متابولیسم و بیوشیمی

۱۴ خرداد ۱۳۹۵

اثر ترکیبی تمرین هوازی منظم و مصرف عصاره سیر بر برخی از فاکتورهای تنظیمی آپوپتوز کلیوی در رت‌های پیر مبتلا به بیماری مزمن کلیوی

پروین فرزانگی، معصومه حبیبیان * ، هادی علی نژاد استادیار، گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر، قائمشهر، ایران مجله پزشکی اراک زمینه و هدف: […]
۱۴ خرداد ۱۳۹۵

بررسی اثرات فلاونوئید کوئرستین بر بیماری کبد چرب غیر الکلی

سید محمد هادی امامت، پروین میرمیران ، آزیتا حکمت دوست دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران مجله یافته مقدمه: شیوع بیماری کبد چرب غیر الکلی […]
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵

تأثیر تمرینات پیلاتس بر سطح BDNF سرم مردان سالمند

ایمان زکوی ۱ ؛ علی اصغر ولی پور۲ ؛ مژگان بنی‌‌هاشمی امام‌قیسی۳ ؛ بنفشه بیژنی۴ ؛ رفعت عیسی زاده۵ ۱کارشناس‌ارشد، کمیتۀ تحقیقات دانشجویی، دانشکدۀ علوم پزشکی […]
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵

تأثیر هشت هفته تمرین تناوبی با شدت بالا (HIIT) بر بیان ژنPGC-1α در عضلات کند و تند‌ انقباض رت‌های نر سالم

وحید حدیدی ۱ ؛ محمد رضا کردی۲ ؛ عباسعلی گائینی۳ ؛ امین نکویی۴ ؛ احد شفیعی۴ ؛ مطهره حاجتی مدارایی۴ ۱دانشجوی دکتری بیوشیمی و متابولیسم ورزشی، […]
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵

تأثیر تعاملی تمرین استقامتی و مصرف ویتامین E بر سطوح آدیپونکتین و شاخص مقاومت انسولین در زنان غیرفعال

زینب حسین زاده۱ ؛ سجاد احمدی زاد ۲ ؛ مهدی هدایتی۳ ؛ مینو باسامی۴ ؛ حسنا رشیدی۱ ۱کارشناس‌ارشد، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید […]
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵

تأثیر تمرینات تناوبی شدید (HIT) بر سطوح سرمی آدیپونکتین و لپتین کودکان چاق

رحمان سوری ۱ ؛ مینا اکبری۲ ؛ عبدالرضا کاظمی۳ ؛ محمدامین ساعی۴ ؛ صادق امانی۵ ۱دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی دانشکدۀ تربیت بدنی دانشگاه تهران، تهران- ایران […]
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵

اثر ده هفته تمرین هوازی بر میزان فیلتراسیون گلومرولی و سطوح اوره، کراتینین و اسید اوریک خون مردان مسن دیابتی نوع دو

محمد علی سمواتی شریف ۱ ؛ حجت اله سیاوشی۲ ۱دانشیار، عضو هیأت علمی دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران ۲دانشجوی دکتری […]
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵

تغییرات غلظت گرلین پلاسما در پاسخ به تمرینات ورزشی مقاومتی منظم

کمال عزیزبیگی; سیروان آتشک; کاوه بتوراک; مجله پزشکی تبریز زمینه و اهداف: با توجه به شیوع گسترده چاقی در ایران و در سراسر جهان و افزایش […]
۲۹ فروردین ۱۳۹۵

تاثیر ۸ هفته تمرین متناوب هوازی بر هموگلوبین گلیکوزیله و شاخص مقاومت به انسولین در زنان مبتلا به دیابت قندی نوع دو

فرحناز مطلبی *، سعید شاکریان ، روح اله رنجبر کارشناسی ارشد گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران مجله افق دانش […]