متابولیسم و بیوشیمی

۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

نقش تمرین مقاومتی و مصرف پروتئین وی بر شاخص‌های کوفتگی عضلانی تأخیری پس از فعالیت مقاومتی برون‌گرا در مردان تمرین نکرده

هادی روحانی، فواد عسجدی، سید صالح صفری موسوی ، مهدی بهمن زاده مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران سابقه و هدف: شواهد نشان داده‌اند که […]
۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

تاثیر ۱۶ هفته محدودیت کالریک بر سطوح آیریزین سرم و شاخص مقاومت به انسولین در زنان چاق کم تحرک

اعظم رمضانخانی* ۱ ؛ رحمان سوری۲ ۱دکتری تخصصی فیزیولوژی ورزش، دانشگاه تهران، تهران، ایران ۲دانشیار گروه فیزیولوژی ورزش، دانشگاه تهران، تهران، ایران مجله علوم غذایی و […]
۲۸ اسفند ۱۳۹۵

تأثیر پیش‌سرمایش بر متغیر‌های فیزیولوژیکی، عملکردی و ادراکی مردان در یک فعالیت شدید وامانده‌ساز در محیط گرم

زهرا شهسواری ۱ ؛ محمدرضا دهخدا۲ ؛ حمید رجبی۲ ؛ سیدمحمد سیدی بیدگلی۳ ۱دانشجوی دکتری، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران ۲دانشیار، […]
۲۸ اسفند ۱۳۹۵

تأثیر فعالیت ورزشی پلیومتریک حاد با و بدون مصرف ویتامینC بر غلظت سرمی عامل نروتروفیک مشتق از مغز (BDNF) مردان غیرفعال

حسین نظری ۱ ؛ سجاد حیدرپور۲ ؛ شمس الدین رحیمی زاده۳ ؛ ابراهیم بنی طالبی۴ ۱کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی. دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه […]
۲۸ اسفند ۱۳۹۵

تأثیر مصرف خوراکی اسانس نعناع در بهبود علائم کوفتگی عضلانی تأخیری پس از انجام پروتکل تمرینی

۵دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایرانآیدین ولیزاده ۱ ؛ علی اکبرنژاد۲ ؛ مرتضی یاری۳ ؛ ادریس باوردی مقدم۴ ؛ علی رجبی۵ ۱مربی، دانشکدۀ […]
۲۸ اسفند ۱۳۹۵

اثر حاد تمرین مقاومتی کاتسو بر هورمون رشد، عامل شبه‌انسولینی – ۱ و لاکتات مردان جوان سالم

فائزه حیدری۱ ؛ سید رضا عطارزاده حسینی۲ ؛ صادق عباسیان ۳ ۱کارشناس‌ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران ۲استاد تمام گروه فیزیولوژی […]
۵ اسفند ۱۳۹۵

مقایسه تمرین‌های دایره‌ای مبتنی بر فنون کشتی با تمرین‌های سنتی کشتی از لحاظ اثرگذاری بر متابولیسم پورین‌ها

دکتر عباس قنبری نیاکی، محمود حصارکوشکی *، دکتر محمدرضا حامدی نیا مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران مقدمه: متابولیسم پورین­ها، شامل ساخت و تجزیه‌ی پورین […]
۵ اسفند ۱۳۹۵

اثر یک دوره تمرین مقاومتی فزاینده برسطوح لیپوکالین-۲ و نیمرخ لیپیدی در مردان غیرفعال

دکتر بهلول قربانیان *، داود اسمعیل زاده مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران لیپوکالین-۲ به عنوان آدیپوکاین از بافت چربی ترشح می‌شود و ارتباط مستقیمی […]
۵ اسفند ۱۳۹۵

تاثیر تمرین هوازی بر آدیپونکتین و CTRP-3 سرمی در مردان مبتلا به سندرم متابولیک

دکتر کریم آزالی علمداری *، موسی خلفی، دکتر بهلول قربانیان مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران مقدمه: آدیپونکتین و CTRP-3، آدیپوکاین‌های ضدالتهابی و کاهنده‌ی سطح […]