متابولیسم و بیوشیمی

۲ اردیبهشت ۱۳۹۴

بررسی اثر مصرف مخلوط سیر و آبلیمو بر قند خون ناشتا، فشار خون و نمایه‌ی توده‌ی بدن در افراد مبتلا به هایپرلیپیدمی

نگار اصلانی, محمدحسن انتظاری, زهرا مقصودی, غلامرضا عسکری مجله پزشکی اصفهان مقدمه: از دیرباز اعتقاد زیادی به نقش سیر در کاهش فشار خون وجود داشته است. […]
۲ اردیبهشت ۱۳۹۴

تاثير شدت فعاليت بدنی بر برخی آديپوسايتوکاين‌ها و شاخص‌های بيوشيميايی استخوان در زنان جوان چاق و دارای اضافه وزن

شيرين زيلايی بوری۱ ، دکتر مقصود پيری* ۱- دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجدسليمان دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، […]
۲۰ فروردین ۱۳۹۴

تاثير يک دوره تمرين ترکيبی (مقاومتی و هوازی) بر سطح هموسيستئين و نيمرخ ليپيدی مردان دارای اضافه وزن

سعيد امام دوست، دکتر محمد فرامرزی*، لاله باقری، دکتر خديجه اوتادی، احسان رزاقی نائينی، دکتر طاهره يزدانی ، علی ديرنده دانشيار دانشگاه شهرکرد مجله پزشکی شهر […]
۲۰ فروردین ۱۳۹۴

تاثير دوازده هفته تمرين هوازی تناوبی بر غلظت‌های سرمی کمرين، واسپين و شاخص مقاومت به انسولين دانشجويان دارای اضافه وزن

دکتر حميد رضا صادقی پور *، دکتر فرهاد دريانوش ، دکتر محسن ثالثی مجله پزشکی زنجان زمينه و هدف: کمرين و واسپين، از آديپو‌کاين های مترشحه […]
۲۰ فروردین ۱۳۹۴

پاسخ سطح گرلين آسيل دار پلاسمايی به تعداد گام روزانه زنان سالمند يائسه فعال و کم تحرک

فرزاد ناظم*، زهره حسين زاده ، محمد فرامرزی مجله سالمندی ایران چکيده: گرلين تام پلاسمايی در ايزوفورم‌های آسيل‌دار و بدون آسيل هنگام چاقی، هايپرگليسمی، سوء تغذيه، […]
۲۳ اسفند ۱۳۹۳

بررسی تأثير سطح سرمی بتاـاندورفين بر تعديل شاخص‌های درد ديسمنوره متعاقب هشت هفته تمرين هوازی

فهيمه سادات جمالی * ، هومن کامرانيان مجله پزشکی سبزوار زمينه و هدف: يکی از شايع‌ترين دلايلی که فرد را وادار به مراجعه به پزشک می‌کند، […]
۲۳ اسفند ۱۳۹۳

مقايسه اثر هشت هفته تمرين هوازی با تمرين ترکيبی بر سطح لپتين و گلوکز سرم مردان مبتلا به ديابت نوع ۲

وحيد تأديبی*، ناصر بهپور، مهرعلی رحيمی، صياد رشيدی، محمداحسان دلبری، پيمان يوسفی‌پور ، زهرا بيات دانشيار فيزيولوژی ورزشی، گروه علوم زيستی ورزش، دانشکده تربيت بدنی و […]
۲۳ اسفند ۱۳۹۳

بررسي تاثير مصرف چاي سبز بر کاهش وزن و تغييرات هورموني در بيماران داراي اضافه وزن و چاق مبتلا به سندرم تخمدان پلي کيستيک

مريم اله داديان، هانيه رنجبر، دکتر هتاو قاسمي تهراني، مژگان جاني قربان، اعظم دادخواه، فاطمه اله داديان، فرزانه ذره، فاطمه محمدي، مريم يزدي مجله پزشکی همدان […]
۱۹ اسفند ۱۳۹۳

تأثیر نوع تمرین طی محدودیت کالری بر غلظت ادیپوکاین‌‌های پلاسما مردان چاق

۱ محمد گله داری؛ ۲ محمدعلی آذربایجانی* ۱دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز ۲دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز مجله فیزیولوژی ورزشی مطالعة […]