متابولیسم و بیوشیمی

۱۸ آبان ۱۳۹۴

تأثیر تمرینات مقاومتی دایره‌ای و بی‌تمرینی پس از آن بر مقادیر پلاسمایی امنتین-۱ و ترکیب بدنی دانشجویان دختر دارای اضافه ‏وزن و چاق

مهدی مقرنسی ؛ ۲ رضوانه گلدوی ۱دانشگاه سیستان و بلوچستان ۲دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، […]
۱۸ آبان ۱۳۹۴

تأثیر یک جلسه فعالیت مقاومتی بر شاخص های آسیب عضلانی و کوفتگی عضلانی تأخیری در دانشجویان پسر ورزشکار

عباس فروغی ؛ محسن ابراهیمی؛ مهدی چنگیزی دانشگاه سمنان مجله پژوهش در ورزش دانشگاهی هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر یک جلسه فعالیت مقاومتی بر […]
۱۶ آبان ۱۳۹۴

تأثیر ترتیب تمرین ترکیبی (قدرتی و استقامتی) بر سطوح سرمی میوستاتین، فولیستاتین و نسبت فولیستاتین بر میوستاتین زنان سالمند

لاله باقری؛ ۲ محمد فرامرزی ؛ ۳ ابراهیم بنی طالبی؛ ۲ اکبر اعظمیان جزی ۱دانشجوی دکترا دانشگاه شهرکرد ۲دانشیار دانشگاه شهرکرد ۳استادیار دانشگاه شهرکرد مجله فیزیولوژی […]
۱۶ آبان ۱۳۹۴

مقایسه اثر یک دوره برنامه تمرین مقاومتی با شدت های مختلف بر سطوح سرمی آیریزین زنان جوان غیرفعال

نویده معین نیا ؛ ۲ سید رضا عطارزاده حسینی ۱کارشناس ارشد فردوسی مشهد ۲دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی مجله فیزیولوژی ورزشی […]
۱۶ آبان ۱۳۹۴

اثر ۱۲ هفته تمرین هوازی بر سطوح کاتکولامین‌ها و آمادگی قلبی تنفسی دانش‌آموزان مبتلا به اختلال بیش‌فعالی/ نقص توجه

مهدی کارگرفرد ؛ ۲ صالح افراسیابی ۱دانشیار دانشگاه اصفهان ۲کارشناس ارشد دانشگاه اصفهان مجله فیزیولوژی ورزشی هدف از مطالعۀ حاضر، تعیین اثر ۱۲ هفته تمرین هوازی […]
۱۶ آبان ۱۳۹۴

تأثیر۱۲هفته تمرینات تناوبی استقامتی بر تغییرات اپلین وشاخص‌های آنتروپومتری در دختران دارای اضافه وزن

رویا عسکری ؛ ۲ مهدی هدایتی ۱استادیار دانشگاه حکیم سبزواری ۲دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مجله فیزیولوژی ورزشی هدف ازپژوهش حاضر بررسی اثر ۱۲ هفته […]
۱۶ آبان ۱۳۹۴

پاسخ عوامل فیبرینولیتیک به انقباض های درون گرای هم تنش و هم جنبش در مردان سالم

وریا طهماسبی ؛ ۲ سجاد احمدی زاد؛ ۲ فریبرز هوانلو؛ ۳ علی اشرف جمشیدی ۱استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ۲دانشیار دانشگاه […]
۱۶ آبان ۱۳۹۴

اثر ۸ هفته تمرین هوازی بر شاخص‌های سردرد میگرنی و میزان نیتریک اکساید خون در زنان مبتلا به میگرن

زینب احمدی ؛ ۲ وحید تأدیبی؛ ۳ نازنین رزازیان ۱کارشناس ارشد دانشگاه رازی کرمانشاه ۲دانشیار دانشکده تربیت بدنی دانشگاه رازی کرمانشاه ۳دانشیار دانشگاه علوم پزشکی و […]
۲۹ مهر ۱۳۹۴

اثر ۱۲ هفته تمرين ترکيبی بر لپتين، پروتئين واکنش گر ( C (CRP و شاخص مقاومت انسولين (HPMA-IR) در مردان دارای اضافه وزن

بهرام عابدی * ، رضا عباسی بختياری دانشيار واحد محلات، دانشگاه آزاد اسلامی مجله پزشکی فیض سابقه و هدف: با توجه به اينکه فشار فيزيولوژيکی حاصل […]