متابولیسم و بیوشیمی

۲۵ اسفند ۱۴۰۲

The effect of eight weeks of high-intensity interval training on the expression of mir-126, EMAP-II, and levels of TGF-β in the heart tissue of young rats with type 2 diabetes-Exercise physiology

The effect of eight weeks of high-intensity interval training on the expression of mir-126, EMAP-II, and levels of TGF-β in the heart tissue of young rats […]
۲۵ اسفند ۱۴۰۲

اثر یک دوره تمرین هوازی بر فعالیت فاکتور رونویسی Mondo A و ژن‌های هدف آن در عضله اسکلتی موش‌های پیش دیابت- فیزیولوژی ورزشی

اثر یک دوره تمرین هوازی بر فعالیت فاکتور رونویسی Mondo A و ژن‌های هدف آن در عضله اسکلتی موش‌های پیش دیابت- فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی ورزشی و […]
۲۵ اسفند ۱۴۰۲

تاثیر ۸ هفته تمرین تناوبی شدید و مصرف چای سبز بر سطوح سرمی تیوردوکسین رودوکتاز-۱، پاراکسوناز-۱، اینترلوکین یک بتا، اینترلوکین شش و گالانین در مردان چاق سالمند تمرین نکرده- فیزیولوژی ورزشی

تاثیر ۸ هفته تمرین تناوبی شدید و مصرف چای سبز بر سطوح سرمی تیوردوکسین رودوکتاز-۱، پاراکسوناز-۱، اینترلوکین یک بتا، اینترلوکین شش و گالانین در مردان چاق […]
۳ آذر ۱۴۰۲

Effect of the Aerobic and Resistance Training on Follistatin-Like 1 and Leukemia Inhibitory Factor Muscle Gene Expression in Rats Fed With a High-Fat Diet -Exercise Physiology

Effect of the Aerobic and Resistance Training on Follistatin-Like 1 and Leukemia Inhibitory Factor Muscle Gene Expression in Rats Fed With a High-Fat Diet -Exercise Physiology […]
۲۶ آبان ۱۴۰۲

تأثیر توام گرسنگی و تمرین هوازی بر شاخص‌های خطر زای، توده بدن و بیان ژن ATF6 شبکه آندوپلاسمی‎کبد سالم رت‌های نر نژاد ویستار-فیزیولوژی ورزشی

تأثیر توام گرسنگی و تمرین هوازی بر شاخص‌های خطر زای، توده بدن و بیان ژن ATF6 شبکه آندوپلاسمی‎کبد سالم رت‌های نر نژاد ویستار-فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی ورزشی […]
۲۶ آبان ۱۴۰۲

تاثیر همراهی تمرین تناوبی با شدت بالا و یک دوره رژیم غذایی پرچرب بر بیان ژن Col6A3 و محصول آن در بافت چربی زیرجلدی و مقاومت به انسولین در موش های صحرایی -فیزیولوژی ورزشی

تاثیر همراهی تمرین تناوبی با شدت بالا و یک دوره رژیم غذایی پرچرب بر بیان ژن Col6A3 و محصول آن در بافت چربی زیرجلدی و مقاومت […]
۲۸ مهر ۱۴۰۲

بررسی اثرهم افزایی عصاره بولاغ اوتی و تمرینات تناوبی شدید بر سطح سرمی پروتئین اتصال دهنده اسیدهای چرب ۴ (FABP4) و پروتئین واکنش گرC با حساسیت بالا (hs-CRP) در بیماران مبتلا به کم کاری خفیف تیروئید دارای اضافه وزن: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده – فیزیولوژی ورزشی

بررسی اثرهم افزایی عصاره بولاغ اوتی و تمرینات تناوبی شدید بر سطح سرمی پروتئین اتصال دهنده اسیدهای چرب ۴ (FABP4) و پروتئین واکنش گرC با حساسیت […]
۲۸ مهر ۱۴۰۲

تأثیر تمرین استقامتی بر ذخایر گلیکوژن عضلانی در موش‌های C57BL/6 پیش دیابتی فیزیولوژی ورزشی

تأثیر تمرین استقامتی بر ذخایر گلیکوژن عضلانی در موش‌های C57BL/6 پیش دیابتی فیزیولوژی ورزشی *فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ایران* مجله فیزیولوژی ورزشی سید غلامحسین رحیمی ۱ […]
۲۸ مهر ۱۴۰۲

Comparison of twelve weeks periodized circuit resistance training and traditional resistance training on calprotectin levels in obese men – exercise physiology

Comparison of twelve weeks periodized circuit resistance training and traditional resistance training on calprotectin levels in obese men – exercise physiology Fatemeh Mirzaei Ashrafi1 , Seyed […]