متابولیسم و بیوشیمی

۲۵ بهمن ۱۳۹۳

تأثير عصاره کلروفرمی گياه کاسنی بر شاخص های عملکردی کبد و سطح سرمی TNF-α در مدل کلستاز انسدادی موش صحرايی

دکتر محمد رامان مولودی، دکتر کامبيز حسن زاده، شميله روحانی، فريد زندی، عباس احمدی، پونه خلوتيان، دکتر امين رستمی، دکتر فرشاد شيخ اسمعيلی ، دکتر اسماعيل […]
۲۵ بهمن ۱۳۹۳

ارتباط سطح سرمی IL-18 با گرلين آسيل‌دار، هورمون رشد، مقاومت انسولينی و پروفايل چربی در مردان چاق و لاغر

فتاح مرادی، سيروان آتشک ، ويان وثوقی بانه مجله پزشکی یزد مقدمه: اينترلوکين-۱۸ (IL-18) يک سايتوکين پيش‌التهابی قوی است که افزايش سطوح آن با چاقی، سندروم […]
۲۲ بهمن ۱۳۹۳

شیوع سندروم متابولیک در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان

مهناز مردانی ؛ ۲ عزت اله رفیعی؛ ۳ فرزاد ابراهیم زاده؛ ۴ هوشنگ بابا؛ ۴ سعید بالاور؛ ۴ مریم علی محمدی ۱دانشیار علوم تغذیه، دانشگاه علوم […]
۲۲ بهمن ۱۳۹۳

تاثیر مصرف چای سبز به همراه ورزش هوازی بر آدیپونکتین و گرلین سرم

امیرحسین حقیقی ؛ ۲ هادی یاراحمدی؛ ۳ آرزو ایلدرآبادی ۱- دانشیار فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران ۲کارشناس ارشد […]
۲۲ بهمن ۱۳۹۳

تأثير شدت‌های متفاوت تمرين هوازی بر سطوح انسولين و مقاومت انسولين موش‌های ماده‌ی مبتلا به سندرم پلی‌کيستيک تخمدان

نويسندگان: ناهيد بيژه *، عليرضا دلپسند ، کيوان حجازی مجله پزشکی سبزوار چکيده مقاله: زمينه و هدف: تمرين هوازی می‌تواند در درمان سندرم تخمدان پلی‌کيستيک که […]
۱۷ بهمن ۱۳۹۳

اثر ۸ هفته تمرين مقاومتی با و بدون دانه خرفه بر برخی از نشانگرهای آسيب کبد در زنان مبتلا به ديابت نوع ۲

آناهيتا صالحی ، پروين فرزانگی* استاديار فيزيولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری مجله پزشکی ارومیه زمينه و هدف: ديابت يک بيماری متابوليک است که از […]
۱۷ بهمن ۱۳۹۳

اثر حاد فعاليت ورزشی فزآينده بر غلظت پپتيد YY، نوروپپتيد Y و IGF-1 پلاسما در ورزشکاران جوان

حسن فرجی، رحمان رحيمی ، سعيد دباغ نيکوخصلت دانشجوی دکترا گروه تربيت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مريوان مجله تازه های علوم کاربردی در […]
۱۷ بهمن ۱۳۹۳

اثرات مصرف حاد آب انار بر کاهش فشار خون، التهاب و بهبود عملکرد عروق در بيماران مبتلا به فشار خون بالا: يک مطالعه کارآزمايی بالينی

صديقه عسگری، محمد هاشمی، نجمه گلی ملک آبادی ، مهتاب کشوری استاد مرکز تحقيقات قلب و عروق اصفها مجله پزشکی شهر کرد زمينه و هدف: بيماری […]
۱۷ بهمن ۱۳۹۳

اثر تمرين هوازی بر بيان let-7a microRNA و IL-6 بافت تومور موش‌های مبتلا به سرطان پستان

ليلا انوشه، محمدرضا کردی*، عباسعلی گايينی، رضا مهديان، زهرا ميرآخری، صادق امانی شلمزاری ، اشرف امينی دانشگاه تهران، دانشکده تربيت بدنی، دانشيار فيزيولوژی ورزش فصلنامه بیماری […]