۱۷ مهر ۱۳۹۸

اثر محافظتی تمرین هوازی همراه با مکمل رزوراترول بر بیان برخی شاخص‌های آتروفی کاردیومیوسیت‌های رت‌های دیابتی

خانم بنت الهدی اسماعیلی۱ ، دکتر احمد عبدی* ۲، دکتر پروین فرزانگی۱ ، دکتر آسیه عباسی دلویی۱ مجله پزشکی نیشابور چکیده مقدمه هدف از پژوهش حاضر […]
۱۷ مهر ۱۳۹۸

تعیین تاثیر هشت هفته تمرین هوازی در آب با و بدون مصرف چا ی سبز بر برخی عوامل خطرزای قلبی عروقی و ترکیب بدن زنان یائسه غیرفعال

خانم فاطمه نجاتی، دکتر ناهید بیژه، دکتر مهتاب معظمی مجله پژوهش در پزشکی چکیده سابقه و هدف: بیمار یهای قلبی عروقی عامل حدود ۵۰ درصد مرگ […]
۲۳ شهریور ۱۳۹۸

Effects of Eight-Week Resistance Training in Different Environmental Conditions on Arterial Factors in Overweight Men

Sahar Kamankesh 1 , Vahid Tadibi 1 , * , Naser Behpoor 1 and Farhad Naleini 2 Authors Information ۱ Razi University, Kermanshah, Iran ۲ University […]
۲۳ شهریور ۱۳۹۸

تأثیر هشت هفته تمرین استقامتی فزاینده بر سطوح ماتریکس متالئوپروتئیناز ۱ (MMP1) و ترمبوسپوندین ۱ (TSP1) موش‌های صحرایی القاشده به انفارکتوس میوکارد توسط ایزوپروترونول

محمد ملکی پویا۱ ، بهرام عابدی* ۲، محمدرضا پالیزوان۳ ، عباس صارمی۴ ۱- گروه تربیت‌بدنی، واحد محلات، دانشگاه آزاد اسلامی، محلات، ایران. ۲- گروه تربیت‌بدنی، واحد […]
۲۳ شهریور ۱۳۹۸

بررسی اثر یک دوره فعالیت استقامتی بلند مدت بر ساختار قلب و بیان miR-133 در موش‌های صحرایی

راضیه رضایی۱ ، محمد فتحی* ۲ ۱- گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران. ۲- گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، […]
۱۲ شهریور ۱۳۹۸

مقایسه تأثیر تمرین سنگ‌نوردی با و بدون محدودیت جریان خون بر پاسخ ناشی از ورزش عامل رشد اندوتلیالی عروق و هورمون رشد سنگ‌نوردان نخبه در یک کارآزمایی مداخله‌ای

آقای منصور آقایی ، دکتر جواد وکیلی ، دکتر رامین امیرساسان دانشگاه تبریز چکیده پیش‌زمینه و هدف: تمرینات ورزشی احتمالاً تأثیر عمیقی بر سطوح استراحتی و […]
۱۲ شهریور ۱۳۹۸

اثر فعالیت بدنی بر پیشگیری و درمان آتروسکلروز: تمرکز بر فعالیت ژن‌های ABCG5 و ABCG8

محسن جعفری* استادیار فیزیولوژی ورزشی، گروه علوم ورزشی، واحد شیروان، دانشگاه آزاد اسلامی، شیروان، ایران چکیده آتروسکلروز علت اصلی ناتوانی و مرگ و میر در سراسر […]
۶ مرداد ۱۳۹۸

تاثیر فعالیت ورزشی موش‌های صحرایی باردار نژاد اسپراگ داولی بر بیان ژن BCL-2 ، BAX و eNOS در عروق فرزندان نر بالغ

خانم اعظم عبداله پور ، دکتر حمید رجبی، دکتر عباسعلی گائینی، دکتر محمد صوفی آبادی، دکتر ندا خالدی دانشگاه خوارزمی مجله رازی چکیده زمینه و هدف: […]
۶ مرداد ۱۳۹۸

تاثیرمکمل کورکومین بر بیان ژن‌های تنظیمی پیام‌رسان رشدی عضله‌ی قلبی رت‌های نر چاق

آیدا معینی۱ ، سیروس فارسی* ۲، مهرزاد مقدسی۳ ۱- گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد لارستان، دانشگاه آزاد اسلامی، فارس، ایران. ۲- گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد لارستان، دانشگاه […]