متابولیسم و بیوشیمی

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

اثر هشت هفته تمرین هوازی همراه با انسداد جریان خون بر نیم رخ لیپیدی و ترکیب بدنی در نوجوانان چاق پسر

شهرام محمدی ۱؛ حمید رجبی۲؛ پژمان معتمدی۳؛ ندا خالدی۴؛ مهسا عبدالهی۵ ۱دانشجوی دکتری،گروه تربیت بدنی،دانشکده پردیس، دانشگاه خوارزمی، تهران ، ایران ۲استاد،دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه خوارزمی، […]
۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

تغییرات مقاومت به انسولین و رزیستین سرمی بعد از ۱۰ هفته تمرین تناوبی شدید در مردان دارای اضافه وزن و چاق

شاهین ریاحی ملایری؛ محمد امین ساعی۲ ۱استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران ۲دانشجوی دکتری،دانشکده […]
۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

تأثیر هشت هفته تمرین استقامتی، مقاومتی و ترکیبی بر غلظت هورمون‌های پپتیدهای دهلیزی و مغزی دانشجویان پسر

مهدی پیروز email 1؛ یونس خادمی۲؛ سید علی حسینی۳؛ حیدر عبادی اصل۴ ۱استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد بم، دانشگاه آزاد اسلامی، بم، ایران […]
۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

اثر مصرف مکمل کراتین بر میزان آنزیم کراتین کیناز و لاکتات دهیدروژناز متعاقب یک جلسه انقباض‌های شدید عضلانی در دختران ورزشکار: یک مطالعه کارآزمایی بالینی

مهسا صداقت* ۱، محمد رشیدی۲ ۱- کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی ، مربی، گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران ، ۲- استادیار، گروه […]
۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

اثر ۱۲ هفته تمرینات تناوبی سنگین و سبک بر سطح آیریزین و عامل رشد فیبروبلاست ۲۱ در زنان چاق و دارای اضافه وزن: یک مطالعه کارآزمایی بالینی

محمدرضا حامدی نیا۱، زینب فیروزه* ۲، امیرحسین حقیقی۳ ، سعید رمضانی۴ ۱- استاد فیزیولوژی ورزش، ﮔﺮوه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﻋﻠﻮم ورزﺷﻲ، داﻧﺸﮕﺎه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران ۲- […]
۱۲ بهمن ۱۳۹۷

Salivary IL-1ß as an Objective Measure for Fatigue in Multiple Sclerosis?

Katrin Hanken,1 Carina Sander,2,3 Lara Qaiser,2 Hans-Peter Schlake,3 Andreas Kastrup,1 Michael Haupts,4,5 Paul Eling,6 and Helmut Hildebrandt1 Front Neurol Background: The causes of fatigue in multiple […]
۱۲ بهمن ۱۳۹۷

اثر یک جلسه فعالیت مقاومتی با شدت بالا بر سطوح آیریزین، IL-15، IL-6 و TNF-α پلاسمایی زنان جوان کم تحرک

احسان اصغری ۱، امیر رشیدلمیر۲ ، سیدرضا عطار زاده حسینی۲ ، مهتاب معطمی۲ ۱- دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده علوم ورزشی ، ۲- دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده […]
۱۲ بهمن ۱۳۹۷

تأثیر تمرین هوازی ومصرف مکمل آهن همراه با ویتامین C بر شاخص‌های آهن خون زنان فعال

معصومه حسینی ، معصومه عزیزپور، عبدالرسول دانشجو دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق، گروه فیزیولوژی ورزشی، تهران، ایران مجله ابن سینا چکیده مقدمه: دفع آهن در […]
۱۲ بهمن ۱۳۹۷

اثر تعاملی تمرین مقاومتی و روزه داری بر میزان برداشت کراتینین و فیلتراسیون گلومرولی در زنان غیرفعال با چاقی شکمی

آمنه محمدی، محمود نیک‌سرشت ، مهناز امیدی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام، گروه فیزیولوژی ورزشی، ایلام، ایران مجله این سینا چکیده مقدمه‌: چاقی شکمی با خطر […]