبان سلولی و عروقی (ICAM-1, VCAM-1) و نیتریک اکسید در پاسخ به ترکیب تمرین و مکمل ال‌آرژنین در زنان یائسه مبتلا […]