متابولیسم و بیوشیمی

۲۶ آبان ۱۳۹۶

اثر یک دوره تمرینات هوازی با شدت متوسط بر فعالیت آمینوترانسفرازهای کبدی در زنان چاق بزرگسال کم تحرک

Zohreh Afsharmand1, Mojtaba Eizadi2* ۱٫ دانشگاه آزاد اسلامشهر- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی- گروه فیزیولوژی ورزشی- دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی. ۲٫ دانشگاه آزاد ساوه- دانشکده […]
۲۶ آبان ۱۳۹۶

بیان نسبی ژن‌های کلیدی متابولیسم لیپید به‌دنبال مصرف رژیم غذایی پرچرب و تمرین هوازی در کبد موش صحرایی

مریم ابراهیمی۱؛ رزیتا فتحی ۲؛ زربخت انصاری پیرسرایی۳؛ الهه طالبی گرکانی۲ ۱دکتری بیوشیمی و متابولیسم ورزشی، دانشگاه مازندران ۲دانشیار بیوشیمی و متابولیسم ورزشی، دانشگاه مازندران ۳دانشیار […]
۲۶ آبان ۱۳۹۶

مقایسۀ اثر زمان‌های متفاوت مصرف کربوهیدرات قبل از فعالیت ورزشی بر MFO و Fatmax در دوندگان استقامتی

بهنام روزبه ۱؛ حمید محبی۲ ۱دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد ۲استاد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه گیلان مجله فیزیولوژی ورزشی هدف از پژوهش حاضر مقایسۀ اثر […]
۲۶ آبان ۱۳۹۶

اثر هم‌زمان بولدنون و تمرین مقاومتی بر نیم‌رخ هماتولوژیک و ساختار طحال در موش‌های صحرایی نر

آسیه عباسی دلویی ۱؛ احمد عبدی۱؛ سید جواد ضیاالحق۲؛ اسد شاه بهرامی۳ ۱استادیار فیزیولوژی ورزشی، واحد آیت‌الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران ۲استادیار فیزیولوژی ورزشی، […]
۲۶ آبان ۱۳۹۶

تأثیر فعالیت ورزشی هوازی و محدودیت کالریک بر سطوح آدروپین و شاخص مقاومت به انسولین در زنان چاق کم‌تحرک

رحمان سوری ۱؛ اعظم رمضانخانی۲؛ علی اصغر رواسی۳؛ علی اکبرنژاد۱ ۱دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه تهران ۲دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه تهران ۳استاد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه تهران […]
۹ مهر ۱۳۹۶

مقایسه اثر تمرینات استقامتی، مقاومتی و ترکیبی بر مقاومت به انسولین و نسبت آدیپونکتین به لپتین در رت های دیابتی

دکتر عباس صارمی * گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اراک، اراک، ایران مجله پزشکی قزوین زمینه: هورمون­ های مرتبط با چاقی لپتین و آدیپونکتین […]
۹ مهر ۱۳۹۶

تأثیر تمرین استقامتی و مکمل پروتئین whey بر التهاب و مقاومت انسولینی در موش‌های صحرایی تغذیه‌شده با غذای پرچرب

تأثیر تمرین استقامتی و مکمل پروتئین whey بر التهاب و مقاومت انسولینی در موش‌های صحرایی تغذیه‌شده با غذای پرچرب فرهاد احمدی کانی گلزار۱، دکتر رزیتا فتحی […]
۹ مهر ۱۳۹۶

تأثیر ۸ هفته تمـرین استقـامتی با شدت متوسط، بر سطوح سرمی آنزیم‌های کبدی و شاخص مقاومت به انسولین زنان مبتلا به دیابت نوع ۲

خانم شهلا ترابی۱، محمد رضا اسد۲، آرزو تبریزی *۳ ۱- کارشناس ارشد دانشگاه پیام نور، تهران، ایران ۲- دانشگاه پیام نور، کرج، ایران ۳- دانشگاه صنعتی […]
۹ مهر ۱۳۹۶

تاثیر هشت هفته تمرین ترکیبی هوازی و مقاومتی بر اختلال قند ناشتا، اختلال تحمل به قند و هموگلوبین گلیکولیزه در بیماران پیش‌دیابتی

دکتر ارسلان دمیرچی ، دکتر حسین چیتی، دکتر سقراط فقیه‌زاده، محمود حکمی زنجانی مجله پزشکی زنجان زمینه و هدف: سبک زندگی توام با کم تحرکی و […]