متابولیسم و بیوشیمی

۱ مهر ۱۳۹۳

بررسی شيوع چاقی، چاقی شکمی و افزايش فشار خون در کودکان ۱۳-۱۰ ساله مدارس ابتدايی دولتی و غير دولتی شهر تهران در سال ۱۳۹۰

دکتر فرزاد شيدفر۱، الهه عابدی طالب۲، دکتر فريناز نصيری نژاد۳، دکتر حسين کيوانی۴، دکتر محسن رضايی همامی۵ ، دکتر ميترا زراتی* ۱- تهران – دانشگاه علوم […]
۱ مهر ۱۳۹۳

ارتباط بين نمايه conicity، اندازه‌ی دور کمر، نمايه‌ی توده‌ی بدن و فعاليت بدنی با پيراسنج‌های ليپيدی خون در بيماران مبتلا به ديابت نوع ۲ شهر تهران

معصومه رفيعی۱، گيتی ستوده۱، محمود جلالی۱، محمد رضا اشراقيان۱، مرجان قانع بصيری۱، روناک نيک بزم۱، فاطمه جوادی۲، ندا نور شاهی۱ ، دکتر فريبا کوهدانی* ۱- دانشگاه […]
۱۶ شهریور ۱۳۹۳

نقش فعاليت ورزشی هوازی بر شاخص عملکرد سلول‌های بتای پانکراس در مردان چاق بزرگسال

مجتبی ايزدی، يحيی سخنگويی، انوش اقدامی ، عبدالعلی بنائی‌فر علوم پزشکی بیرجند مينه و هدف: ورزش به بهبود عملکرد انسولين کمک می کند. افراد چاق دارای […]
۱۶ شهریور ۱۳۹۳

مقايسه تاثير تمرينات ورزشی مقاومتی و استقامتی بر علايم جسمانی و روانی-رفتاری سندرم پيش قاعدگی

حسن علی عابدی، اصغر نيک سرشت* ، فهيمه تشکريان مجله علوم پزشکی جهرم مقدمه:با توجه به شيوع بالای سندرم پيش قاعدگی در جامعه و پيامد های […]
۱۶ شهریور ۱۳۹۳

تاثير ۸ هفته فعاليّت بدنی منتخب بر تعادل ايستا و توان هوازی بيماران زن ديابتی نوع ۲

مريم فخاری * ، ليلی مهديه علوم پزشکی سبوار زمينه و هدف : ديابت، اختلال متابوليک مزمنی است که درنهايت، منجر به تحميل عوارضی از جمله […]
۱۲ شهریور ۱۳۹۳

مقايسه ظرفيت های بافرينگ در مرحله بافرينگ ايزوکاپنيا بين ورزشکاران نخبه استقامتی و بی هوازی کار و ارتباط آن با شاخصهای هوازی و بی هوازی

روح الله نيکو يی* ، محسن حسن لی مجله علمی و پژوهشی فیزیولوژی ورزشی هدف از مطالعه حاضر مقايسه ظرفيت های بافرينگ در مرحله بافرينگ ايزوکاپنيا […]
۱۲ شهریور ۱۳۹۳

پاسخ ويسفاتين ، انسولين ، و مقاومت انسولين به دو شيوه اجرای حرکات مقاومتی در مردان دارای اضافه وزن

داريوش شيخ الاسلامی وطنی* ، شلير مرادی مجله علمی و پژوهشی فیزیولوژی ورزشی پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثير حاد شيوه ارائه فعاليت مقاومتی بر هورمون […]
۱۲ شهریور ۱۳۹۳

تاثير تمرين استقامتی بر بيان ژن های مبادله گر سديم هيدروژن۱( NHE1) و هم انتقال دهنده سديم بی کربنات ۱NBC1) (در عضلات اسکلتی رت

اميرعباس منظمی*، حميد رجبی ، رضا قراخانلو مجله علمی و پژوهشی فیزیولوژی ورزشی هدف از مطالعه حاضر تعيين اثر تمرين استقامتی بر بيان ژن های مبادله […]
۳۰ مرداد ۱۳۹۳

اثرات بار تمرينی بر برخی از نيم‌رخ‌های هورمونی، خون‌شناسی و بيوشيميايی مردان دوچرخه‌سوار

پرالای ماجومدار* ، سريويدهيا سيواپراکاسام گروه فيزيولوژی ورزشی، سازمان ورزش هندوستان، NSSC، بنگالور، هندوستان ، drmajum@gmail.com ۲- NSSC، بنگالور، هندوستان تازه های علوم کاربردی در ورزش […]