متابولیسم و بیوشیمی

۲۵ مهر ۱۳۹۳

اثر توام تمرين هوازی و مصرف عصاره‌ی پسته‌ی وحشی بر بيان پروتئين انتقال‌دهنده گلوکز-۴ و گليکوژن عضلانی در موش‌های صحرايی ديابتی

محمود زرع کار۱، دکتر مرضيه ثاقب جو*، محسن فوادالدينی ، دکتر مهدی هدايتی ۱- بيرجند-انتهای بلوار شهيد آوينی-پرديس دانشگاه بيرجند-دانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشی دانشيار […]
۲۵ مهر ۱۳۹۳

تأثير موسيقی بر پاسخ‌های متابوليکی مردان ورزشکار هنگام فعاليت ورزشی فزاينده

حامد برزگر*، الهام وسدی، رحمن سوری ، علی اکبرنژاد مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی سابقه و هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثير موسيقی بر پاسخ […]
۲۵ مهر ۱۳۹۳

مقايسه ميزان ۲۵ هيدروکسی ويتامين D3 سرم در زنان با وزن طبيعی و دارای اضافه وزن/ چاق و ارتباط آن با سندرم متابوليک

فرزاد روشن ضمير*۱، حميرا حمايلی مهربانی۲، محمد حسن مشکی باف۲، مهدی محمودی۳، رضوان بيژنی۲ ، عليرضا خورشيد۴ ۱- دانشکده تغذيه و علوم غذايی، دانشگاه علوم پزشکی […]
۱۸ مهر ۱۳۹۳

تأثير تمرين اختياری بر سطح فاکتور نروتروفيک مشتق از آستروسيت ساقه‌ مغز موش‌های صحرايی مبتلا به پارکينسون

ضياء فلاح‌محمدی*، مرجان احمدی-کردآسيابی ، محمد آقاسی دانشيار، گروه فيزيولوژی ورزشی، دانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران- بابلسر، پرديس دانشگاه مازندران، مازندران، ايران. ، […]
۱۸ مهر ۱۳۹۳

تغييرات ويسفاتين پلاسما و مقاومت به انسولين نوجوانان غيرورزشکار دارای اضافه وزن و چاق در طول ۸ هفته تمرين استقامتی تناوبی طناب زنی

دکتر آقا علی قاسم نيان*، دکتر محمد رضا کردی، دکتر عباسعلی گائينی، دکتر بهلول قربانيان ، دکتر مهدی هدايتی مجله پزشکی زنجان زمينه و هدف: ويسفاتين […]
۱۸ مهر ۱۳۹۳

سنتز miRNA و مكانيسم‌هاي تنظيمي

نعيم احتشام, مهديه مودي, مجید خیراللهی مجله پزشکی اصفهان miRNAها (microRNAها) به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تنظیمی بیان ژن در سال ۱۹۹۳ در کرم نماتد […]
۱۸ مهر ۱۳۹۳

تأثير مصرف مقادير مختلف کافئين و يک وهله فعاليت وامانده‌ساز مقاومتی بر شاخص‌های آسيب عضلانی مردان واليباليست

علی ضرغامی خامنه* ، افشار جعفری کارشناس‌ارشد دانشگاه تبريز مجله پزشکی کاشان سابقه و هدف: نتايج برخی داده‌های علمی تأثيرات مثبت ترکيبات کافئينی بر تعديل علائم […]
۱۲ مهر ۱۳۹۳

تاثير ترکيبی تمرين هوازی و مصرف β گلوکان جو بر قند خون و نيم رخ ليپيدی زنان مبتلا به ديابت نوع دو

فاطمه مختاری، فهيمه اسفرجانی ، مهدی کارگرفر گروه فيزيولوژی ورزش، دانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشی مجله دیابت و متابویسم مقدمه: فعاليت بدنی به‌همراه رژيم غذايی، […]
۱۲ مهر ۱۳۹۳

پاسخ ويسفاتين و شاخص مقاومت به انسولين به پروتکل‌های مختلف فعاليت مقاومتی

زهرا جمشيدی خضرلو، سجاد احمدی زاد، مهدی هدايتی، هيوا رحمانی ، آزاده موحدی گروه فيزيولوژی ورزشی، دانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشی، مرکز تحقيقات سلولی مولکولی […]