متابولیسم و بیوشیمی

۲۷ تیر ۱۳۹۸

تأثیر هشت هفته مکمل‌دهی عصارۀ آبی-الکلی شوید همراه با تمرینات هوازی بر پروفایل لیپیدی مردان چاق مبتلا به هیپرلیپیدمی

علیرضا استاد رحیمی; بهرام جمالی ‌قراخانلو; اکرم آمقانی; علی ضرغامی خامنه; مجله پزشکی تبریز چکیده کاهندۀ قندخون و چربی آن استفاده می‌شود. هدف از پژوهش حاضر، […]
۱۸ تیر ۱۳۹۸

تاثیر تمرین هوازی بر فعالیت آنزیم‌های استیل‌کولین‌استراز و بوتریل‌کولین‌استراز سرم و تغییرات شاخص‌های خطر قلبی-متابولیکی زنان میانسال

کریم آزالی علمداری ۱؛ یوسف صابری۲ ۱دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ۲دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی […]
۱۸ تیر ۱۳۹۸

تاثیر تمرین استقامتی و رژیم غذایی پرچرب بر بیان ژن Pgc1α وUcp1 در بافت چربی سفید زیرپوستی و چربی قهوه ای در موش‌های نر C57BL/6

سمانه شیرخانی۱؛ سید محمد مرندی ۱؛ فاطمه کاظمی نسب۱؛ کامران قائدی۲؛ فهیمه اسفرجانی۳؛ محمد حسین نصر اصفهانی۴ ۱گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، […]
۱۷ تیر ۱۳۹۸

بررسی اثر یک دوره ۱۲ هفته‌ای تمرین ترکیبی بر سطوحBDNF ، عوامل هماتولوژیک و برخی از شاخص های سیستم ایمنی در زنان مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس

میترا خادم الشریعه ۱؛ وحید تأدیبی۲؛ ناصر بهپور۳؛ محمدرضا حامدی نیا۴ ۱دانشجوی دکتری ، دانشگاه رازی کرمانشاه ۲دانشیار/ دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه رازی ۳دانشیار، دانشکده تربیت […]
۱۷ تیر ۱۳۹۸

تأثیر تمرین استقامتی کوتاه مدت روی مسیر سیگنالینگ PGC-1α/FNDC5/BDNF در رت‌های پارکینسونی ۶-OHDA

زینب رضایی۱؛ سید محمد مرندی email 2؛ حجت اله علایی۳؛ فهیمه اسفرجانی۴ ۱دانشجوی دکترای فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه اصفهان ۲گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم […]
۱۳ تیر ۱۳۹۸

تأثیر مکمل‌دهی حاد ال-کارنیتین بر آستانۀ بی‌هوازی طی فعالیت بیشینه در دوندگان نیمه‌استقامت

وحید اسکندری پور۱؛ علی اکبرنژاد ۲؛ فاطمه شبخیز۲ ۱کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، تهران، ایران. ۲دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ […]
۱۳ تیر ۱۳۹۸

تأثیر ۱۲ هفته تمرینات تناوبی شدید (HIIT) بر بیان ژن MTNR1B و سطوح انسولین و گلوکز در رت‌های دیابتی نوع ۲

Mohammad Rashidi1 Mojtaba Eizadi2 ۱- گروه فیزیولوژی ورزشی- واحد سمنان- دانشگاه آزاد اسلامی- سمنان- ایران. ۲- گروه فیزیولوژی ورزشی- واحد ساوه- دانشگاه آزاد ساوه- ساوه- ایران. […]
۱۰ تیر ۱۳۹۸

اثر ۴ هفته تمرین هوازی بر سطوح سرمی و کبدی نئورگولین-۴ موش‌های صحرایی دیابتی

سید پدرام روحانی دوست۱؛ رزیتا فتحی ۱دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی ، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران ۲٫ دانشیار گروه فیزیولوژی […]
۱۰ تیر ۱۳۹۸

تأثیر تمرین تناوبی فزاینده بر آپوپتوز بافت قلب رت‌های جوان

شادمهر میردار ۱؛ نیلوفر مقدسی۲؛ غلامرضا حمیدیان۳ ۱استاد، دکتری تخصصی فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی دانشکدة علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران ۲کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، […]